Annons

PLM ROADMAP & PDT: Från Boeing och Saab till multi-BOMar och digitala trådar – ett ”måste-event” inom PLM

Man kan lugnt utgå ifrån att årets upplaga av de numera sammanslagna årliga eventen CIMdata’s PLM Roadmap och Eurosteps’ PDT, 2020-versionen, blir ett av de mest spännande hittills. Tiderna är dramatiska, inte bara p g a Coronavirusets härjningar, utan lika mycket för att teknologiutvecklingen är i ett dramatiskt skede. Dels för att utvecklingen är så teknologisk explosiv, med följande förändringar i digitala verktygsbehov, metodik och designupplägg. Dels för att Coroneffekterna för med sig en rad förändringar som relaterar till sånt som ökat distansarbete, datatillgänglighet och säkerhet. Frågan är nu hur detta påverkar utvecklingen inom produktframtagningsarbetet. Hur gör man när ny teknik ska gå från teoretiska modeller till fungerande realiteter?
Problemställningarna är många kring vad det egentligen är vi ser och hur vägen framåt ser ut när det gäller utvecklingens riktning. Sånt som konfigurationshantering över hela produktlivcykeln, modellbaserad systemutveckling, lösningar för digitala tvillingar och trådar, säker samverkan i distribuerade utvecklings- och tillverkningsmiljöer och annat behöver exemplifieras och analyseras. Här behövs besked som relaterar till verkligheten på företagen i hur man möter det nya och i årets upplaga finns en hel del godbitar med spetsaktörer och presentatörer från bolag som Boeing, Airbus, Saab Aeronautics, BAE Systems, Raytheon och Pratt&Whitney. På analytikersidan finns också världens ledande profiler med och diskuterar kring de här frågorna: CIMdatachefen, Peter Bilello och Gartners PLM-analytiker, Marc Halpern.
Årets tema är: “Den digitala tråden – PLM-proffsens väg mot leveranser av innovation, effektivitet och kvalitet.” Datum att notera i kalendern är 17-19 november.

Diskussionerna inom PLM-världen kring just den digitala tråden är både bland leverantörer av mjukvaror och bland användarna i centrum för debatten. På gott och ont.
– Digitala trådar är verkligen en mångfacetterad möjlighet med konsekvenser som påverkar innovation, effektivitet och kvalitet, säger CIMdata-chefen Peter Bilello. Många företag ser dessa dimensioner som en avvägning och definierar nu målen för prestationsförbättringar och strategier för att uppnå vad de ser som en optimal balans mellan dessa tre bitar. Men för företag som tillverkar flygplan, bilar, medicintekniska produkter, militär utrustning och tunga maskiner är innovation, effektivitet och kvalitet oberoende krav och förbättringar i alla tre dimensioner är närmast aggressivt eftertraktade.

– Visst finns det stora potentiella värden med att etablera lösningar digitala trådar, men om det blir lyckat eller inte hänger på tillvägagångssättet, säger Gartner-analytikern, Marc Halpern.

GARTNERANALYTIKERN MARC HALPERN
HÖJER ETT VARNINGENS FINGER FÖR DIGITALA TRÅDAR

Det är lätt att inse värdet av innovation och effektivitet som grunden för konkurrenskraftig framgång, medan kvalitet är existentiell och föremål för statlig tillsyn och reglering.
Bilello säger att ledare inom ovan nämnda branscher idag har kommit så långt att man utvecklat strategier och bedriver implementeringar av den digitala tråden på ett sätt som förbättrar deras plattformars kapabiliteter för att kunna hantera de här områdena och förmågan att säkerställa att de högsta standarderna för produktkvalitet uppfylls.
– Detta möter vi i högsta grad i årets upplaga, konstaterar Håkan Kårdén, marknadsdirektör på Eurostep och medlem i organisationskommittén för eventet. Vi har inom organisationsgruppen för eventet utvecklat traditionen att erbjuda ett evenemang anpassat till professionella PLM-medarbetare. Att vi i år satsar på den digitala presentationsformen ligger förstås helt i linje med vad tiden kräver i skenet av Corona. Men klart är att en virtuell konferens som erbjuder en blandning av rapporter från team av branschdomän-experter, som arbetar för att avhjälpa problem som hämmar utvecklingen av den digitala tråden – parat med fallstudier från programledare i spetsbolag, ansvariga för ”Digital Thread-strategier” och implementeringar – i dagsläget blir ett väsentligt tillskott för alla i PLM-professionen i företag och organisationer.

Gartneranalytikern, Marc Halpern,
höjer ett varningens finger.

Den respekterade Gartner-analytikern, Marc Halpern, håller med, även om han höjer ett varningens finger:
– Värdet av att utveckla digitala trådar är övertygande. De kan effektivisera affärs-aktiviteter och bidra till större vinster och tillväxt. Men vad som vinns eller förloras beror på tillvägagångssättet. Min presentation hjälper deltagarna att förstå riskerna och fördelarna med olika tillvägagångssätt för att stödja deras planering.
Inom parentes ska sägas att vad Marc Halpern har att säga om diverse PLM-lösningar i högre grad än någon annan analytikers råd, bygger på att han uppnått något av rollen som ”företagens konsumentombudsman” på PLM- och automationsområdena. Hans uppdragsgivare är till över 90 procent användarföretagen, vilket innebär att han är betydligt mer fristående och kanske mer objektiv än de flesta andra i branschen som i stora stycken lever på uppdrag från programutvecklingsföretagen. Det ger en extra tyngd.

FRÅN MODELL-BASERAD DEFINITION TILL SÄKERHET OCH IP-SKYDD
Vilka ämnesområden berörs inom ramen för eventet? Generellt gäller att ämnena kommer att behandlas i perspektivet av framtida statliga krav, färdplaner och transformationsimplementeringar som omfattar människor, processer och teknik. Så här ser det ut:
• Hantering av livscykelkonfiguration av produkter och system
• Vilka är de lägsta kraven för att via modellbaserade definition (MBD) uppnå en bra hantering av digitala tvillingar?
• Hur samarbetar man effektivast, ”kollaborerar”, med alla företag i distribuerade miljöer med flera intressenter?
• Hur kan man jobba med modellbaserad systemutveckling (MBSE)?
• Vilka standarder behövs för att stödja den digitala tråden?
• Implementeringsmodeller – inklusive moln och hybrida moln
• Säkerhet och IP-skydd i PLM
• Användning av BI, AI och annan teknik som stöder demokratisering av PLM

SPÄNNANDE KRING BOEING OCH
AIRBUS I SKENET AV CIVILFLYGETS KRIS
PLM&ERP News har tittat igenom agendan för de här tre dagarna och här är några smakprov på presentatörer och ämnesområden:
• Ett särskilt spännande inslag är Boeings presentationer – inte minst beroende på dels den Coronaberoende krisen för civilflyget och dels hur man i skenet av detta jobbar digitalt parallellt med att man implementerar Dassault Systemes 3DEXPERIENCE. Jeff Plant, chef för processer och digitala verktyg på Boeing Company är en spännande ”delmängd” i detta; liksom en presentation kring modellbaserad systemutveckling, MBSE, ”Data Interoperability – Architecture Model Exchange Solutions”.
I den senare presentation får vi lyssna till Mark Williams, ledande ingenjör på Boeing Company, som redogör för vad den CIMdata-initierade ”Aerospace and Defense PLM Action Group” (A&D PAG) kommit fram till i en utvärdering av nuvarande datakompatibilitetsteknik till stöd för modellbaserad systemteknik. Det handlar här om dataarkitekturmodeller skapade under den konceptuella designfasen. Baserat på detta undersökte teamet möjligheten att utbyta digitala modeller, istället för dokument, mellan flygindustrin och dess leverantörer, för tillverkning av originalutrustning. En högintressant redogörelse.

Montering av JAS Gripen. Svensken Erik Herzog diskuterar i eventet kring vad som krävs för att förverkliga den digitala tråden för ett komplext system – JAS 39E/F-stridsflygplan.

PLM OCH MODELLBASERAD SYSTEMTEKNIK PÅ SAAB
Ett mycket intressant inslag är också svenskens, Erik Herzog – ”Technical Fellow” och senior inom systemteknik, på Saab Aeronautics – som diskuterar kring varför produktlivscykelhantering och modellbaserad systemteknik är viktiga och oumbärliga ingredienser i modern produktutveckling. I teorin kan verktygen förverkliga den digitala tråden, men hur är det i praktiken? I denna presentation är fokus på vad som krävs för att förverkliga den digitala tråden för ett komplext system – JAS 39E/F-stridsflygplan. Det kommer att täcka hur den tillämpade utvecklingsmodellen påverkar modelleringsmetoden och inrätta en produktlinje för simulatorer som stöder integrationen av heterogena modeller för att möjliggöra produktsimulering för integrationstestning, verifiering och validering. Den kommer också att diskutera de avvägningar som gjorts och önskade förbättringar för att stärka den digitala tråden.

• Apropå stora flygplanstillverkare och A&D PAG, finns det mer att hämta: Konfigurationsexperten på Airbus, Javier Reinés, och Dan Ganser, PLM specialist på Gulfstream, presenterar och diskuterar kring processen, testfall och resultat från ovan nämnda Aerospace & Defense PLM Action Groups, ”Multi-view BOM Solution Evaluation Benchmarks Report”, som släpptes nyligen. Rapporten dokumenterar definitionen av testfall som inkapslar kraven för multi-view BOM-hantering inom en flyg-OEM; liksom resultaten och slutsatserna från att utvärderingen av kapaciteten hos kommersiellt tillgänglig PLM-programvara för att uppfylla dessa krav.
• Kathryn Bell, samarbetsspecialist på Pratt & Whitney Canada talar om utbytet av PDM-data (Product Data Management) mellan olika PDM-lösningar, inklusive datorstödd design och faktablad, utgör en utmaning inom flyg- och försvarsindustrin. Utbytet kräver oberoende och exklusiva processer, alla unika och komplicerade för att stödja den långsiktiga framtiden för samarbete mellan tillverkare av originalutrustning och leverantörer.

FLER TALARE
Detta är som sagt bara några exempel, det finns betydligt mer under de tre dagarna med presentationer från:
• Luigi Sidoli, Leader, UK & International Maritime Business Development, BAE Systems.
• Niels König, ”Chief Engineer & Head of the Production Metrology Department” på Fraunhofer IPT.
• Nigel Shaw, Technical Fellow, Eurostep
• Brandon Sapp, The Boeing Company
• Alberto Ferrari, Raytheon
• Torbjörn Holm, Founder, Eurostep.

VILL DU VETA MER?
…och kanske registrera dig, klicka på länken till PLM Roadmap & PDT på CIMdatas sajt:

https://www.cimdata.com/en/events/plm-conferences/event/524-plm-road-map-pdt-2020-virtual-event

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title