Annons

PMI: Hållbarhetsboomen gör svenska Inriver till tillväxtraket – nya topprekryteringar

PRODUKTINFORMATIONS-HANTERING. Hållbarhet är inte bara ett modeord i största allmänhet, utan i dagsläget börjar vi se allt fler konkreta effekter från utvecklingen. Regleringar och kravnivåer ökar och näringsliv och organisationer tenderar i allmänhet att respondera positivt, inte minst tillverkningsindustrin.
Detta är en mylla som tycks passa svenska bolaget Inriver, som är en specialist inom produktinformationshantering (PIM). Bolaget expanderar internationellt och såg under årets första kvartal den starkaste tillväxten i bolagets historia. Företaget växte under det första kvartalet 2023 med 20 procent, och man förutspår hur som helst en ännu starkare tillväxt under andra kvartalet. Intäktskurvan förväntas dessutom öka ytterligare framöver när hårdare hållbarhetsregleringar träder i kraft inom EU. Bolaget ses även som löftesrikt bland investerare och lär ha dragit in flermiljard-belopp under en investeringsrunda 2022.
Idag meddelar bolaget att man gör betydande rekryteringar till sin ledningsgrupp från bolag som Trustly och Accenture för att behålla sin tillväxttakt med ambitionen att bli världsledande inom PIM.
– När världen förbereder sig för EU:s nya initiativ för digitala produktpass, omvandlar den nya sortens PIM globala krav på transparens i leveranskedjan till nya tillväxtdrivare för tillverkningsföretag. Vi har fortsatt höga tillväxtambitioner och mål för att expandera vidare globalt. Dessa rekryteringar kommer med sina olika erfarenheter och bakgrunder spela en viktig roll för att nå dit, säger Niels Stenfeldt, CEO för Inriver sedan september 2022.

Den viktigaste tillväxtdrivande faktorn är den samhällsförändring som sker inom hållbarhet, när företag gör sig redo för regleringar som Digital Product Pass och Corporate Sustainability Reporting Directive vilka kräver transparens kring produkter som säljs på EU-marknaden. De kommande rättsliga kraven gör PIM-system som inrivers centrala för att hjälpa företag att samla in hållbarhetsdata från underleverantörer i hela värdekedjan.

Ulrica Falkenberg, Chief People and Culture Officer på Inriver.

Från 80 till 800 personer
Som ett svar på denna utveckling gör Inriver nu betydande ledningstillsättningar.
Ulrica Falkenberg tillträdde nyligen som ny HR-chef och kommer senast från Trustly där hon var med och under bolagets resa från 80 till 800 personer. Med dessa erfarenheter är hon en av dem som ska hjälpa bolaget i övergången från startup till scaleup med bibehållen tillväxttakt och internationell expansion.
– Jag ser fram emot att bli en del av Inrivers spännande resa mot att bli världsledande inom PIM. För att nå dit behöver vi behålla den snabbfotade organisationen och knyta till oss rätt personer med potential, samtidigt som vi måste hålla kursen och inte får åsidosätta långsiktighetstänket när organisationen växer snabbt, säger Ulrica Falkenberg, Chief People and Culture Officer på Inriver.

Ledarskapsteamet har även det nyligen förstärkts med Michael Rasmussen, som VP Sales EMEA, Brooke Cunningham, Chief Marketing Officer och Brad Habansky som har tillträtt som Chief Sales Officer. Inrivers rekrykteringar tar med sig erfarenhet från fintech, tech och varumärken som Accenture, Qlik, IBM och Oracle Corporation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title