Annons

Produktionen upp med 100% när ABB vässade sin tillverkning med automotive-teknologi från Porsche

INDUSTRIELL KORSBEFRUKTNING är något man börjar se alltmer av i en tid när pressen är stor på att utveckla digitala plattformar som är snabbare, kvalitativt vassare och ändå bidrar till lönsammare produktion. Vi har sett fler exempel på detta, med exempelvis samarbetet mellan Volvo Cars-systern Polestar och elbåtstillverkaren Candela kring batteriteknologi. Att som i detta fall söka efter vassa arbetsmodeller för industriell produkt- och teknologiframtagning inom automotive-branschen är sällan någon dålig idé. Detta har nu ABB och Porsche Consulting tagit sikte på för att utnyttja bästa praxis från bilindustrin för en ny tillverkningslinje för ABBs process- och laboratorie-analysatorer i Kanada. Resultaten är kort sagt mycket uppmuntrande.
Produktionslinjen, med konfigurativt blandade modeller, beräknas enligt en första utvärdering ha ökat produktionen med 100 procent och minskat ledtiderna med mer än 30 procent. Siffrorna är mycket intressanta för vilken industriell verksamhet som helst, som tar fram produkter på tillverkningslinjer som ska klara sofistikerade variationer. ABB och Porsche Consulting menar i dagens annonserade nyhetsmaterial att, ”samarbetet sätter nya standarder för innovation inom det analytiska området och befäster ABBs position i framkanten av analysatormarknaden.”
Porsche Consulting är, som precis som namnet antyder, ett dotterbolag till den ikoniska tyska sportbilstillverkaren. Målsättningen har varit att ta ett djupt grepp för att omforma landskapet för analysator-tillverkning och har landat i utbyggnaden av en produktionslinje med blandade modeller för ABBs process- och laboratorieanalysatorer tillverkade i Kanada.

Under projektet undersöktes och omarbetades varje aspekt av tillverkningsprocessen – från produktionslinjeuppsättning och logistik till kvalitetskontrollmetoder och driftledningsprinciper. Dessutom introducerades förändringshanterings-metoder för att förbereda fabrikspersonalen för att möta marknadens föränderliga behov, såsom att förbättra tillverknings- och planeringsmetoder med testautomation, live operations-KPIer och frikoppling av tillverkningskomponenter.
– Porsche Consulting hjälpte oss att tänka om våra tillverkningssystem. Vi ville vara närmare kunderna med bättre ledtider och bättre reaktivitet, och dessutom erbjuda kunderna bättre insyn i produkternas status under tillverkningen, säger Marc Corriveau, chef för global verksamhet, Analytical Busines Line, ABB. Han fortsätter:
– Den smarta, digitala och slanka tillverkningsprocess som skapades genom detta samarbete kommer att forma framtiden för analysator-produktion, möta marknadens ständigt föränderliga krav och göra det möjligt för oss att upprätthålla oöverträffad kvalitet och service för våra kunder.

Produktionen upp 100 procent
Sedan leveransen av de första enheterna våren 2023 har produktionen ökat till dubbel kapacitet, ett bevis på effektiviteten och framgången med det innovativa tillvägagångssättet. Dessutom har minskningen av ledtiderna gjort det möjligt för ABB att reagera snabbt på dynamiska marknadskrav.
Samarbetet är i sig ingen nyhet, utan markerar istället det senaste kapitlet i ett mångårigt partnerskap mellan ABB och Porsche Consulting, som har omfattat olika projekt från strategisk vision till pragmatiska operativa transformationer.​

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title