Annons

PRODUKTUTVECKLING: Boeing testar autonom flygtaxiprototyp

Amerikanska flygjätten Boeing har tagit fram en tidig prototyp av en flygtaxti. Området är tämligen hett med flera aktörer som jobbar på lösningar. Men Boeing har alltså kommit så långt att man nu provflugit sin första autonoma flygtaxi, som kan komma att bli en del i bolagets ”fly-on-demand-portfölj”.

Det var i förra veckan provflygningen ägde rum och farkosten gjorde en take off och svävade en stund i luften. Prototypen det handlar om är framtagen av Boeings dotterbolag, Aurora Flight Sciences.
– Det är så här de första stegen i en revolution ser ut och just autonomin är en huvudpoäng i detta, kommeneterade Auroras bolagschef, John Langford, som också påpekade att, ”den här lösningen gör flygupplevelsen lugn och säker, samtidigt som den är miljövänlig.

9 meter lång med ett 8,5 meters vingspann. Prototypen är ca 9 meter lång, med ett vingspann som mäter 8,5 meter. Farkosten har vertikala rotorer och är i denna version konstruerad för att klara sträckor på upp till 80 kilometer. Men denna distans kan komma att förlängas i flygplanets fortsatta utveckling.
En av tankarna bakom projektet är att skapa lösningar som på flera sätt kan avlasta trafiken i större städer. Både vad avser person- och varutransporter.
På Boeings FoU-avdelning NeXt jobbar man tillsammans med statliga instanser på att planlägga och effektuera introduktioner av självflygande, autonoma lösningar. Och som sagt, då inte bara för taxiverksamhet utan även lösningar som kan användas inom varutransporter. Bland annat finns det i det senare fallet en lösning som ska testas, vilken ska kunna ta laster på upp till 200 kilo.

Explosiv utveckling. Allmänt kan konstateras att få områden utvecklas så explosivt som transportsidan idag, oavsett om vi talar om person- eller godstransporter. Uppkopplade bilar, elfordon, förarlösa lastbilar och självkörande bilar är bara några exempel som är på väg att revolutionera världen.
Bland de mer fantasieggande trenderna är utvecklingen av flygande bilar (där bl a svensk-kinesiska CEVT, ägda av Geely, jobbar på med det flygande Terrafugiafordonet) och elektriska s k multicopters för persontransporter.
Det som till för bara några år sedan kändes som visioner tar nu steg för steg form. Speciellt det senare området är fascinerande – multicopters – och här har nu det tyska startup-bolaget, Volocopter, kommit en bra bit på väg. Läs mer om detta i PLM&ERP News-artikeln:

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title