Annons

PTCs Windchill central när tysk startup tar fram ”multikoptrar”

Få områden utvecklas så explosivt som transportsidan idag, oavsett om vi talar om person- eller godstransporter. Uppkopplade bilar, elfordon, förarlösa lastbilar och självkörande bilar är bara några exempel som är på väg att revolutionera världen. Bland de mer fantasieggande trenderna är utvecklingen av flygande bilar (där bl a svensk-kinesiska CEVT, ägda av Geely, jobbar på med det flygande Terrafugiafordonet) och elektriska s k multicopters för persontransporter. Det som till för bara några år sedan kändes som visioner tar nu steg för steg form. Speciellt det senare området är fascinerande – multicopters – och här har nu det tyska startup-bolaget, Volocopter, kommit en bra bit på väg. Man är världsledande inom utvecklingen av elektriska, vertikala start- och landning multicopters (eVTOL) som bl a är tänkta att kunna fungera som ett slags autonoma taxihelikotrar i miniformat.
Den tekniska plattformen är extremt flexibel och tillåter pilot, fjärrstyrd och helt autonom flygning. Dessutom erbjuder konstruktionen, vad man kallar, ”oöverträffade säkerhetsnivåer baserat på den höga redundansnivån i alla kritiska komponenter.”
Idag meddelar man att bolaget kommer att satsa på PLM-utvecklaren PTCs Windchillplattform för produktutvecklingsarbetet.

Så tidigt som 2011 skrev Volocopter in sig i luftfartens historia genom en bemannade flygning av världens första rent elektriska multikopter.
Sedan dess har det unga företaget satt flera nya milstolpar:
* 2017 fick Volocopter en provisorisk licensiering för en tvåsitsig volokopter av den tyska luftfartsmyndigheten.
* Samma år 2017 demonstrerade bolaget den första offentliga autonoma flygningen av en flygtaxi i samarbete med RTA Dubai.

Under tiden har grundarna Stephan Wolf och Alexander Zosel samlat ihop ett team av erfarna chefer som VD Florian Reuter och CTO Jan-Hendrik Boelens. Detta har banat väg för ytterligare expansion av företaget och idag finns automotiveaktörer som Daimler, IT-spelare Intel och entreprenören Lukasz Gadowski bland investerarna i företaget.

Mekanik, elektronik och aerodynamik. Ur produktutvecklingssynvinkel finns förstås en rad tuffa utmaningar med att designa och tillverka Volocoptrarna och för ändamålet har bolaget alltså valt PTCs Windchill. Denna PLM-plattform ska användas för att produktdefiniera, konfigurera och säkra produktstrukturer, kravbeskrivningar och dokument. Man ska inom ramen för detta hantera mekanik, elektronik och aerodynamik med 3D-CAD-modeller, simulering och tillhörande programvara för utveckling av system av system.
– Med dessa verktyg och vassa, kreativa konstruktörer skapar vi nu morgondagens mobilitetslösning i den tredje dimensionen. Flygtaxilösningar är definitivt ett sätt att bidra till att lösa person- och andra transporttyper i de växande, på marken allt tätare urbana miljöer. Det är förvisso en helt ny marknad och vi agerar i detta på nya marker varje dag, säger Jan-Hendrik Boelens, och tillägger att, ”det modulära PLM-systemet från Windchill ger oss den nödvändiga flexibiliteten att växa och hålla oss i framkant av innovation, samtidigt som vi hanterar alla våra produktdata konsekvent genom en central plattform.”

En förutsättning för snabba reaktioner. Han säger också att det som fick bolaget att välja PTC-spåret var den ”kraftfulla tekniska funktionaliteten kombinerat med sömlös interaktion, omfattande verktyg för kravhantering och IoT-kapacitet.”  I detta menar Boelens att:
* Windchill säkerställer snabb nyutveckling genom att samla in företagets tvärinformation på ett tidigt stadium i utvecklings-, produktions- och testprocesserna.
* Systemets integrerade kravhanteringsfunktionalitet stöder omfattande täckning av marknads- och lagkrav. Viktigt på en jungfruelig marknad som urbant taxiflyg med inslag av autonom drift. Ju tätare lufttrafiken blir, desto mer kommer lag- och regulatoriska krav att växa i omfattning.
* Också systemets goda förmåga att samla processrelaterade mätvärden  och sensordata från test- och experimentella inställningar och prototyper. Detta är, menar han, ”en förutsättning för snabba reaktioner för effektiv utveckling.”

Volocoptern är som eldrivet fordon utsläppsfri, tyst och präglas av stabilitet i flygningen. Det fullt redundanta kraftpaket drivs av 18 av varandra oberoende styrda rotorer för framdrivning. Lösningen har ett intelligent autonomt styrsystem som gör Volocopter till ett av de säkraste flygplanen.

Drivs av 18 av varandra oberoende digitalt styrda rotorer. Med denna utrustning i arsenalen har man goda förutsättningar att utveckla Volocoptersystemet. Dessa flygande minihelokoptrar har en rad fördelar som färgar väl in i de miljövänliga stadstransportsystem som nu skapas för att möta den urbana framtiden.
Volocoptern är som eldrivet fordon utsläppsfri, tyst och präglas av stabilitet i flygningen. Det fullt redundanta kraftpaket drivs av 18 av varandra oberoende styrda rotorer för framdrivning. Lösningen har ett intelligent autonomt styrsystem som gör Volocopter till ett av de säkraste flygplanen.

Som man lätt kan räkna ut är uppkoppling till nätet en högst väsentlig faktor. IoT i sitt prydno skulle man kunna säga. Det ligger i sakens natur att PTC, som var tidigast ute av alla inom PLM-sektorn att bygga upp en användbar IoT-plattform har haft ett försteg av värde för Volocoptersystemet.

Lika klart är det att man genom att jobba hårt på att integrera IoT-plattformen med sin IoT-plattform, ThingWorx, har en utmärkt grund för innovation och vidareutveckling av kvalitén relaterat till att man kan återföra fältdata från fordonen i operativa situationer till produktutvecklingen som sker i PLM-systemet.
PTC beskriver detta på följande vis: ”Windchill ger en ”single source of truth” för produktdata och processer till intressenter i hela organisationen. Man kan förbättra produktkvaliteten genom att ansluta utvecklingsteam direkt till ”levande” operativa data. Detta kan också bidra till att minska IT-börda och kostnader, samtidigt som tillgänglighet och säkerhet säkerställs med både inbyggda och utbyggnadsbara molnalternativ. Windchill är i detta en ”end-to-end” PLM-plattform som är IoT-klar.

PTCs PLM-ansvarige, Kevin Wrenn.

Uppkopplade maskiner och infrastruktur. För Volocopter ger detta en realistiskt användbar struktur till planerna på att koppla upp sina maskiner och stödja infrastruktursystem. Windchill, tillsammans med PTCs ThingWorx, som man nu karaktäriserar som en  ”Industrial Innovation Platform”, kommer att tillhandahålla rollbaserade applikationer för att möjliggöra förbättrat samarbete och möjliggöra avbildning av digitala tvillingar för att förutse och testa flygplans beteende i den fysiska världen. Värderbara data som samlats in under drift kommer att flöda tillbaka i produktdesignprocessen för att säkerställa sann livslängdslösning med sluten slinga. Denna form av utveckling kan hjälpa Volocopter att ytterligare utöka sin nuvarande konkurrensfördel.
– Ny teknik och genombrott innovationer är inte möjliga utan en solid produktutvecklingslösning på plats, kommenterar Kevin Wrenn, rutinerad PLM-man inom PTC och ansvarig för PLM-divisionen. Han fortsätter:
– PLM är den grunden, vilket gör dess adoption viktigare än någonsin för innovativa företag som Volocopter. Detta spännande startup-bolag har tagit det första steget för att framgångsrikt påverka den digitala transformationen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title