Annons

PRODUKTUTVECKLING: Sjöfartsverket visar upp nästa generations isbrytare

Bakgrunden till gårdagens besked från Sjöfartsverket är att tre av fem nuvarande isbrytare snart är 50 år gamla och behöver bytas ut för att undvika större haverier. Därför har Sjöfartsverket tillsammans med den finska motsvarigheten, Trafikledsverket, under ett års tid arbetat med designen av framtidens isbrytare. Nästa sommar ska arbetet vara helt klart och i bästa fall kan den första nya isbrytaren vara i drift 2027.

KOMMER ATT KOSTA MELLAN 1,4 till 2 MILJARDER STYCK
Mycket är fortfarande hemligt, men de nya isbrytarna ska klara att bryta en 32 meter bred isränna istället för dagens 24 meter. Då kan norrlandshamnarna ta emot de nya och större lastfartygen. Manövreringen av de nya isbrytarna blir enklare med möjlighet att bryta is både framåt och bakåt. Och förstås kan de drivas fossilfritt.
– Vi bygger för framtiden och fartygen blir toppmoderna. Men exakt vilket bränsle vi ska välja är inte klart, säger Katarina Norén.
Finansieringen av de nya isbrytarna är heller inte klar. Kostnaden för investeringen presenteras nästa sommar och beräkningar visar på 1,4 till 2,0 miljarder kronor styck, vilket är väsentligt billigare än tidigare kalkyler. Sjöfartsverket föreslår att finansieringen tas via den nationella infrastrukturplanen där kostnaderna för vinterhållning av vägar och järnvägar redan finns.
– Vi kommer stå redo nästa sommar att påbörja upphandlingen om finansieringen är klar, säger Katarina Norén.

För närvarande har Sjöfartsverket fem aktiva isbrytare (Oden, Atle, Ymer, Frej och Ale). Finland har nio isbrytare som ägs av statliga Arctia (Polaris, Fennica, Nordica, Kontio, Otso, Urho, Sisu, Voima och Ahto).  

DESIGNSTUDIE OCH KONCEPTUTVÄRDERING AV AKER ARCTIC
Den initiala designstudien har utförts av specialistföretaget Aker Arctic i ett designprojekt värt mellan tre och fyra miljoner euro. Bolaget är högt meriterat och har bland annat designat Finlands nyaste isbrytare, den LNG-drivna Polaris, levererad 2016.
Avtalet om de nu aktuella isbrytarna tecknades för ungefär ett år sedan och inleddes med utvärdering av alternativa isbrytarkoncept.
– De nya fartygen kommer att representera en helt ny generation. Eftersom de operativa kraven och miljöförhållandena förändras i Bottenviken kommer vi att arbeta nära de finska och svenska operatörerna för att gemensamt utveckla en lösning som ska hålla över ett halvt sekel. Detta är den mest utmanande designuppgift vi som företag har mött, sa Reko-Antti Suojanen, VD för Aker Arctic, i samband med avtalsteckningen.

Han konstaterade vidare att i processen att designa en ny generation isbrytare ligger tyngdpunkten på att hitta lösningar för att upprätthålla servicenivån i takt med att driftmiljön förändras. Storleken på handelsfartyg som anlöper finska och svenska hamnar växer och ökande miljökrav begränsar successivt fartygens maskinkraft. Den växande storleken på fartyg som behöver assistans och försvagningen av deras förmåga att hantera istäckta vatten gör det svårt för fartyg att passera genom ismassor under utmanande isförhållanden i Östersjön, vilket ökar behovet av isbrytarassistans.
– Den svenska industrin är beroende av isbrytning i Östersjön upp till 130 dagar om året. Vår nuvarande flotta är gammal med ökande behov av reparationer. Därför ser vi mycket fram emot designen av nästa generations isbrytare för att serva större fartyg i en fossilfri miljö, säger Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket.

Fakta om sjöfart i Östersjön
• Östersjön är ett av världens mest trafikerade sjöfartsområden och står för 15 procent av världens sjöfart
• Fler än 2 000 fartyg trafikerar Östersjön vid varje given tidpunkt
• Mer än 750 miljoner ton transporteras årligen till och från Östersjöns hamnar

Fakta om isbrytning
• I snitt trafikerar 3 500 fartyg Sverige under isbrytarledning varje år
• Till och från hamnarna i Bottenviken fraktas närmare 10 miljoner ton per vinter vilket motsvarar 1 miljon lastbilar
• Sjöfartsverket ansvarar för isbrytning och har ingått flera överenskommelser med våra grannländer om samarbete
• Väntetiden på isbrytarassistans ska för fartyg som är lämpade för vintersjöfart i genomsnitt inte överstiga fyra timmar
• Isrestriktioner läggs fem månader per år i Bottenviken

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title