Annons

Protolabs: Tre saker att tänka på vid livscykelanalys

Guiden är framtagen under en workshop genomförd på designrådets “Design for Planet Festival” i november 2021. Där diskuterade ett antal ledande designers vanliga hållbarhetsproblem och lösningar vid produktdesign.

För design-ingenjörer intresserade av att inkludera livscykelanalys som metodologi i sin produktutveckling kommer här tre tips ur guiden:

Tänk “hela världen” i designbriefen

Det gäller att noga tänka igenom hur dina materialval och paketering påverkar miljön och att optimera användningen. Men för att uppnå en effektiv design måste du lyfta blicken och tänka på hur dina val påverkar hela världen och dess invånare. Fundera på vad som har störst inverkan och beskriv hur du tänker mäta det. 

Analysera var du har störst avfall/utsläpp och högst energiåtgång

Ju mer du kan om processerna som används i din design och hur du mäter, desto bättre. Då kan du identifiera var du har höga nivåer – oavsett om det handlar om avfall, utsläpp, råvaror eller energi. Då blir det enklare att identifiera åtgärder för att eliminera, minska, återvinna eller återanvända.

Använd lokala leverantörer och se över dina energikällor

Hållbarhet handlar inte bara om vilka material du använder, utan också om varifrån materialet kommer och hur mycket energi som gått åt för att tillverka det. Genom att använda lokala leverantörer kan du minska miljöpåverkan från transporter och dessutom stötta den lokala ekonomin. Fundera också på hur du kan minska energiåtgången vid tillverkningen av din produkt, och om energin är förnybar eller inte.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title