Annons

PTC tar hem jätteorder värd 95 miljoner dollar från US Air Force för sin SaaS-lösning för service- och reservdelshantering

Bakgrunden till dagens jätteorder till PTC står alltså att finna i det s k ESCAPE-programmet, en förkortning för ”Enterprise Supply Chain Analysis, Planning, and Execution”.
Detta handlar om att United States Air Force USAF har förbundit sig att modernisera sin hantering av försörjningskedjan, där en tung poäng är att man velat använda s k COTS, alltså ”Commercial-Off-The-Shelf-mjukvaror”. I detta fall, PTC’s Servigistics-lösning.
Programmet kommer att ha direkta gränssnitt mot flera plattformar och ger de som hanterar föremål och depåförvaltare flexibiliteten att planera och hantera sina tilldelade vapensystem.
Till saken hör vidare att ESCAPE ersätter en lösning kallad D200A och man menar att ESCAPE, har enorma möjligheter och potential att omvandla hanteringen av försörjningskedjan och effektivisera vägen framåt för flygplansunderhålls-operationer.
– Det amerikanska flygvapnet har redan en av världens mest sofistikerade och komplexa leveranskedja för servicedelar, säger Leslie Paulson, GM för PTC’s Servigistics Business Unit, och fortsätter: ”Genom att ta till sig digitala lösningar som Servigistics förvandlar USAF sin leveranskedja för servicedelar för att optimera planering och logistik med sitt OEM-nätverk och stärka den digitala tråden.”

USAF använder uppenbarligen redan PTC:s mjukvara, vad producerar de extra funktionerna? För att bättre förstå bakgrunden ska vi titta på några konkreta beskrivningar av utmaningarna i sammanhanget.
– Detta kontrakt innebär både en utvidgning och en förlängning av ett tidigare avtal. USAF införlivar ytterligare ny funktionalitet från Servigistics, samtidigt som kontraktets varaktighet förlängs med 5 år till, summerar Jim Heppelmann.

En av US Air Force-logistiken utmaningar är att den omfattar nästan 118 distinkta vapensystem som varierar från över 60 år till ett par år.

VAD ÄR PROBLEMET?
Så, vad är problemet med logistiken i de här sammanhanget?
Majoren i USAF, Lee R Russel, har beskrivit utmaningarna på ett målande sätt i en vetenskaplig avhandling (”A feasibility analysis on the Air Force employment of Escape Supply Chain management program”).

Uppgiften att klara logistiken i denna kontext är allt annat än lätt. Årligen spenderas miljontals dollar på att köpa, reparera och allokera reservdelar till alla flygplansflottorna. Hur kan man effektivisera vad man får för varje dollar? Ett sätt att minska kostnaderna är att förbättra noggrannheten i prognoserna för reservdelsbehoven, skriver Russel:
”Utmaningen ligger i programvara för försörjningskedjan, mjukvara som är integrerad och kan producera prognoser. Dessutom bör programvaran informera artikelhanterare och depåförvaltare om vilka delar som behövs för att på ett adekvat sätt uppfylla flygplanens beredskap.”
Här talar vi om ett klassiskt behov av att säkerställa att rätt delar är i rätt mängd för att tillfredsställa flygkraven i krig och fredstid. Konsekvenserna av att inte uppfylla dessa operativa krav inkluderar ’kannibaliserings-åtgärder’ med kort varsel, förhastad kontraktsutveckling för reservdelslösningar, ökade transportkrav genom sido- och depåstöd, och utökat lager som belastar kostnader och föråldrade reservdelar.”

Russel konstaterar vidare att det som gör AF-logistiken så utmanande är att den omfattar nästan 118 distinkta vapensystem som varierar från över 60 år till ett par år.
”Till exempel producerades den senaste versionen av B-52 1962. Vad som ytterligare komplicerar saken är livslängden för äldre flygplan, som B-52, som har överträffat certifieringarna för ingenjörsdesign. Den nya certifieringen för flygplanet B-52H ligger nu på 2040-talet. Leverantörerna för att tillverka delar till dessa legacy flygplan blir extremt svåra att hitta. Tillverkarna av originaldelar har antingen gått i konkurs eller tillverkar inte längre delar som kräver teknik från 1960-talet.”

Det finns en rad tunga faktorer som komplicerar hanteringen av reservdelar. Exempelvis livslängden för äldre flygplan, som B-52 (bilden), som har överträffat certifieringarna för ingenjörsdesign. Den nya certifieringen för flygplanet B-52H ligger nu på 2040-talet. Leverantörerna för att tillverka delar till dessa legacy flygplan blir allt svårare att hitta och hålla igång.

Det är givet problembilder som de ovan beskrivna inte svårt att inse behovet av en riktigt vass COTS-lösning. Nya ESCAPE bygger alltså på PTC’s Servigistics-plattform, som nu ska bidra till att transformera US Air Forces hantering av försörjningskedjan.

EN FJÄDER I HATTEN FÖR PTC
USAFs Sustainment Centers 448:e Supply Chain Management Wing heter den organisation som är ansvarig för moderniseringsprogrammet ESCAPE. Totalt är runt 3 000 medarbetare involverade i detta kritiska stödupplägg för det amerikanska flygvapnets globala beredskap.
För PTC är det en fjäder i hatten att USAF utnyttjar PTC med Servigistics som den enda leverantör för att planera och optimera sin försörjningskedja för servicedelar värd 76 miljarder dollar.
PTC skriver i pressmaterialet att dagens expanderade avtal ”bygger på framgångarna med tidigare års Servigistics-utrullningar och gör det möjligt för USAF att anta ytterligare funktionalitet, fasa ut äldre system, konsolidera IT-kostnader och ytterligare förbättra beredskapen.”
– Vårt huvudsakliga mål är att maximera beredskapen för tillgångar och utrustning, säger Abigail Strobell, programchef för Air Force Materiel Command vid försvarsdepartementet. Det är en enorm och komplex utmaning, men PTC’s Servigistics-lösning ger oss, byggt på en beprövad meritlista av framgång och kraftfulla kapaciteter, mycket goda möjligheter att optimera vår leveranskedja för servicedelar.

SÄKERSTÄLLER MODERNISERING OCH OMSTRUKTURERING, säger PTC-chefen
Servigistics stöder ESCAPEs ansträngningar att modernisera planering och prognos, öka flygplanstillgängligheten och förbättra uppdragsstödjande funktioner, samtidigt som skattebetalarnas finansiering investeras i optimalt välfungerande reservdelslager. ESCAPE-satsningen stöder den omstrukturering av affärsprocesser och system man tagit sikte på inom USAF, säger PTC-chefen, Jim Heppelmann:
– Vi är stolta över att fortsätta stödja USAFs digitala transformations- och moderniseringsansträngningar för att bättre säkerställa beredskapen för tillgångar och utrustning.

– Det amerikanska flygvapnet driver en flotta på tusentals flygplan som behöver regelbundet underhåll och reservdelstillgänglighet för att upprätthålla den höga nivån av operativ beredskap som är avgörande för nationell säkerhet, säger PTCs CEO, Jim Heppelmann, till PLM&ERPO News.

Så, vad ”kan” programmet? En hel del, konstaterar Heppelmann. Basalt handlar det om rätt del på rätt plats, i rätt tid och till lägsta kostnad. Effektiv servicedelshantering uppnår inom ramen för PTC’s lösningar dessa mål genom att:
*
Analysera sambanden mellan flera lagerplatser
*
Hämta data från affärssystem, underhållssystem och andra källor för att förutsäga efterfrågan på servicedelar, och
*
Utveckla lagerplaner baserade på servicenivåmål, budgetbegränsningar och prognoser.

För amerikanska flygvapnet innebär detta enligt Heppelmann följande:
– Det amerikanska flygvapnet driver en flotta på tusentals flygplan som behöver regelbundet underhåll och reservdelstillgänglighet för att upprätthålla den höga nivån av operativ beredskap som är avgörande för nationell säkerhet. Genom ESCAPE-programmet förändrar USAF nu hur man uppnår operativ beredskap för att få maximal tillgänglighet för flygplan med minimala investeringar i reservdelar och andra relaterade servicekrav. Vad Servigistics gör är att använda sofistikerade algoritmer för att förutsäga optimala nivåer av servicedelar som behövs på olika platser, säger han och tillägger:
– Även om karaktären på USAFs verksamhet kan skilja sig från andra tillverkningsföretag, delar många av våra kunder en gemensam önskan att uppnå det bästa operativa servicenivå-avtalet (SLA) för sina produkter med den minsta investeringsnivån i tjänsteförsörjnings-kedjan.

Exempel på gränssnitt i PTC Servigistics.

Hur är Servigistics kopplat till PTCs och andra utvecklares PLM-sviter?
– USAF driver som sagt många olika typer av flygplan, som kommer från olika leverantörer och representerar många olika årgångar. Medan vissa av dessa leverantörer utnyttjar PTCs PLM-svit, Windchill, gör andra inte det. Servigistics integrerar data från många olika system för att hantera delarnas optimeringskrav för alla flygplan oberoende av typ, ålder eller PLM-system som används för att utveckla flygplanet, svarar Heppelmann.

Tilläggas kan att för federala, rymd- och försvarsorganisationer klarar Servigistics de strängaste standarderna och rigorösa granskningsprocesser och finns inom USAF, kustbevakningen och hos OEM-tillverkare som Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman och andra.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title