Annons

PTCs Creo och WINDCHILL i nyckelroller i den största konstruktionen som hittills modellerats i 3D

PTC meddelade idag att CAD-mjukvaran Creo och PLM/PDM-plattformen Windchill har använts av Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) under utvecklingen av fusionsanläggningen National Ignition Facility (NIF). Det var vid denna anläggning man nyligen lyckades få ut mer energi av en fusionsprocess än vad som krävdes för att starta den. Detta är en process som kräver enormt höga temperaturer.
Utrustningen som krävs för att få till stånd fusionsprocessen är enormt komplex. Med mer än 3,5 miljoner komponenter bestående av 750 000 unika komponentkonstruktioner bedöms den högteknologiska NIF-maskinen "system av system" vara den största Creo- och Windchill-konstruktion som någonsin skapats och kanske den största konstruktion som någonsin modellerats i 3D-CAD.
- NIF är en otrolig ingenjörskonst vars genombrott kan komma att förändra tillgången till ren energi, och användningen av PTCs mjukvarulösningar under hela utvecklingen visar på den enorma kraften i vår teknik, kommenterar PTC-chefen, Jim Heppelmann, saken, och tillägger: "Vi är tacksamma för samarbetet vi har haft under åren med LLNL och USA:s energidepartement (DOE) i stort, och vi är stolta över den roll som vår teknik har haft i utvecklingen av NIF."

Heppelmann har publicerat en blogg där han reflekterar över den långvariga relationen med LLNL som ledde till den senaste utvecklingen av fusionen vid NIF.

När jag började på PTC 1998 hade NIF redan valt vår CAD-programvara Pro/ENGINEER, som numera är känd som Creo. Några år senare lade NIF-teamet till Windchill i lösningen eftersom deras behov av datahantering växte och växte. Under årens lopp har PTCs produktteam haft många diskussioner med LLNL och andra representanter för DOE, som alltid har utmanat PTC och tänjt på gränserna för vad vår programvara måste göra för att möjliggöra deras mycket avancerade projekt”, skriver PTC-chefen Jim Heppelmann i sin bloggpost.

I artikeln ”Fusion Ignition Breakthrough kommenterar Heppelmann
PTCs långa engagemang i NIF-projektet, som sträckt sig över decennier och användningen av PTCs programvaror Creo och Windchill för modellering och konstruktionshantering av NIF. Heppelmann skriver:
”PTC har stöttat NIF-teknikteamet vid LLNL som en nära partner i över 25 år. När jag började på PTC 1998 hade NIF redan valt vår CAD-programvara Pro/ENGINEER, som numera är känd som Creo. Några år senare lade NIF-teamet till Windchill i lösningen eftersom deras behov av datahantering växte och växte. Under årens lopp har PTCs produktteam haft många diskussioner med LLNL och andra representanter för DOE, som alltid har utmanat PTC och tänjt på gränserna för vad vår programvara måste göra för att möjliggöra deras mycket avancerade projekt.”

Enormt teknologiskt utvecklande samarbete
I övrigt skriver Jim Heppelmann följande i sin bloggpost:
”Det har alltid funnits en aktivitetslista med saker som PTC arbetat på för att utveckla vår programvara för NIF-teamet. Men vid många tillfällen under resans gång observerade jag att listan hade utvecklats sedan föregående möte, vilket visade att vi hade gjort betydande framsteg när det gäller att ta itu med sina prioriteringar och gå vidare till nästa utvecklingsnivå.
Mycket av vår lättvikts 3D-visualiseringsteknik har t ex utvecklats i samarbete med NIF-teamet. Detta eftersom det är det enda praktiska sättet att dela denna datavolym över det stora team och leveranskedja som är involverade i projektet. Samtidigt konstaterar jag att eftersom det gjort våra produkter mer kapabla, har alla kunder runt om i världen dragit nytta av PTCs samarbete med NIF-teamet.

Idag, två decennier senare, är den massiva NIF-maskinen som genererade fusionsprocessens tändning modellerad i Creo och hanterad i Windchill. ”Allt egentligen,” säger man på NIF, ”utom väggarna och badrummen.”
Såvitt vi vet är också NIF den största Creo- och Windchill-sammansättningen som någonsin skapats, och förmodligen den största sammansättningen som någonsin modellerats i 3D CAD. NIF-enheten innehåller mer än 3,5 miljoner komponenter, bestående av cirka 750 000 unika detaljdesigner. Snacka om en stor assembly. Du kan föreställa dig de detaljerade specifikationer som krävs i detta designprojekt för att få liv i något så avancerat som NIF. Detta hanbdlar varken om mer eller mindre än NIF och en otrolig ingenjörskonst, inte bara för teknikteamet LLNL, utan också för PTC.

”Vårt mål är att göra det möjligt för kunder att göra sina befintliga produkter mer hållbara, och naturligtvis att göra det möjligt för dem att designa och tillverka nya produkter som driver revolutionen för ren energi, hävdar Heppelmann i sin bloggpost.

Fusionsenergins framtida roll
Även om jag är en sann optimist när det gäller vilken roll fusionsenergi kommer att spela för att hantera klimatförändringar i framtiden, kommer detta att ta tid och det innebär risker, så vi kan inte tappa fokus på de andra gröna energistrategierna och projekten som pågår runt om i världen i dag.
På PTC fortsätter vi att arbeta nära kunder som främjar sol-, vind-, elektrifieringsstrategier och andra gröna energistrategier. Jag har utnämnt Catherine Kniker till vår ”Chief Strategy and Sustainability Officer”, och hon samordnar aktivt med team över hela vårt företag som arbetar med mjukvarufunktioner som hjälper våra kunder att etablera hållbarhetsmetoder, definiera deras koldioxidavtryck och mål, samt redogöra för dessa bitars förbättringar.  

Vårt mål är att göra det möjligt för kunder att göra sina befintliga produkter mer hållbara, och naturligtvis att göra det möjligt för dem att designa och tillverka nya produkter som driver revolutionen för ren energi, allt från solpaneler till National Ignition Facility.

På uppdrag av hela PTC vill jag gratulera LLNL-teamet för deras hårda arbete för att uppnå detta spännande genombrott, och jag tackar dem för en så lång, förtroendefull och ömsesidigt påverkande relation!”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title