Annons

PTCs Greg Payne kommenterar topplaceringen i Forrester’s Wave: ”Överlägsen vision för PLM som grunden i den digitala tråden”

PLM-utvecklarens, PTC, highend plattform Windchill fick, som PLM&ERP News nyligen rapporterade, höga betyg i analytikern Forresters Wave-utvärdering (2023 kvartal 1) av marknadens viktigaste PLM-system. Windchill placerades i denna som en av två lösningar i topp i den sammanfattande grafiska bild som analytikern publicerar, kallar Forresters Wave. Tillsammans med Siemens Teamcenter landade denna PTCs PLM-plattform på nära nog delad toppositionering i den s k ”ledarvågen”. Ett mycket gott betyg alltså.
Vi har i dagens artikel i korthet diskuterat denna placering med PTCs Greg Payne, som är VP med ansvar för bolagets ”corporate” kommunikation.
- Sammantaget är vi glada över att bli erkända som en ledare i Forresters 2023 Wave PLM-rapport. Forrester erkänner därmed PTC som ledare i tre på varandra följande PLM-fokuserade Wave-rapporter, som går tillbaka till 2017. Dessa resultat förstärker styrkan i PTCs strategi och prestanda under de senaste åren och vårt marknadsledarskap idag, konstaterar Payne i sina kommentarer.
Grep Payne noterar vidare att Forrester, ”krediterade PTC med en "överlägsen" vision för PLM som grunden för den digitala tråden. Detta stämmer överens med varför PLM hos oss har uppnått en så stadig tillväxt under de senaste åren – det är kort sagt en avgörande ryggrad i våra kunders digitala transformationsstrategier.”

Det Forrester’s Waves 2023 Q1-rapport över aktörerna på PLM-sidan relaterat sin rapport till är aktörernas lösningar inom diskret tillverkning; alltså produktion av distinkta föremål, som bilar, möbler, smartphones och flygplan och annat. Detta till skillnad från process-industriell tillverkning, en produktionsmetod som skapar varor genom att kombinera förnödenheter, ingredienser eller råvaror med hjälp av en formel eller recept.
Rapporten bygger allmänt på en 32-punkters utvärdering av de sju mest framträdande PLM-spelarna. Denna utvärdering har bl a också utmynnat i en grafisk positioneringsillustrationen, Forrester’s Wave, där de viktigaste utvecklarnas PLM-plattformar positioneras i förhållande till dels fyra ”vågor” (Ledarvågen, Starka presterare, Deltagare, Utmanare). Tyvärr kan vi inte av copyright-skäl visa hur den grafiska illustrationen ser ut, men bilden analytikern ger är att två aktörer toppar Ledarvågen: Siemens Digital Industries Software med Teamcenter/Xcelerator-portföljen och PTC med Windchill-plattformen. Deras utvärderingsresultat har hamnat så nära varandra att det inte utifrån placeringen högst upp till höger i ”Ledarvågen”, knappt gått att skilja dem åt. Detta emedan trean i uppställningen, Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform ligger en bit efter ifråga om de båda axlarna i grafiken, där den vertikala anger styrka ifråga om strategi, och den horisontala illustrerar styrka ifråga om de nuvarande, existerande kapabiliteterna.

”En övertygande road map för innovation”
Sammanfattningsvis får PTC alltså mycket goda vitsord som skäl till sin ledande placering.-
– Så är det, säger Greg Payne till PLM&ERP News. Forrester skrev också att vi har en ”övertygande innovationsfärdplan” som stöder de mest kritiska fallen för användning av digitala trådar. Vi ser detta som en validering av vår Atlas-strategi och det tydliga avstånd som vi har lagt mellan oss och andra PLM-leverantörer när det kommer till SaaS.
Han tillägger:
– PTC fick också toppbetyg för produktvision, färdplan för utförande och marknadsstrategi. Vi tillskriver dessa toppbetyg till vår vision för en sluten PLM-loop och vår genomtänkta strävan med adderande förvärv som Codebeamer och ServiceMax.

Payne menar också att, ”marknaden vet är PTC det enda företaget med portföljen som kan göra PLM möjligt med slutet kretslopp.”

”Vi siktar på att ytterligare utöka vårt SaaS-ledarskap”
– Härifrån kommer vi att fortsätta att utföra våra slutna PLM- och digitala trådstrategier, och vi kommer att fortsätta att utöka vårt SaaS-ledarskap. Vi ligger också i framkant av det agila produktutvecklingskonceptet – att utveckla hårdvara på samma sätt som du utvecklar mjukvara. Våra Onshape-, Arena- och Codebeamer-produkter är de idealiska verktygen för den här typen av utveckling, och vi ser redan kunderna anamma detta tillvägagångssätt. Vi ser detta som en anmärkningsvärd förändring på produktutvecklingsmarknaden när molnet fortsätter att ta fart, och vi är bättre positionerade än någon annan leverantör på marknaden för att stödja kunder som vill arbeta på detta sätt, avslutar PTCs ansvarige för ”corporate communication”.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title