Annons

PTCs nordenbas Filip Stål: ”Vi erbjuder kostnadsfri tillgång till PLM-verktyg som kan hjälpa till att klara Coronakrisen”

Mindre än en vecka efter att ha klassat Coronaviruset – som orsakar sjukdomen Covid-19 – som en pandemi meddelade Världshälsoorganisationen (WHO) att man inlett ett samarbete med ICC (The International Chamber of Commerce) för att mobilisera det globala näringslivet i kampen mot viruset.

”Alla företag har en nyckelroll att spela för att minimera smittorisken och pandemins påverkan på samhället,” meddelade de två organisationerna i ett gemensamt uttalande. ”Tidiga, modiga och effektiva åtgärder kommer att minska riskerna för de anställda på kort sikt och att begränsa kostnaderna för näringslivet och ekonomin i det långa loppet.”
Samarbetet välkomnas av många företagsledare, som är engagerade i att garantera arbetstagarnas säkerhet och som samtidigt förväntas säkerställa företagens kontinuitet i en tid av stor osäkerhet och mot en bakgrund av ständigt nya insikter om pandemins utveckling.

Biltillverkning vid Volvo Cars’ Luqiao-anläggning i Zhejiang-provinsen, Kina. FOTO Volvo Car Corporation

Chocker i utbud och efterfrågan
För att förstå hur dessa förändringar kan se ut är det värt att titta närmare på de ekonomiska effekterna som pandemin hittills haft på producerande företag.
Ursprungligen var det främst leveranskedjan som drabbades. Under januari och februari sjönk exporten från Kina på grund av tillfälligt pausade fabriker och nedstängda containerhamnar. Tillverkare i andra delar av världen fick vänta länge på viktiga delar och material. Även om det i dagsläget finns tecken på att produktiviteten i Kina sakta har börjat att återhämta sig, har handelsexperter varnat att förseningar och brister sannolikt kommer att fortsätta under en lång tid framöver.

Enligt en blixtundersökning som Business Sweden tillsammans med Svenska Handelskammaren i Kina har genomfört kommer virusutbrottet också att fortsätta drabba svenska för företag som är verksamma på den asiatiska marknaden.

Brutna leveranskedjor
Men även här hemma både är, och har, krisen varit kännbar på grund av brutna leveranskedjor och förseningar, särskilt eftersom det varit och till delar är produktionsstopp också i stora delar av Europa och USA. De stora fordonstillverkarna pausar fabriker, permitterar och varslar anställda, och även den övriga tillverkningsindustrin har känt av krisens följder. Alternativa leveranskedjor är begränsade ifråga om tillgänglighet. Samtidigt som ett flertal företag säger sig sakna en plan för att åtgärda störningar i leveranskedjan. Detta kan utgöra utgångspunkten för att börja med operativa förändringar som kan stödjas av digital teknik.

Interiör från Volvo Trucks fabrik i belgiska Ghent.

25 000 Volvo-anställda berördes av nedstängningen
Under mars och stora delar av april har många svenska och europeiska tillverkare tvingats att lägga ned delar av produktionen. Viruset hade då spridit sig till nästan alla länder i världen. I Europa har flera ledande fordonstillverkare tillfälligt stängt sina fabriker. Personbilstillverkaren Volvo stängde sin fabrik i belgiska Ghent den 18 mars och meddelade att även fabrikerna i USA och Sverige stängs. I Sverige finns Volvo i Göteborg, Skövde och Olofström och detta berör 25 000 anställda.
Till viss del beror stängningarna på att reservdelar från Kina fortfarande inte anländer i tid, men i allt större utsträckning är det också det faktum att arbetare nu beordrats att stanna hemma för att platta ut kurvan som lamslår fabrikerna. Detta antyder att tillverkningsindustrin bör satsa mer på så kallade ”lift and shift”-modeller som möjliggör att arbetet kan utföras på annan ort.

Kraftiga ras i efterfrågan väntas
Slutligen förväntar sig många tillverkare ett kraftigt ras på efterfrågan på sikt, delvis eftersom konsumenterna kommer att skära ned på sina utgifter, och delvis som svar på social distansering som innebär långa perioder hemma och begränsad arbetstid.
Ekonomer övervakar situationen i Europa och USA med oro och letar efter tidiga tecken på en global lågkonjunktur. Hur det än går verkar det sannolikt att tillverkare bör hålla koll på ändrade mönster i efterfrågan och anpassa sina produktionsscheman under de kommande månaderna härefter.

SaaS-lösningar, Software-as-a-Service, är synnerligen väl kämpade i samband med distans- eller hemarbete. PTCs senaste köp av Onshape har givit bolaget ett utmärkt verktyg som i tider som nu, under Coronakrisen, kan visa sitt vara ett ovärdeligt hjälpmedel för samverkan eller distansarbete. Programmet finns i browser på din dator och du behöver ingen mjukvara som laddas ner, utan har tillgång till allt du behöver av företagets data via mjukvaran och en i-netsuppkoppling.

Snabba och kraftfulla åtgärder
Trots dessa effekter och ganska negativa prognoser för den närmaste tiden finns det fortfarande en hel del åtgärder som tillverkare kan vidta för att klara sig bättre i den nuvarande situationen, samt för att förbereda sig för nya utmaningar som kan komma att uppstå i framtiden.

När allt kommer omkring har det alltid varit en bra strategi att vara förberedd på allt för framgång i tillverkningsindustrin, där omsorgsfullt planerade scheman snabbt kan kastas omkull på grund av, till exempel, en extrem naturkatastrof, ett handelskrig, en arbetstvist, konkursen av en leverantör eller, som nu, av en pandemi.

Digital teknik erbjuder tillverkningsföretag många sätt att reagera snabbt på olika utmanande scenarion som kan uppstå i en kris. Bland dessa finns:

● Gemensam problemlösning
Med hjälp av datalagring i molnet tillgängliggörs vital data för alla behöriga användare oavsett deras olika uppehållsorter. I kristider innebär detta att anställda kan samarbeta för att ta itu med problem som uppstår, till exempel störningar i leveranskedjan.
Det finns även så kallade SaaS (Software as a Service)-lösningar för produktutveckling och hantering av produktdata. Dessa ger personalen ett säkert sätt att samarbeta i utvecklingen av nya produkter, att omfördela tekniska resurser, att få projekt genomförda eller avslutade samt hålla reda på vilka beslut som fattats och varför – allt från en vanlig webbläsare. Med SaaS-prenumerationer kan nya användare läggas till och vara igång inom några minuter, och antalet platser kan skalas upp eller ner, vilket ger företag maximal flexibilitet.

Lastbilskoncernen Volvo satsar hårt på att utveckla lösningar för den digitala tråden och man gör det till stor del baserat på PTC-verktyg. På scenen i Boston under PTCs globala LiveWorx 2019-event, demonstrerade Volvo Groups Bertrand Felix hur man jobbar med PTCs AR-lösningar (Augmented Reality) som en del i utvecklingen av en digital tråd. ”Med AR kan vi exempelvis förbättra kvalitetskontrollerna av motorerna,” berättade Felix.

● Kunskaps-/kompetensöverföring
Om tillverkningsprocesser behöver flyttas från en plats till en annan som svar på en kris, är Augmented och Mixed Reality (AR / MR)-lösningar ett värdefullt verktyg för att lära ut nya färdigheter och hjälpa arbetare att komma igång med obekanta uppgifter eller processer snabbare. Sakkunniga som t.ex. ingenjörer kan göra en inspelning av sig själva medan de utför en arbetsuppgift med hjälp av speciellt tillverkade AR / MR-headset och förklara vad de gör steg för steg. När arbetsflödet har dokumenterats på detta sätt kan det redigeras, förbättras och sedan delas med anställda som behöver lära sig och utföra uppgiften någon annanstans.

15 av mina kollegor använder sig för närvarande av denna strategi i ”VentilatorChallengeUK:s” ansträngning att tillverka ytterligare 10 000 ventilatorer för Storbritannien. Med hjälp av PTC:s mjukvara Vuforia Expert Capture har vi spelat in tillverkningsprocessen på Smiths och Penlon och gjort videon tillgänglig för arbetare i andra fabriker i konsortiet via Microsoft HoloLens-glasögon. Genom att använda Augmented Reality har vi reducerat ställtiden och minskat smittorisken under tillverkningen, medan vi fortfarande levererar de medicinskt godkända ventilatorerna i de volymer som krävs.

● Support på distans
Applikationer för fjärrhjälp, som möjliggör det för två personer på olika platser att dela en realtidsvy av samma miljö, kan vara mycket viktiga i en kris där myndigheter världen över avråder från affärsresor eller där dessa blir omöjliga på grund av nedlagda kommunikationer och lokal support inte längre kan erbjudas.

Medan den nuvarande Coronakrisen varar erbjuder PTC sitt stöd till tillverkningsindustrin i hela världen genom att göra Vuforia Chalk tillgängligt kostnadsfritt för alla organisationer som kräver hjälp med att hantera problem som uppstår som följd av stängda kontor och fabriker. Hittills har mer än 10000 företag över hela världen tecknat en prenumeration.

Med PTC’s AR-verktyg, Vuforia Chalk, kan man på distans hjälpa till med att i realtid guida den som behöver hjälp t ex vid en serviceinsats på ett ställe med ett komplext system.

En titt på framtiden
Även om saker och ting kan kännas väldigt osäkra just nu är det aldrig för tidigt för att börja fundera över vilka åtgärder som kan vidtas för att lindra omedelbara problem och förberedda sig på att förhindra dem i framtiden.

Författarna av en ny artikel i Harvard Business Review påpekar: ”Covid-19 är inte en engångsutmaning. Vi bör förvänta oss ytterligare vågor av den nuvarande epidemin och ytterligare epidemier i framtiden.”

De fortsätter: ”Att nu förbereda oss för nästa kris (eller nästa fas av den nuvarande krisen) kommer sannolikt att vara mycket effektivare än tillfälliga, reaktiva svar när krisen faktiskt inträffar.“

Filip Stål är General Manager för PTCs nordenrörelse. Bolaget är en av världens ledande leverantörer av industriell innovationsteknik på PLM-området. Framför allt inom industriella IoT-, IIoT- och AR-/MR-lösningar.
Vill du veta mer om PTCs erbjudande kring Vuforia Chalk, klicka på länken, Maintain Business Continuity with Free AR Remote Assistance

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title