Annons

PTCs nya aggressiva SaaS-plan: säljer en tredjedel av tjänsteverksamheten till storkonsulten ITC Infotech

I dagens artikel, som också kommer att publiceras i en mer omfattande engelsk version på vår amerikanska systersajt, engineering.com, senare i eftermiddag (22/4) tar PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, en titt på båda dessa affärer baserat på en diskussion med PTCs chef, Jim Heppelmann. I denna artikel fokuserar vi dock på  ITC Infotechs köp av en tredjedel av PTCs SaaS Services-verksamhet och berör bara i korthet Intland-affärens betydelse. I den längre engineering.com-artikeln har vi sålunda mer på djupet diskuterat med Heppelmann också kring varför PTC, en av de tre stora inom PLM, köper en ny ALM-lösning, Intlands Codebeamer, mot bakgrund av att de redan har en, Integrity.

Ser en ”enorm SaaS-potential”
Det är alltså inte utan goda skäl då som Heppelmann ser en enorm SaaS-potential och han tänker realisera den så fort som möjligt.
– Det nya avtalet med ITC Infotech kommer att göra det möjligt för PTC att anpassa sina egna professionella tjänsteexperter till en unik tankeledande roll i branschen för att möjliggöra digital transformation och molnbaserad SaaS för industriföretag inom teknik, tillverkning och service, säger han och förklarar vidare att satsningen på Intland Codebeamer går i liknande riktning: ”Vi pratar om en nästa generations SaaS-lösning, som kommer att stärka vår position inom mjukvaruhantering.”

Tyska Intland Softwares Codfebeamer-lösning har ett imponerande spektrum av globala ALM-företagskunder som är verksamma inom fordonsindustrin (t ex Daimler), biovetenskap, hemelektronik samt flyg- och försvarsindustrin. PTC-chefen, Jim Heppelmann, menar i detta att ”nyckeln till Codebeamers framgång är dess flexibla och moderna, lättanvända gränssnitt.” Saken är den att denna SaaS-lösning kommer att bidra till att avsevärt stärka PTCs kapacitet inom ALM, jämfört med företagets tidigare Integrity-mjukvara som köptes 2011. Då inte bara på det tekniska planet, utan också för att köpet passar väl in i PTCs aggressiva SaaS-planer, eftersom Codebeamer är både molnbaserat och SaaS-redo är det också tydligt att lösningen förser PTCs kunder med nya krav, risk- och testhanteringsmöjligheter, samtidigt som det stödjer modern agil mjukvaruutveckling och integreras med de bästa DevOps och källkodshanteringsverktygen. som mjukvaruutvecklare brukar vara ganska förtjust i. Codebeamers avancerade mallar och partnerintegrationer gör det enklare för kunder att möta de stränga krav som är gemensamma för reglerade branscher.

Windchill+ heter en ny generation SaaS- och molnanpassad PLM-lösning från PTC, som kommer att spela en tung roll i SaaS- och moln-sammanhanget. ”Plus-lösningen”, som körs på en modern SaaS-arkitektur, kommer, enligt PTC att, ”göra det snabbare och enklare för kunder med sina Windchill-implementeringar och ge fler människor i hela företaget tillgång till PLM-data, utanför den traditionella ingenjörsfunktionen. SaaS-basen för Windchill+ kommer också att göra samarbetet med externa leverantörer och leverantörskedjepartner snabbare och säkrare.” Detta är Windchills framtid och vad företaget kommer att marknadsföra mest för sina kunder framåt. ”Om jag relaterar det till ITC-köpet och -diskussionen, så är det så att när vi talar om att konvertera lokalt installerade (on premise) Windchill-kunder till SaaS, talar vi om att flytta över dem till Windchill+”, säger Jim Heppelmann.

PTC har mycket att göra…
Oavsett hur man ser på saken har PTC inte bara en hög aktivitetsnivå när det gäller bolags- och lösningsköp; det man köper ska också integreras och anpassas till SaaS- och molnupplägget. Parallellt med Intland Codebeamer-köpet och ITC-affären arbetar PTC också hårt med integrationerna av Onshape, Creo och den nya Atlas-plattformen, där den senare lösningen kommer att fungera som molnplattform. Vilka är prioriteringarna här?
– SaaS är naturligtvis en stor prioritet, svarar Heppelmann. Och Atlas spelar en viktig roll i den arkitektur vi vill ha för SaaS. Siktet är att ha CAD, PLM och andra delområden, som ALM, och så vidare som tillsammans sömlöst fungerande komponenter i Atlas SaaS-miljö. Vi vill erbjuda en helt integrerad upplevelse här, där kunderna kan arbeta helt utan barrieärer mellan domänerna.

Detta säger en hel del om vilken betydelse Atlas har som moln och SaaS-plattform för PTCs PLM-verktyg. Inte bara som ”bärare” av Onshapes moln-CAD-lösning, som de köpte för ett par år sedan, utan också som plattform för den klassiska Creo CAD-mjukvaran, nya Windchill PLM+, Arena PLM och sub-PLM-områden som ALM och Intland Codebeamer.

Atlas spelar definitivt en nyckelroll, vilket starkt understryks av dagens tillkännagivna affär med den stora indiska konsulten ITC Infotech vars köp av en tredjedel av PTCs SaaS-serviceverksamhet.

Heppelman vill påskynda affärerna aggressivt, vilket är hur han vill att ITC Infotech-affären ska uppfattas. Innehållet i denna affär är att PTC och ITC Infotech har för avsikt att påskynda kundernas digitala transformationsinitiativ, fokuserade på kundupptaget av PTCs Windchill PLM som Software-as-a-Service (SaaS).

5 000 projekt för de nya ITC Business DxP-tjänsterna
För att få detta att hända kommer ITC Infotech alltså att köpa en del av PTCs verksamhet för PLM-implementeringstjänster och skapa en ny affärsenhet inom ITC Infotech, kallad DxP Services – DxP står för Digital transform Physical – som kommer att kombinera professionella PLM-tjänsteexperter från båda företagen.

Mer exakt vad betyder detta? PTCs serviceintäkter förra året var cirka 150 miljoner dollar, motsvarande strax under 1,5 miljarder kronor. Genom att förvärva en tredjedel av detta kommer ITC att få ett startläge för den nya DxP-enheten med en intäktsbas på cirka 50 miljoner dollar, motsvarande ca 480 miljoner kronor.
Dessutom innehåller affären både personer och projekt, vilket innebär att de personer i PTC som berörs av ITC-köpet kommer att fortsätta med samma projekt, men nu med lönen från ITC. Hur många medarbetare som kommer att flytta över till ITC är ännu inte klart, men en bra gissning är runt 250.

PTC avslöjar inte vad ITC betalar för den förvärvade verksamheten.
– Korrekt, kommenterar Heppelmann och förklarar att, ”tjänsteföretag är inte lika högt värderade som mjukvaruföretag.” Något som indikerar att priset är lägre än vad en pro-dollarintäkts-basis skulle vara. ”Men det är inte i närheten av storleken på vad vi betalade för Intland,” tillade han.

Mer om ”Shift and Lift-projektet”
Till bakgrunden hör att ITC och PTC har arbetat tillsammans i mer än tjugo år. Dessutom har PTC under denna period utvecklat ett ganska stort ekosystem av partners, som Deloitte, Kalypso, svenska PDSVISION och andra. ITC-avtalet är ett globalt kontrakt men är speciellt genom att det fokuserar på ”lift and shift-projektet”.

Detta innebär i sin tur att övergången av lokalt installerade kunder till molnet och SaaS kommer att få full uppmärksamhet.
Området innehåller f ö redan som det ligger inom PTC en hel del av tillväxtpotential: Heppelmann hävdar att, ”generellt växte PTCs on-premise-lösningsverksamhet 2021 med cirka 10 procent, medan SaaS-delen av verksamheten växte med cirka 30 procent.”
Han förväntar sig också att SaaS-intäkterna, som en del av PTCs totala intäkter, kommer att växa från 15 procent nu till 33 procent om fem år.

Många siffror, men en poäng är att de alla landar i den enorma tillväxtpotential som ligger bland annat i SaaS och ”shift and lift-projektet” som Heppelmann talar om. Men mer i detalj, vad handlar det om?

PTCs VD Jim Heppelmann (till höger) tillsammans med Greg Payne, VP för företagskommunikation, förklarar bakgrunden till DxP-förkortningen. DxP Services är också namnet på ITC Infotechs nya enhet för moln SaaS-transformation av PTC:s lokala kunder.

 Vill konvertera lokala installationer till SaaS och molnet
PTC siktar på att konvertera Windchill on-premise-system till att köras på moln- och SaaS-systemet. I detta sammanhang använder de, som noterats tidigare i texten, termen ”lift and shift”, vilket betyder att de vill lyfta dessa system och flytta in dem i molnet, vilket är de  viktigaste serviceprojekt som ITCs nya DxP-enhet kommer att hantera. Generellt sett behöver system uppgraderas – vissa av dem kan ligga flera versioner bakom – och i vissa fall vill vi också bli av med gamla anpassningar som inte längre behövs.
– Nu när vi har de här nya funktionerna i molnet tillgängliga, Windchill+ som körs på Atlas, kommer vi förstås att sälja det till nya kunder, men också till gamla kunder som köpt Windchill som lokal installation på egna servrar, men som önskar att systemet fanns i molnet. Vi vill göra en konvertering och flytta dessa Windchill on-premise-system till vårt SaaS-system i molnet. Detta är huvudsakligen fråga om serviceprojekt. Systemen behöver uppgraderas – en del av dem kan ligga flera versioner efter vad vi idag har på bordet – och i vissa fall behöver man t ex också bli av med gamla anpassningar som inte längre behövs och som man inte vill lägga i molnmiljön. Vart och ett av dessa projekt är verkligen frågan om uppgraderingar, ”av-kustomiseringar” och ett plattformsskifte. Och vi har som sagt mer än 5 000 av dessa system som körs hos kunderna själva. Vi talar här över tid och år om tusentals kundprojekt.”

Mindre egen tjänsteverksamhet till förmån för ett växande partner ekosystem
Han tillägger att PTC för ett antal år sedan hade en mycket större tjänsteverksamhet. Men de senaste åren har man krympt den verksamheten till förmån för ett partner-ekosystem.
– Vi vill vara ett mjukvaruföretag med ett ekosystem för servicepartners, snarare än att PTC är ett mjukvaru- och tjänsteföretag. Men nu måste vi driva dessa tusentals projekt och där spelar partnersidan en synnerligen viktig roll. Men detta innebär inte att PTC frikopplas från denna verksamhet. Vi måste vara involverade i varje projekt, eftersom resultatet kopplas till våra produkter och om något inte fungerar blir det ett problem som också kopplas till oss.

Vad han antyder är att ekosystempartnerna inte kan göra vad de vill i dessa sammanhang; saker måste göras mycket noggrant och PTC måste finnas med för att se till att saker fungerar som det är tänkt.
– Precis, vad vi ville göra inför utmaningarna på servicesidan var att välja en speciell partner för att gemensamt utveckla detta koncept med ”lift and shift”, eller SaaS-konvertering för att vara exakt.”

Det var här ITC Infotech kom in i bilden:
– Ja, vi valde ut dem och för att ge dem en bra start fick de förvärva ungefär en tredjedel av vår egen serviceverksamhet, PLM-personal och projekt, till den nya enhet som ITC skapade för detta DxP.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title