Annons

PTC’s strategichef, John McEleney: ”Dags att tänka om när det gäller människor, processer och plattformar – vad väntar 2022?”

De senaste månaderna har handlat om utmaningar och möjligheter i företagsvärlden. Det har varit en dramatisk tid där affärer och företag fått se snabba svängningar kring verksamheten. Ena stunden blomstrade verksamheten, nästa blev det nattsvart och de mindre smidiga aktörerna ”omkom”. Vi har sett communitys samlas för att designa och tillverka livräddande produkter med snabba insatser i ett tufft läge. Men också situationer där hem på bara några dagar har hem förvandlats till klassrum för miljontals elever med hjälp av fjärrteknik.

Men pandemin har också visat oss våra sårbarheter och givit oss livspåverkande möjligheter att ompröva hur vi arbetar, designar och tillverkar globalt. När vi nu går in i en värld av nya ”normaler”, så tror jag att företag kan utvecklas, ombilda arbetsplatsen och plocka upp teknik för att skapa en bättre framtid.

UTVECKLINGEN AV MODERN PRODUKTUTVECKLING KOMMER ATT ACCELERERA
Vi kommer att se många fler företag kliva upp på molnbaserade plattformar för att påskynda innovation och öka företagets smidighet. Enligt analytikern Gartner kommer 85 procent av organisationerna att anamma en molnet-först-princip per år 2025, vilket kommer att kräva användning av molnbaserade arkitekturer och teknologier för att fullt ut kunna genomföra sina digitala strategier. Dessutom uppskattar Gartner att mer än 95 procent av nya digitala arbetsbelastningar kommer att distribueras på molnbaserade plattformar, upp från 30 procent 2021.

Varför ökar efterfrågan på molnplattformar?
Demografi är ett skäl. Moln- och digitalt arbetande anställda flyttar till ledande positioner, och de vill ha teknik som fungerar som de själva gör – både kollaborativt och asynkront. Vi talar kort sagt om proffs, som har vuxit upp med verktyg som Google Docs för att samarbeta med kollegor och Onshape för att designa produkter i realtid. Liksom digitala nomader är de vana vid att arbeta var som helst jämfört med att vara kopplade till en maskin på ett kontor på samma plats.

Teknik är ett annat skäl. Den växande populariteten för 3D-printing och tillgänglighet på nya material gör att ingenjörerna kan designa delar och produkter rätt första gången, vilket påskyndar innovationsprocessen. Företag driver också digitala transformationsstrategier för att möta efterfrågan på bättre och mer personliga kundupplevelser. Detta är några av drivkrafterna som får företag att tänka om gällande produktutvecklingsplattformar och processer.

ÖVERBELASTNINGEN I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN KOMMER ATT AVTA OCH
EN NY NORMALITET KOMMER ATT UPPSTÅ I BÖRJAN AV TREDJE KVARTALET

Som vi har sett har pandemin stört den globala leveranskedjan som aldrig förr. Den initiala nedtrappningen av produktionen och den snabba vändningen av ökad efterfrågan resulterade i brist på många konsumentprodukter – från toalettpapper till silikonchips. Flaskhalsar som den senaste, där varor värda 24 miljarder dollar flöt omkring i hamnar i Kalifornien; eller containerfartyget som fastnade i Suez-kanalen, visar också på sårbarheten och luckorna i våra leveranskedjor. Visst, hamnstockningar som den i Kalifornien kommer att minska med förbättrad verksamhet och ”nära-land-lösningar”, tillsammans med den senaste tidens finansiering från regeringen och privat-offentliga partnerskap. Men jag förväntar mig att denna störning i USAs distributionskedjor kommer att fortsätta in i 2022, eftersom vi kommer att se företag gå över till en just-in-case-strategi – där man bygger upp lager för att kunna möta och hantera störningar.

SÅRBARA DISTRIBUTIONSKEDJOR. Pandemin har stört den globala leveranskedjan som aldrig förr. Den initiala nedtrappningen av produktionen och den snabba vändningen av ökad efterfrågan resulterade i brist på många konsumentprodukter – från toalettpapper till silikonchips. På bilden containerfartyget Evere Given, som fastnade i Suez-kanalen i mars ifjol./FOTO AP

Med USAs och även Europas förnyade fokus på infrastruktur borde fler företag fokusera på att investera i innovativ teknik för att få skalfördelar, kunna utveckla snabbare takt och till lägre produktionskostnad. Istället för ”just-on-time-strategier” bör företag fokusera på att hitta nya leverantörer, inklusive regionala leverantörer, att samarbeta med. Innovatörer och ingenjörer bör också konfigurera om sina produkter för att använda olika material, som är lättillgängliga och använda dem nya processer. Kort sagt, förutom att tänka om hur man tillverkar varor, måste teamen också ompröva sätt att ta en idé från digital till fysisk, snabbt. Dagarna fyllda med personliga möten med leverantörer och tillverkare är över.

INDUSTRIELL IoT (IIoT) KOMMER ATT BLI MER MAINSTREAM
Den industriella Internet of Things-marknaden (inklusive Industrial IoT) förutspås överstiga 176 miljarder dollar till 2022, men ändå använder bara 10 procent av tillverkarna IIoT i sin verksamhet idag. Med tanke på den obevekliga drivkraften för tillverkningsoptimering – för att minska tid och kostnader samtidigt som arbetsflöden och kvalitet förbättras – kommer den strategiska insatsen för mer data och cirkulär analys att öka. Vi kommer också att se ytterligare investeringar i industriell automation, medan smarta enheter kommer att fortsätta hitta sin väg in i produktionslinjer.
Mer data från fler sensorer kommer att hjälpa tillverkare att göra nödvändiga kurskorrigeringar mycket snabbare och mer exakt än vad som var möjligt för bara några år sedan. Reservdelar som standard kommer nu nästan alltid att ha en IIoT-anslutning som standard.

IIoT kommer att spela en allt viktigare roll, men än så länge är det generella upptaget av denna teknologi relativt lågt: ”bara 10 procent av tillverkarna IIoT i sin verksamhet idag,” skriver artikelförfattaren.

Även om vi inte vet exakt hur den amerikanska regeringens infrastrukturplan kommer att rullas ut, kommer den säkert att innehålla incitament för att locka tillverkare att investera i att automatisera sina fabriker. Liknande tendenser finns på flera ställen i Europa, inte minst då i Sverige och Norden. Många tillverkare förväntas också spara upp till 30-40 procent på kostnaderna för underhåll av utrustning genom att använda fjärrteknik (VR och AR). Vi kommer också att se företag börja jobba med sofistikerade robotar och automationsplattformar för att öka effektiviteten i fabriker.
Kort sagt, automatisering kommer att bidra till att fylla luckan i kompetensbrist vi upplever idag.

VARFÖR FÖRETAG MÅSTE PLOCKA UPP NY TEKNIK
FÖR ATT STÖDJA HYBRIDARBETSPLATSER

Enligt en McKinsey-rapport förväntar sig chefer att ”kärnanställda” är tillbaka på kontoret tre eller fler dagar i veckan, medan anställda skulle vilja arbeta hemifrån två eller fler dagar i veckan, och mer än hälften vill ha minst tre dagar av distansarbete.
Det är ingen överraskning att företag ser fram emot att ta tillbaka anställda till kontoret för att återställa en viss normalitet, som före COVID-19. Samtidigt som anställda inte är alltför glada över möjligheten att pendla varje dag. Detta innebär att företag måste ompröva hur man på bästa sätt kan stödja hybridarbetskraften och ge de anställda flexibiliteten att dela tid mellan kontoret och hemma. Transaktionskontors-typen av roller som att bygga kalkylblads-modeller till inköp, kan fortsätta att fungera i ett distansarbetsläge. Visst, hybridarbetsplatser kan vara en win-win för många, eftersom färre dagar på kontoret kan minska den nödvändiga närvaron på kontoret, samtidigt som de besparar arbetstagare otaliga pendlingstimmar och ökar produktiviteten.

Verktyg som är filbaserade, eller installerade program, fungerade inte särskilt bra under pandemin, eftersom det kräver att människor arbetar i en seriell process, där man skickar runt filer istället för att interagera via en molnbaserad applikation – där de kan samarbeta i realtid.

PROBLEMEN MED FILBASERADE VERKTYG
Pandemin har också visat oss den inte så positiva sidan av distansarbete. De kreativa och samarbetsprojekten, kring whiteboard med kollegorna har blivit lidande under tiden vi arbetat hemifrån. Verktyg som Zoom och Microsoft Teams höll oss anslutna och hjälpte till att flytta program framåt. Verktyg som är filbaserade, eller installerade program, fungerade dock inte eftersom det krävde att människor arbetade i en seriell process, där man skickar runt filer istället för att interagera via en molnbaserad applikation – där de kan samarbeta i realtid. Om man mäter den skulle förlusten av tid på grund av felhanterad versionskontroll påverka världens BNP negativt.

Kort sagt, för att stödja den hybrida arbetskraften och öka samarbetet, måste företag fortsätta att investera i framväxande teknologier, tekniker som kan installeras inom några minuter och tillåta teamet att vara produktivt omedelbart, jämfört med de som kräver timmar av utbildning.

PÅ SISTA RADEN
Det är inte bara tillverkningen som behöver omformas 2022. Vi har en möjlighet – och ett ansvar – att omforma hur vi arbetar tillsammans, i vad vi hoppas snart kommer att bli en ”post-pandemi-värld”.
Vi måste också omforma arbetsplatsen, processerna och plattformarna vi använder för att få jobbet gjort, för att skapa en mer innovativ och bättre framtid.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title