Annons

Säkerhet och hållbarhet i fokus när Schneider och AVEVA digitaliserar global gruvjätte

Kombinationen av AVEVAs och Schneider Electrics programvara, teknik och expertis inom gruvbranschen ger, menar man, Vale möjlighet att integrera, centralisera och fjärrövervaka verksamheten på anläggningarna i Mariana och Itabira i Brasilien.

DIGITALISERINGEN GER EFFEKTER PÅ FLERA OMRÅDEN
Vale är alltså ett av de fem största gruvföretagen i världen. Företaget är ledande producent av järnmalm, pellets och nickel och sysselsätter över 170 000 personer i 38 länder. Anläggningarna i Mariana och Itabira är två av Vales större järnmalmsproduktionsanläggningar i Minas Gerais i Brasilien. Tillsammans står anläggningarna för mer än 75 procent av produktionsdata från Vales gruvverksamhet i Minas Gerais.
Även om digitaliseringen i första hand genomförs för att förbättra säkerheten genom implementering av en fjärrstyrd verksamhet, har den avgörande betydelse för att driva effektivitet och hållbarhet inom gruvdriften. Genom partnerskapet kan Vale göra verksamheterna på flera anläggningar mer enhetliga och uppgradera sitt gamla system till ett som kan fjärrstyra alla olika tekniska lösningar som används på de olika gruvanläggningarna. Lösningen för fjärrstyrning gör det möjligt för Vale att ha färre medarbetare på plats, vilket ökar säkerheten och minskar driftskostnaderna, samtidigt som energieffektiviteten och därmed hållbarheten förbättras avsevärt.

Säkerhetsaspekterna är idag av största vikt för Vale efter den stora dammolycka 2019, som kostade 270 människor livet. Men även om digitaliseringen i första hand genomförs för att förbättra säkerheten genom implementering av en fjärrstyrd verksamhet, har den avgörande betydelse för att driva effektivitet och hållbarhet inom gruvdriften.

LEVERANTÖRSOBEROENDE LÖSNINGAR
Vale valde Schneider Electric och AVEVA på grund av den tekniska prestanda och överblickbarhet som deras lösningar erbjuder. De är mycket flexibla tack vare att de är leverantörsoberoende, vilket gör det enkelt att integrera olika tekniker på olika platser, säger Gilberto da Cunha Vieira, ledare för el- och automationsingenjörer på Vale, och tillägger:
– Samarbetet mellan våra företag har skapat något som är mycket större än summan av dess delar, säger Gilberto da Cunha Vieira, ledare för el- och automationsingenjörer på Vale. Vi är enormt tacksamma gentemot Schneider Electric och AVEVA för att de har fört våra anläggningar samman.

PLATTFORM FÖR DETALJERADE INSIKTER
Vilka lösningar har Vale använt? Schneider Electric använde EcoStruxure Control Expert – Asset Link, som kombinerar AVEVA System Platform och Schneider Modicon M580, för att skapa överblick hos Vale. Tekniken gör det möjligt att integrera data direkt i systemet för att ge Vales chefer detaljerade insikter utan att manuellt behöva överföra någon data. Genom att sammanföra denna data kan Vale nu skapa ett verksamhetscenter och fjärrstyra alla delar. Det förbättrar den operativa effektiviteten avsevärt och innebär att färre personer behöver vara på plats, vilket ger större säkerhet.
Andra resultat inkluderar:
• Kostnadsbesparingar med snabbare data för att fatta beslut
• Full överblick på och kompatibilitet med alla anläggningar, vilket ger en helhetsbild av verksamheten
• Bättre samordning i verksamheten och ökad effektivitet och produktivitet genom att flera discipliner samlas på samma ställe
• Fullständig standardisering genom en plattform, trots olika enhetsleverantörer
• Ökad hållbarhet genom resursoptimering

Den brasilianska gruvjätten Vale är idag på väg att nå sitt mål att producera 400 miljoner ton järnmalm i slutet av 2022 eller i början av 2023. Företaget producerar redan 1 miljon ton järnmalm dagligen.

FRAMTIDSANPASSAD GRUVVERKSAMHET
Projektet tillsamman med Vale är mycket intressant i perspektiv av hur informationshantering och styrning sträcker in sina tentakler på alla områden.
– Gruvverksamheter är miljöer med mycket data, där digital transformation kan leda till hållbarhets- och produktivitetsvinster, såsom bättre resursutnyttjande och ökad värdeoptimering, kommenterade Marc Ramsay, VP för ”Global Strategic Partners” på AVEVA, och fortsätter:
– Tillsammans med Schneider Electrics EcoStruxure stöder AVEVA System Platform Vale i förverkligandet av framtidens gruvor genom en kontextualiserad verksamhet som bygger på en samarbets- och standardbaserad grund som förenar människor, processer och tillgångar i alla Vales anläggningar för kontinuerlig verksamhetsförbättring och beslutsstöd i realtid.
– I dagens värld är information absolut nödvändig, säger Rob Moffitt, President – Mining, Minerals and Metals på Schneider Electric. De som kan använda den på ett framgångsrikt sätt uppnår ökad säkerhet, hållbarhet och lönsamhet. Järnproduktion är viktig för oss alla och ger stål till fordons- och byggindustrin runt om i världen. Det är viktigt att en sektor som vi är beroende av kan drivas effektivt, säkert och hållbart. Det system som vi har skapat för Vale tillsammans med AVEVA är avgörande för denna process. Vi ser fram emot att se Vale frigöra sin potential för att förstå, hantera och förbättra sin verksamhet i hela Brasilien.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title