Annons

SAP, exploderande datavolymer och hur man skapar affärsvärde av ny teknologi – möt bolagets CTO

Detta med att hantera exponentiellt växande datamängder ställer till en hel del problematik i digitaliseringens fotspår. Även om data med viss rätt betraktas som den nya ”oljan” så gäller det att få ordning på strukturerna kring hur de ska hanteras.
Detta ämne har inte otippat varit ett huvudtema under SAPs stora Sapphire Now 2019-konferens i Orlando. Företagen ser allt större utmaningar i att hantera en växande datamängd. Många tycker att det är svårt att få djupa insikter av sin data och att det kräver stora ansträngningar att omvandla ny teknik till tydliga affärsvärden. Alla dessa utmaningar gör att företag ofta drar sig för att fatta databaserade beslut och att anpassa sina affärsprocesser efter snabba förändringar på marknaden.
Så, hur ser SAPs modell ut? Bolagets CTO, Juergen Mueller, som också är ledamot av SAP:s företagsledning har tittat på saken och diskuterat kring en vision och hur företaget möter denna.

Sommaren 2016 utsågs Juergen Mueller till SAPs första Chief Innovation Officer och per den första januari i år avancerade han ytterligare ett snäpp och blev bolagets CTO, Chief Technology Officer. Han blev med detta ytterst ansvarig för teknik och innovation hos den tyska affärssystemjätten. Detta inkluderar hantering av SAPs övergripande plattform och teknikutveckling, till exempel SAP Cloud Platform och SAP HANA.
– Dessutom driver mitt team och jag inkubation och upptaget av intelligenta teknologier som Analytics, SAP Leonardo Machine Learning och IoT över SAPs produktportfölj. Jag leder också SAPs övergripande innovationsagenda och bygger nya affärsmodell- och marknadsdrivna innovationer för att hjälpa våra kunder att uppnå det mest affärsmässiga värdet, beskriver han själv det hela.

”SAP är inte omedelbart associerat till innovation”
Allmänt menade han föga överraskande i en Forbesintervju i samband med att han blev bolagets innovationsansvarige 2016 att SAP alltid varit ett innovativt företag.  
– Vi utvecklar helt ny teknik och affärsmodeller som förhoppningsvis resulterar i genombrottsprodukter och tjänster som gör att vi kan utnyttja helt nya marknader – så kallad transformativ innovation, konstaterade Mueller.
Han erkände också att kunderna inte omedelbart associerar SAP med innovation och tänker på SAP som, ”det stora ERP-bolaget”.
– Jag vill förändra det. Jag vill att världen också ska se vilka stora, effektiva innovationer SAP har att erbjuda – förutom vår ERP, sa han.

”En spegling av kundernas behov”
Det har onekligen också hänt en hel del de senaste två åren. Inte minst spelar Mueller en viktig roll i detta.
– I min roll måste jag vara i ständig kontakt med kunder och partners – att förstå vad deras behov är, vad som händer på marknaden och hur vi kan starta gemensamma innovationsprojekt. Att möta inspirerande människor som spricker med idéer stärker min egen uppfattning om trender inom näringsliv och teknik.

För bara något decennium sedan var detta med att samla in data och förvandla det till intelligens inte någon vardagsföreteelse för den stora bredden av företag. Visserligen var spelare som Google tidigt ute med att bygga sofistikerade digitala arbetsflöden och verktyg för analys av data man kunde hämta in från sina användare. Klart är också att man inom automotive- och aerospace-segmenten hade kommit en bit på väg mot detta, men allmänt var och är det en bit kvar för de flesta företagen. Dock har utvecklingen varit snabb och idag är det i alla fall inte någon stor sak att samla in information. Fortfarande krävs dock generellt mycket arbete, men detta är nu inte poängen. Det är däremot tanken på att bygga ett digitalt arbetsflöde och skapa verktyg som kan använda dessa data. Här talar vi om en stor sak.
På tillverkningsområdet, till exempel, är nyckelfrågan hur man bygger ett helt digitalt arbetsflöde som kan använda data för att ändra hur man gör sina affärer. Även om affärs- och nyhetsspalterna fyllts av hajpar kring detta är vi bara i början på digitaliserings-, moln- och upplevelseekonomi-resorna. Potentialen för en spelare som SAP att slå mynt av det man skapar på området är alltså god.
Detta sagt som bakgrund till Muellers vision, som handlar om att SAP vill bidra till att hjälpa företag att lyckas i den nya upplevelseekonomin och dra nytta av utvecklingen inom datahantering, analys, molnplattformar och ny intelligent teknik. Med en företagsanpassad teknisk plattform tar SAP itu med moderna tekniska utmaningar och bidrar till ännu mer datadriven innovation ute på företagen. Visionen beskrivs i “A business technology platform for data-driven innovation” av sagde Juergen Mueller. Men hur relaterar detta till de praktiska lösningarna?

Nya innovationer inom datahantering
Med nya SAP HANA Cloud Services vill SAP överföra kraften och prestandan i SAP HANA-databasen till molnet där den kan samla data av alla storlekar och från olika typer av datakällor. En flexibel modell för datalager gör att företag kan låta sin data i SAP HANA växa utan några begränsningar. Kunder med egna installationer av SAP HANA kan i egen takt och efter egna behov dra nytta av de nya molntjänsterna.
• SAP Data Warehouse Cloud är den första lösningen som byggs med SAP HANA Cloud Services. Den samlar utspridd data i en lösning och med hög säkerhet. Användare kan snabbt komma åt hela datalandskapet och översätta det till värde i branschspecifika områden – allt med en flexibel prissättningsmodell baserad på hur mycket de använder.

Tillgång till alla applikationer på molnplattformen
Samtidigt utvecklas SAPs molnplattform vidare till en affärsteknikplattform som gör att kunderna enkelt kan utvidga och integrera SAP-applikationer med olika funktioner. SAP och partnerföretag bidrar till plattformen med sina affärskunskaper.
SAP HANA Cloud Services och Cloud Platform ger kunder tillgång till alla bolagets applikationer och tredjepartsapplikationsdata, med minskad dataöverlappning och en enda punkt för säkerhet och styrning.

Lättanvända analysfunktioner och intelligenta scenarier
Förutom mer än 100 intelligenta scenarier som redan är tillgängliga, planerar SAP att integrera ytterligare uppdateringar av SAP Leonardo-teknik för artificiell intelligens (AI), sakernas internet (IoT) och realtidsanalys av affärsprocesser. Bland nyheterna finns:
• Digital Bots – Intelligent Robotic Process Automation (RPA) är nya tjänster för att automatisera affärsprocesser och öka produktiviteten med hjälp av digitala robotar. Mer information finns i “AI Driving Automation, Conversation, and Intelligence” av Markus Noga, senior VP, ”Machine Learning”, inom SAP.
• Managing Machine Learning Data – Data Intelligence planeras bli den första heltäckande företagslösningen för data- och maskininlärning. Den är utformad för att ge användarna större kontroll över sin data och sina modeller och implementeringar. Med SAP Data Intelligence kan användare ansluta, upptäcka och hantera SAP HANA och datakällor från tredje part för att automatisera datarensning. SAP Data Intelligence beräknas vara tillgänglig under juni 2019.
• Analys för alla – Analytics Cloud erbjuder nu nya visuella formler som gör att organisationer kan skapa planeringsscenarier och simulera modeller med domänspråk för att underlätta avancerad samarbetsplanering. Genom uppdateringarna i SAP Analytics Cloud kan kunder och partner bygga, bädda in och utöka sina egna analytiska applikationer för dataanalys, planering och förutsägelse med ett dedikerat utvecklingskit (SDK). Mer information finns i ”Data to Value: Updates on SAP HANA and SAP Analytics Cloud” av Gerrit Kazmaier, senior VP, för ”SAP HANA and Analytics”.
• IoT-interoperabilitet – Samarbetet mellan SAP Leonardo IoT-lösningen och Amazon Web Services (AWS) IoT är nu mer flexibelt och ger möjlighet att använda AWS IoT Core för att hantera anslutningar och enheter. Mer information finns i ”The Internet of Interoperability: SAP Leonardo IoT and AWS IoT” och ”IoT Provides the Key to Unlocking Your Intelligent Enterprise” av Elvira Wallis, senior VP och global ledare för IoT, inom SAP.

RPA och AI – så har SAP paketerat 15 lösningar
SAP har presenterat 15 SAP Guided Outcomes som är paket med flera SAP-produkter som ofta används tillsammans. Allra först fokuserar SAP på fem kategorier av affärsresultat som inbegriper kostnadsoptimering, intäktstillväxt, kundupplevelse, total personalstyrka och produkt- och serviceutveckling. Många av paketen tar upp branschproblem medan andra är avsedda för specifika branscher som finansiella tjänster, konsumenter och tjänster. Alla paket använder kraften i SAP Intelligent Robotic Process Automation (RPA), SAP Conversational AI och SAP Leonardo Machine Learning-produkter från SAP.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title