Annons

SAP vässar med integrering av IBM Watson AI i sina system: ”En milstolpe,” säger SAP-basen

IBM var med sitt Watson-projekt ett av de första företagen att etablera en substantiell satsning på AI, Artificiell Intelligens, för företag. I dagsläget manifesterar detta sig på flera sätt, bl a enligt en artikel på Statista.com, från mitten av fjolåret ledde IBM AI-marknadsloppet med en global andel på mer än nio procent. IBM är också det ledande företaget vad gäller aktiv maskininlärning och AI-patent över hela världen med mer än 5 500 patentfamiljer från och med november 2020.
Med denna bakgrund är det lättförståeligt att affärssystemjätten SAP nu annonserar att man inleder ett samarbete. Grundtanken i detta är att integrera IBMs Watson-teknik i SAPs lösningar. Detta, menar man, ger SA:s kunder nya AI-drivna insikter och automatisering som underlättar innovation, ökar effektiviteten och skapar bättre användarupplevelser i hela den tyska affärssystemledarens applikationsportfölj.
Initialt kommer SAP att använda IBM Watson för den digitala assistenten i SAP Start. Där kan användare söka efter, starta och interagera med appar som finns i molnlösningar från SAP och SAP S/4HANA Cloud. De nya AI-funktionerna i SAP Start hjälper användare att bli mer produktiva genom funktioner för naturlig språkbehandling och prediktiva insikter. Allt tack vare IBM Watson AI-lösningar som bygger på IBM:s kunnande och transparens – och principer för datasekretess.
– Samarbetet med IBM är en milstolpe och ger SAP-kunder en bättre användarupplevelse, snabbare beslutsfattande och tydligare insikter för att lättare kunna lägga om sina affärsprocesser. Att arbeta tillsammans för att ta in ytterligare AI, maskininlärning och annan intelligent teknik i SAP-lösningar leder också till bättre affärsresultat för våra gemensamma kunder. Tillsammans med den senaste utökade användningen av Red Hat Enterprise Linux är den här nyheten ett utmärkt exempel på hur det 50-åriga samarbetet mellan våra företag fortsätter att växa sig starkare och för branschen framåt, säger SAP-basen Christian Klein, CEO och medlem av SAPs styrelse.

Notabelt i sammanhanget är också att SAP får beröm från analytikerhåll:
– Integreringen av IBMs Watson AI i SAPs portfölj kommer inte bara att hjälpa till att automatisera backend-uppgifter utan också hjälpa till att generera affärsinsikter, säger Bradley Shimmin, chefsanalytiker för AI-plattformar på Omdia Research, till CIOs online-upplaga.
Han konstaterar också att integrationen kommer att hjälpa SAP-kunder att skapa en naturlig språkassistent som kan vidta programmatiska åtgärder på backend-tjänster.
– Detta kan hjälpa SAP-kunder att maximera värdet som SAP erbjuder som en del av sin rika men ändå mångsidiga produktportfölj, säger Shimmin. Det andra värdeförslaget med Watson-integrationen, enligt Shimmin, är förmågan att få fram företagskunskap från stora och olika datauppsättningar.
– Erfarenhetsmässigt kommer dessa två funktioner, när de är sammanflätade, att tillåta SAP-användare att dyka upp och vidta åtgärder på värdefulla affärsinsikter, sa Shimmin.

Bättre beslut med AI och maskininlärning
Nya digitala assistentfunktioner i SAP Start kommer att bli en del av SAPs lösningar för att hjälpa chefer och anställda att få svar på sina frågor. Genom att automatisera och påskynda vanliga uppgifter är de utformade för att medarbetarna ska kunna bli mer produktiva och kunna fokusera på sitt strategiska arbete. 
Med SAP Start kan kunder fatta bättre beslut genom att använda AI och maskininlärning för att utvinna information från en mängd olika datakällor och svara på användarfrågor. I dag är IBM-teknik tillgänglig i mobilappen TripIt från SAP Concur, där runt 13 miljoner användare enkelt får tillgång till AI-baserade väderuppgifter före och under sina resor.

Arvind Krishna, IBMs styrelseordförande och CEO.

Som noterades i ingressen kan IBM erbjuda spetsiga AI-möjligheter med sina Watson-produkter, som f ö används av mer än 100 miljoner användare inom 20 olika branscher. Dessutom stödjer SAP och IBM Consulting sina gemensamma kunder med 25 branschlösningar där IBM Watson används tillsammans med SAPs BTP-plattform (Business Technology Platform). Branschlösningarna hjälper kunder inom till exempel detaljhandel, tillverkning och energi att påskynda sin affärstransformation och använda data för att fatta mer välgrundade beslut.
– IBM och SAP samarbetar för att företag på nya och spännande sätt ska kunna använda kraften hos AI för att få konkurrensfördelar. Vi inför IBM Watsons kraftfulla, företagsklassade AI-kapacitet i SAP:s ledande ERP-plattform för att hjälpa företag att skapa bättre kundupplevelser, öka produktiviteten och öka tillväxten, säger Arvind Krishna, IBMs styrelseordförande och CEO.

Förutom att integrera IBM Watsons AI-funktioner i SAPs lösningar samarbetar SAP och IBM också inom generativ AI och stora språkmodeller med målet att förbättra kontinuerlig inlärning och automatisering baserad på SAPs applikationssvit.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title