Annons

SAP vill öka tempot i kundernas molnmigration: nytt initiativ ”kan minska kostnaderna med 50 %”

Förflyttningen av världens företags affärssystem till molnmiljöer fortsätter i gott tempo. Men bland ERP-företagen vill man att det ska gå fortare. IFS jobbar hårt på saken med goda resultat och idag presenterar marknadsettan bland affärssystem-utvecklarna, SAP, ett nytt initiativ för att ytterligare elda på migrationen till molnet. Man är i sammanhanget t o m beredda att under en begränsad tidsperiod bidra med ekonomisk kompensation för investeringskostnaderna som följer med en flytt. Bolaget hävdar att man för att ta hänsyn till SAP-kundernas investeringar är beredda att hjälpa till, detta genom att ”kompensera kostnaderna för migration och transformation.” Man är beredda att stötta satsningar med upp till en 50 procentig kompensation. Läs mer om detta i artikeln på PLM&ERP News.
Det handlar om en omfattande uppsättning resurser, tjänster och ekonomiska incitament för att hjälpa kunder att flytta sitt system till molnet och fortsätta sitt innovationsarbete. Med det man kallar ”RISE with SAP Migration and Modernization”, menar sig ERP-jätten ta itu med två problem som företag möter när de flyttar till molnet: omfattning och som noteras ovan, även kostnadssidan.
– Varje organisation behöver en molnbaserad affärsstrategi. Det är viktigare än någonsin att svenska företag påbörjar sin migrering och modernisering så att de kan utnyttja de möjligheter som finns i molnet, inklusive AI och hållbarhetslösningar, säger Antti Soini, CEO för SAP Svenska.
Från användarsidan tas initiativet emot positivt. Christine Grimm, styrelsemedem för den tyska SAP-användargruppen DSAG, påpekar exempelvis att programmet hjälper till att flytta även de mest komplexa affärssystemen till molnet genom att eliminera anpassad kod, datasilor och komplexa arbetsflöden.
– SAP visar tydligt att de är medvetna om de komplexa utmaningar som kunderna står inför när de ska flytta till molnet. Samtidigt som man tar hänsyn till deras tidigare investeringar i befintliga system, säger hon och tillägger att man genom att utöka RISE with SAP-erbjudandet med finansiella incitament och support aktivt stödjer kunderna på deras resa till molnet och gör övergången enklare.
- Vi på DSAG uppskattar initiativet och viljan som SAP visar. Målet måste vara att förbättra och utöka erbjudandet i samarbete med SAP för att möta de komplexa krav och utmaningar som våra medlemmar ställs inför när de beslutar sig för att gå över till molnet. På så sätt kan vi säkerställa att de fullt ut kan dra nytta av de utökade möjligheterna och innovationerna i RISE with SAP, fortsätter Grimm.

I pressmaterialet skriver SAP att det nya programmet hjälper kunderna genom löpande uppdateringar och innovationer. ”När kunderna använder molnet tar SAP ansvaret för driftsäkerhet, stärkt säkerhet och regelefterlevnad, och gör att de verkligen kan dra nytta av sin affärsdata. Oavsett om företagen för närvarande kör SAP ERP Central Component (SAP ECC) eller en lokalt installerad version (on prem) av SAP S/4HANA, lotsar programmets automatiserade funktioner och assisterade tjänster användarna hela vägen från förberedelser till driftstart. Programmet introducerar också en rad nya tjänster och incitament för att hjälpa kunder att övergå till RISE with SAP-lösningen.”

Ekonomisk kompensation för migrationskostnader
Nu ska sägas att de tekniska aspekterna på att flytta upp systemen till molnet är en sak, kostnaderna för detta en annan. Tiderna är tuffa i skenet av den globala nedgången i den ekonomiska aktiviteten vilket förstås underbygger en viss försiktighet när det gäller att ta på sig dryga kostnader som normalt följer med flytten till molnet. SAP har dock funderat på saken och hävdar att man för att ta hänsyn till SAP-kundernas investeringar är beredda att hjälpa till, detta genom att ”kompensera kostnaderna för migration och transformation.”
Saken löses via introduktionen av ett tidsbegränsat erbjudande som kan minska migrationskostnaderna med upp till 50 procent och snabbare ge lönsamhet. Fram till slutet av 2024 kommer lokala SAP S/4HANA- och SAP ECC-kunder som flyttar till lösningen RISE with SAP eller GROW with SAP att ha tillgång till rabatter som kan användas för att kompensera för kostnaden för supportunderhåll, molntjänster eller molnabonnemang. Detta ekonomiska incitament kommer att omfatta SAP S/4HANA Cloud och affärslösningar som supply chain, HR, spend management, CRM, verktyg för affärstransformation och utbyggbarhet via SAP Business Technology Platform.

Fram till slutet av 2024 kommer lokala SAP S/4HANA- och SAP ECC-kunder som flyttar till lösningen RISE with SAP eller GROW with SAP att ha tillgång till rabatter som kan användas för att kompensera för kostnaden för supportunderhåll, molntjänster eller molnabonnemang. BILD Shutterstock

SAP-metodik säkerställer konsekvens och kvalitet 
För att säkerställa förutsägbara tidsplaner kommer alla implementeringar – både genom SAP och vårt partnerekosystem – att följa RISE with SAP-metodiken. Med kontroll av viktiga milstolpar kommer det att ge tydlighet under hela projektprocessen. Den stöds av SAPs tjänster och specialister som ser till att metodiken tillämpas i alla faser fram till lansering. SAP utbildar och validerar partner i att tillämpa RISE with SAP-metodiken och arbetar nära dem för att säkerställa konsekvens och kvalitet. 

Ny tjänst för äldre versioner
För kunder som behöver mer tid för att slutföra sin fullständiga migrering erbjuder SAP tjänsten SAP S/4HANA Cloud Safekeeper. Den är framtagen för kunder som använder RISE with SAP och utför anpassat underhåll på äldre versioner av SAP S/4HANA. Med SAP S/4HANA Cloud Safekeeper kan de förbereda sina system för att uppgradera till den senaste versionen av SAP S/4HANA. Det inkluderar uppgraderingstjänster och infrastrukturoptimering, samtidigt som det ger affärskontinuitet för kundernas nuvarande system med uppdateringar och patchar i ytterligare två år.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title