Annons

SAP Svenskas chef, Antti Soini: ”Tre steg till en lönsam och hållbar energihantering som förbereder oss för nästa kris”

GÄSTKRÖNIKA. Inflation och ökade kostnader gör det allt viktigare att minska det man lägger ned på energi. Och för att göra det måste man ha tillgång till data och verktyg för att analysera olika scenarier.
• På EU-nivå förbereder man ännu högre miljökrav och redan nu bör företagen vara förberedda – utan att veta exakt vad som kommer att hända.
• Det geopolitiska läget har medfört en ökad osäkerhet kring den framtida tillgången på olika energislag. Vad gör vi om en viktig energikälla sinar för att någon genomfört ett sabotage?
Det frågar sig SAPs chef för den svenska rörelsen, Antti Soini, i dagens gästkrönika.
”De mest energiintensiva företagen har det inte lätt i dag när kraven på hållbarhet ökar samtidigt som omvärlden blir alltmer oförutsägbar. Branscher som transport, fastigheter, telekommunikation och tillverkning är speciellt utsatta eftersom de hamnat i kläm mellan höga och oförutsägbara bränslekostnader och ökande regler för utsläpp av växthusgaser. Nu måste vi också förbereda oss för nästa kris genom att använda faktiska siffror i våra analyser,” skriver Soini.

Jag ser tre tydliga steg till hur man kan arbeta smartare med insamlad data för att skapa intelligenta strategier och en hållbar lönsamhet. Svenska företag måste hitta nya sätt att fortsätta växa och generera vinst – samtidigt som man uppfyller sina hållbarhetsmål och följer de regler som gäller.

Steg 1 – Spara energi med beprövad teknik och analyser
Till att börja med måste man förstå sitt företags energidata på djupet – först efter det kan man sänka energiförbrukningen och driftskostnaderna. Många ledande företag använder digitala tvillingar som samlar in data och analyserar energianvändningen i realtid. Det inbegriper el, naturgas och förnybar energi.
Med hjälp av programvara går det att förutse energikostnader när priserna är lättrörliga, när nya kontrakt ingås eller vid störningar i leveranskedjan. Den realtidsdata man samlar in används för att utforska olika scenarier där man testar utfallet av föränderliga energipriser och andra parametrar som lägre koldioxidutsläpp eller reviderade avtalsvillkor.
Som beslutsfattare kan man sedan få löpande varningar om planen avviker, t.ex. om energipriserna stiger mer än förväntat. Det gör det enklare att anpassa sina strategier efter behov.

Steg 2 – Gå över till grön energi
Nästa steg är att fasa över till grön energi. Företag med hög energianvändning kan till exempel fokusera på att köpa förnybar energi, själva producera grön energi och investera i gröna tillgångar. Också här kan en digital tvilling hjälpa till att analysera hur mycket energi som används och vad den kostar samtidigt som man spårar sina CO2-utsläpp från el, biomassa, väte och andra förnybara källor.
Sedan kan de gröna energistrategierna balanseras mot kostnaderna för nya kontrakt och mål för utsläpp av växthusgaser. Det går också att spåra ursprunget till den gröna energi man förbrukar och rapportera mot företagens hållbarhetsmål. På så sätt stärker man varumärket och bygger förtroende hos kunder och investerare.

Steg 3 – Utforska nya energitrender – men var realist
Visionen är så klart att använda så mycket grön energi som möjligt – men ibland krockar vision med verklighet. Vissa branscher som flyget är inte redo för fullständig utfasning av koldioxidutsläppen. Tillgången på hållbart flygbränsle är fortfarande begränsad och det kommer att krävas stora ansträngningar för att förnya den komplexa infrastrukturen. Och oavsett i vilken bransch man verkar behöver företag energistrategier som kombinerar ekonomi, riskhantering och hållbarhet.

Hur löser man det? Ja, också här är det uppkopplad data som är nyckeln till att kunna hantera energiförbrukning och kostnader. IDC-analytiker har förutspått att 75 procent av alla storstäder kommer att ha byggt industriekosystem som hanterar ESG-frågor till år 2025. Ekosystem av IT-, arkitekt-, ingenjörs- och fastighetsföretag som delar data, applikationer och expertis.
Som företag är det naturligtvis vettigt att löpande följa de förnybara energisystemens förbättringar när det gäller pris, prestanda och kapacitet. Men också att bygga samarbeten i leveranskedjan för att förbättra inköpseffektiviteten.
Hur oförutsägbar nästa kris än är kan vi ändå se till att vi har faktiska siffror för att bli mer motståndskraftiga. Det räcker inte längre med att använda medelvärden i våra analyser.

Av Antti Soini, VD för SAP Svenska

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title