Annons

Schneider Electric rankad etta i Gartner Supply Chain Europe Top 15 – 2020

I maj 2020 rankades Schneider Electric fyra i den globala sammanställningen The Gartner Supply Chain Top 25 for 2020. Gartners årliga Supply Chain Top 25 identifierar ledande aktörer inom leveranskedjor och lyfter fram de bästa exemplen. Samtidigt vann Schneider Electric Global Supply Chain även utmärkelsen “Business Win of the Year and best in show Supply Chain Breakthrough of the Year with ‘Smart Logistics’.”
År 2019 omfattade Schneider Electrics globala tillverkning 200 fabriker i 44 länder, 97 distributionscentra och en personalstyrka på 86 000 personer. De hanterade över 291 000 artiklar och över 150 000 ordrar dagligen.

GARTNER 2020 SUPPLY CHAIN EUROPE TOP 15. Schneider Electric landar totalt och i ett globalt perspektiv som nr 4 i Gartner 2020 Global Supply Chain Top 25 och som nummer 1 i Europe Top 15. Schneider tilldelades också “Business Win of the Year Award och bäst i showen Supply Chain Breakthrough of the Year i Gartners 2020 Power of the Profession-utmärkelser”.

FYRA VIKTIGA TRENDER, ENLIGT SCHNEIDERS J-P TRICOIRE Leveranskedjorna är alltså i fokus. Det spekuleras i hur de kommer anpassas för framtiden, efter krisen. Under de senaste åren, när effektivitet har varit en ständig drivkraft, har vi upplevt en transformation definierad av fyra huvudtrender: digitalisering, hållbarhet, anpassningsförmåga och regionalisering. Det var dessa trender som låg till grund för Schneider Electrics strategi för företagets leveranskedja, ”Tailored Sustainable Connected 4.0”, som implementerades för fyra år sedan. Idag är motståndskraft högst upp på allas agenda – men vad betyder det för en leveranskedja?
Vi kan förvänta oss att dessa fyra befintliga trender ska accelerera, noterar Schneiderbloggaren Jean-Pascal Tricoire i en publicerad post.

 • ”Anpassningsevolution”
  Leveranskedjor måste anpassa sig till olika typer av kunder. Anpassning är den nya normalen: skräddarsydda förfrågningar, snabbhet och lokalt engagemang är nödvändiga. En ”one-size-past-all” strategi för leveranskedjan hämmar tillväxt och leder i stort sett till missnöje. På Schneiders egen resa har man utvecklat fem Supply Chain-modeller för att återspegla förväntningarna från våra olika kundsegment, inklusive integratorer, elektriska distributörer och slutanvändare.
 • Digitalisering av verksamheten
  Digitalisering ger svaret på hur man bygger en kundcentrisk leveranskedja. Alla letar efter effektivitet, produktivitet och kvalitet. Såvida inte driftsprocesser är anslutna, kan system och verktyg inte verkligen stödja kundernas eller företagets behov. Uppkoppling online gör att vi kan kontrollera, övervaka och optimera alla delar av processen. Det skapar den önskade end-to-end-vyn, som kan visualiseras i kontrolltorn som finns vid viktiga punkter runt om i världen, för att tillhandahålla on-site, realtidskunskap som drivs av dataanalys. för att säkerställa deras säkerhet. Digitalisering bryter ner silor och bygger samarbete och förtroende.
  Hos Schneider distribueras bolagets egna teknologier över hela företagets globala grundavtal avseende försörjningskedjan för 300 anslutna och uppkopplade fabriker och distributionscenter, av vilka 100+ är ”SMART” -certifierade.
 • Hållbarhet över hela kedjan
  Hhållbarhet i leveranskedjor är i och för sig inte en ny trend. Försörjningskedjorna bidrar främst till miljöpåverkan. Sedan början av 2000-talet har många hållbara initiativ tagits.
  Schneiders åtgärder i detta fokuserar på tre faktorer:
  • Noll CO2 för att minska biolagets koldioxid-fotavtryck, minska utsläppen och risken för verksamheten.
  • ”Cirkularitet” i både den egna designen och med avseende på slutet av produkternas liv för att minimera resursanvändningen.
  • Bevara biologisk mångfald genom att minimera vatten- och resursanvändningen.
 • Ökad regionalisering
  Under de senaste tjugo åren har förändringarna i hela kedjan varit legio. I början av 2000-talet var fotavtrycket starkt koncentrerat på mogna marknader. I mitten av 2000-talet, för att anpassa sig till kundens fotavtryck och optimera kostnaderna, flyttades det till ett industrialiserat fotavtryck med internationella produktionslinjer. Idag orsakar riskerna med långa kedjor, tillsammans med växande handelsspänningar och geopolitik, många organisationer att omvärdera igen. Globaliseringen försvinner förmodligen inte, men framöver kan vi förvänta oss en större regionalisering.
  Under de senaste tio åren har Schneider i detta implementerat en multilokal och balanserad strategi för fotavtryck, kompletterad med stram global samordning.

  TRENDERNA HÄNGER IHOP
  Ingen av trenderna är oberoende av varandra, konstaterar Tricoire. Digitalisering driver hållbarhet – det är avgörande för effektivitet, cirkularitet och avkarbonisering av energi. Hållbarhet är en drivkraft för regionalisering – att minska masstransporter minskar klimatpåverkan avsevärt.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title