Annons

KONSULTERNA: Semcon i spännande utvecklingsprojekt kring ny vätgasteknik

Produktion av förnybar grön vätgas är en av EU:s prioriteringar och avgörande för att nå ”Den europeiska gröna given”.

Tommy Ekman.

STORA UTSLÄPP MED TRADITIONELL TEKNIK
Traditionella produktionsprocesser, där vätgas framställs av naturgas, släpper ut stora mängder CO2. Ett mer miljövänligt alternativ är att använda vatten i elektrolysen, där elektricitet används för att dela upp vattenmolekyler till väte och syre. När el från förnybara källor används för denna process klassas resultatet som grön vätgas.
– Grön vätgas är en viktig nyckel i energiomställningen och gör det möjligt att fullt ut nyttja förnybara energikällor för att minska användningen av fossila bränslen i olika sektorer, säger Tommy Ekman.
Han konstaterar vidare att vätgas kan användas inte bara som bränsle i bränsleceller för transportsektorn – i synnerhet tunga transportsegment som lastbilar, båtar och större maskiner – utan den kan också användas för att minska fossila bränslen i industrin. Ett bra exempel är stålproduktion, där väte kan användas för uppvärmning eller direkt som reduktionsmedel.

Magnus Thomassen.

VIKTIG DEL I EU KLIMATSTRATEGI
Den nyligen publicerade EU-strategin för vätgas identifierar förnybar, grön vätgas som avgörande för att nå ”Den europeiska gröna given” – en av EU-kommissionens sex prioriteringar för åren 2019-2024.
Målsättningen med projektet är att utveckla en ny generation elektrolysörer som innehåller nya designkoncept, allt för att kunna skala produktionen efter behov. Detta har resulterat i att projektet bedrivs som ett forsknings- och utvecklingsprojekt där utmaningarna hanteras på ett tvärvetenskapligt sätt med analyser, experiment och input från olika experter.

– Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med Semcon. De har specialist-kompetens inom många områden som kompletterar det vi har internt och de kan bidra med precis rätt person när behovet uppstår, säger Magnus Thomassen, CPO och grundare av Hystar.
Målet är att Hystars produkter snart ska kunna användas inom många olika industrier samt för bränsle i alla former av transporter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title