Annons

Intressanta Semcon-projekt inom produktutveckling: Luftfilter med ny design och AI-baserat operationssystem

RENING AV FÖRORENAD LUFT
Vi börjar med att titta till Absolent Air Care Group-projektet. Bolaget är specialiserat på filter som renar förorenad luft från oljedimma, oljerök, gas och/eller stoft som genererats från olika tillverkningsprocesser. Med Semcons hjälp utvecklar företaget nu nästa generations modulära kolfilter för luftrening utifrån ett patenterat koncept. Semcons team har tittat på hur hanteringen av de nya kolfiltren kan förbättras utifrån områden som ergonomi, luftflöde och produktionsteknik.

Med en effektiviserad design av kolfiltren får fler filter plats i varje skåp.

– Med en effektiviserad design av kolfiltren får fler filter plats i varje skåp, eller modul, och med hjälp av användarstudier blir de dessutom enklare att hantera vid tömning, säger Stefan Banér, teknik- och projektledare på Semcon Studios.
Semcon Studios är Semcons tvärfunktionella utvecklingsavdelning och fungerar som en förlängd R&D-avdelning till kunden.
I projektet driver Semcon teknikutvecklingen utifrån kundens behov och bidrar med kompetens inom projektledning, industridesign, mekanikkonstruktion, ergonomi, flödesberäkning och produktionsteknik. Projektet beräknas pågå till mitten av 2022.

NY TEKNIK INOM SJUKVÅRD
Det andra projektet handlar alltså om hur ny teknik öppnar upp för stora förbättringar inom sjukvården. Medtech-bolaget Ortomas AI-baserade operationssystem är ett exempel på detta.
– Det här samarbetet är ett häftigt exempel på hur digitala lösningar verkligen hjälper människor och visar tydligt hur vi på Semcon genom våra uppdrag bidrar till innovativa lösningar, säger Oskar Åkerlund, Team Manager, Software & Emerging Tech på Semcon.
Med hjälp av systemet Ortoma Treatment Solution (OTSTM) blir det möjligt för kirurger att planera sina operationer i 3D, bland annat genom att identifiera optimal positionering för implantat i patienten. OTS kan även användas för navigering under operationen samt som stöd i den postoperativa medicinska uppföljningen av en patient.
– Ortoma är en spännande ny kund för oss på Semcon och vi ser fram emot att stötta dem i utvecklingen av system med artificiell intelligens som stöd för bättre och effektivare kirurgiska ingrepp, säger Oskar Åkerlund.

DIGITALA LÖSNINGAR SOM GÖR NYTTA
Semcon och Ortoma startade sitt samarbete i slutet av 2021 och har även tecknat ett ramavtal som löper tillsvidare och innefattar specialistkompetens inom mjukvaruutveckling och teknisk produktinformation.
– Tillsammans med Semcon utökar vi vår tillgång till specialistkompetens och ser fram emot att fortsätta utveckla vår AI-baserade mjukvara. OTS är ett system som automatiserar många arbetssteg som annars utförs manuellt av kirurger, och gör det på en bråkdel av den tid det tar för konventionella system, säger Linus Byström (bilden t v), VD Ortoma.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title