Annons

ABB och Wallenius Marine förvandlar data till insikter och optimerad sjöfart i nytt center

”SERVICE OCH SUPPORT I VÄRLDSKLASS I NYA OVERSEA FLEET-CENTRET." Support för hela fartygsflottor med analysexpertis som erbjuder rederier centraliserade personliga tjänster, där en tung poäng är att en helt ny anläggning - OVERSEA Fleet Support Center – ska hjälpas till med att omvandla data till insikter och insikter till åtgärder för optimerad sjöfart. Detta är grundidén bakom ett initiativ från ABB och Wallenius Marine. Genom att nu etablera det första OVERSEA Fleet Support-centret, lokaliserat till Stockholm, menar man sig ha passerat en viktig milstolpe i bolagens samarbetsstrategi. På sista raden ska detta inte bara hjälpa Wallenius-rederierna utan generellt också kunna hjälpa alla rederier, ”att förbättra driftsprestanda avseende miljö, teknik och val av rutt och fart.”
- OVERSEA är helt i linje med våra hållbarhetsambitioner och tar marinindustrin till verkligt hållbar sjöfart. Vi är mycket nöjda med att se organisationen växa och att OVERSEA-centret i Stockholm är invigt, redo att stötta kunderna och ge dem service och support i världsklass, säger Johan Mattsson, VD för Wallenius Marine.
Det nya centret blir ett av sjöfartsindustrins första digitala supportcenter för fartygsflottor som utvecklats som en tjänst, tillhandahåller rekommendationer för att hjälpa alla typer av fartyg att uppnå mätbara prestandaförbättringar. Detta leder i sin tur till minskad bränsleförbrukning och därigenom minskade utsläpp. OVERSEA drar nytta av ABBs omfattande expertis inom fartygsteknologier och ABB Ability Genix Industrial Analytics och AI IoT-plattformen, kombinerat med bred kunskap inom fartygsdrift och prestandahantering från Wallenius Marine.

OVERSEA Fleet Support Center, som ligger i Stockholm, gör det möjligt för driftsorganisationer, besättningar ombord och OVERSEA Center-experter att använda samma plattform och data för att arbeta tillsammans med problemlösning och förbättra operativ effektivitet. Rederier kan förlita sig på experter från OVERSEA-centret för dagliga råd, periodvis prestandaöversyn och -rapportering, där effektiviteten av givna rekommendationer blir synliga för alla parter. Centret i Stockholm kommer också att arbeta med pilotprojekt för att kontinuerligt utveckla och förbättra OVERSEA-erbjudandet. 

Pågående pilotprojekt
Pågående pilotprojekt inkluderar OVERSEA ’Technical’ optimization module (skrov och propeller, huvudmaskinens effektivitet/kondition) och funktioner för övervakning, prognos och åtgärder  i linje med Internationella sjöfartsorganisationens Carbon Intensity Indicator (CII).
Projekten kommer också att etablera ett ”integrerat system för åtgärder ” för att hålla reda på all interaktion mellan Oversea Fleet Support Center och kundens fartyg och kontor. Detta kommer att leverera mer strukturerade arbetsflöden för att distribuera, godkänna och avsluta förfrågningar/rekommendationer, för att säkerställa att åtgärder för att förbättra operativ prestanda utförs. 
– Vi ser fram emot att många fartygsägare och operatörer använder OVERSEA för att förbättra den operativa prestandan i sina flottor, säger Jyri Jusslin, chef för Marine Service and Digital, ABB Marine & Ports, och fortsätter:  ”Vi är glada över att bjuda in våra kunder till det nyöppnade OVERSEA Fleet Support Center och visa dem vad vi gör, hur vi arbetar och hur vi bäst kan stödja dem i att göra deras verksamhet mer effektiv, och i slutänden mer hållbar.” 

För ABBs del drivs projektet inom ramen för bolagets affärsområde Process Automation. Detta emedan Wallenius Marines expertis ligger inom komplett sjöfartsservice – från innovativ fartygsdesign och nybyggnationer till bemanning av fartyg. Visionen är att leda vägen mot verkligt hållbar sjöfart. Wallenius Marine designar nu de första vinddrivna fartygen från Oceanbird-konceptet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title