Annons

ServiceNows ”superuppdatering” Tokyo rustar företag för osäkra tider

Åter till den nylanserade ServiceNow: Tokyo-lösningen konstateras i pressreleasen att den, ”är skräddarsydd för att förenkla och understödja den transformationen, med helt integrerade lösningar för automatisering av ”workflows”, arbetsflöden, skapade för att hjälpa anställda arbeta på toppen av sin förmåga, och driva innovation i stor skala.”
Att modernisera arbetsflöden och processer bedöms vara en av de viktigaste faktorerna för att skapa positiv förändring. Nära 80 procent av företagen på Fortune 500-indexet använder ServiceNows plattform inom verksamheten, och bolaget rankades i december 2020 som det globala företaget med störst tillväxtpotential, i Fortune:s ”Future 50”-index.

Bygger på kundönskemål
De nya funktionerna i ServiceNow: Tokyo bygger på kunders önskemål om nya verktyg för att göra dem mer agila och mer motståndskraftiga. De specialbyggda funktionerna förenklar komplexa logistikkedjor, automatiserar förvaltning av tillgångar och erbjuder hållbarhetsdata av hög kvalitet.

Tre lösningsplattformar lyfts fram:

Environmental, Social, and Governance (ESG) Management har utökats med nya verktyg, för att låta verksamheter etablera och dokumentera mål och KPI:er för sitt ESG-arbete, mäta prestation, samt samla och validera data för utvärdering i en och samma helhetslösning. Exempel på detta är att kalkylera utsläpp av växthusgaser. Utvecklingen av ESG-plattformen sker i nära samarbete med en mängd partners, exempelvis KPMG, DXC Technology, Fujitsu och NTT Data Corporation.

Enterprise Asset Management (EAM) automatiserar hela livscykeln för fysiska tillgångar – från planering till utfasning, för att minska kostnader, begränsa risker och förbättra förutsättningarna för strategisk planering. Plattformen gör det också enklare att optimera lagerhållning och maximera nyttan av befintliga tillgångar.

Syftet med Supplier Lifecycle Management (SLM) är att flytta leverantörskontakter som traditionellt hanteras via mejl och kalkylblad till moderna digitala upplevelser, för att sänka kostnader och frigöra tid till andra uppgifter.

I ett osäkert makroekonomiskt läge är kontinuitet viktigare än någonsin, och där ingår förstås att rekrytera anställda med rätt kompetens, och få dem att stanna. ServiceNow: Tokyo innehåller flera nya och uppgraderade tjänster för att hjälpa verksamheter stötta medarbetarnas välbefinnande, och optimera HR-processer. Manager Hub är en ny lösning för att arbetsledare snabbt ska kunna hantera önskemål och få stöd för att fortsätta utvecklas i sin roll. Issue Auto Resolution for Human Resources ger AI-verktyg med naturlig språkförståelse (NLU) för att avlasta HR-avdelningen med enklare frågor och snabbt prioritera brådskande och mer komplexa ärenden.

Nyckelroll i den digitala transformationen i Köpenhamn stad
”ServiceNow har spelat en nyckelroll i vår digitala transformationsresa, hjälpt till att identifiera processer som är mogna för automatisering, avskaffa manuella uppgifter där det är möjligt, och lägga grunden för ny teknik. Vi är glada över den potential Manager Hub har på våra anställda, av vilka många sitter fast med manuella uppgifter i silobaserade system. Tillsammans med ServiceNow kommer vi att fortsätta att förnya oss. För att fortsätta förhöja upplevelsen för medarbetare, medborgare och besökare, måste vi omfamna automation, inte vara rädda för det”, säger Susanne Hansen, Köpenhams stads chef för automation och utveckling.
Att skydda data och affärskritiska applikationer är en prioritet för alla företag. I och med ServiceNow: Tokyo lanseras även ServiceNow Vault som förenklar och strömlinjeformar säker datahantering genom kryptering, anonymisering och tillgångshantering.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title