Annons

Siemens och Aruba i strategiskt samarbete kring integrerade nätverk för tillverkningsindustrin

Siemens och HP Enterprisedottern, Aruba, ingår ett strategiskt partnerskap. Samarbetet fokuserar på att sammanlänka Operational Technology (OT) och Information Technology (IT) för att ge nätverk som omfattar såväl fabriksgolvet som kontoret.
Trender som digitalisering, Industri 4.0 och industriell IoT (IIoT), förutsätter att det går att överbrygga gapet mellan OT och IT. Typiskt sett har industriell OT inte varit tillräckligt kompatibelt med företags IT-nätverk. Detta resulterar i glapp, exempelvis i synligheten för data och enheter, och även för tillgänglighet och säkerhet. För att överbrygga detta krävs kunskap i dessa båda världar och kännedom om respektive verksamhets behov och säkerhetskrav. Prioriteringarna skiljer sig åt, på så sätt att det inom IT är cybersäkerhet och datakvalitet som är viktigast medan det i OT främst är fabrikens output och risken för avbrott som prioriteras.
Här menar Siemens och Aruba nu att deras produktportföljer kompletterar varandra och att man därmed ska kunna ge sina kunder pålitliga och säkra nätverk med hög driftsäkerhet.

På sin ideala nivå är fördelarna stora med ett enda, integrerat nätverk med bevisad kompatibilitet. Normalt sett är detta en tuff utmaning, men det som talar för att man relativt snabbt ska kunna leverera på sina utfästelser är att dagens partnerskap på sitt sätt är en formalisering av ett redan existerande 3-årigt samarbete. Å andra sidan finns det inget som är genuint enkelt i detta och det alltid ett tufft jobb att få ihop den här typen av samarbeten mellan företag. Men denna gång tycks förutsättningarna i alla fall vara ovanligt goda, åtminstone rent tekniskt: Lösningarna är tänkta att baseras på Siemens långa erfarenhet som leverantör av Ethernetnätverkskomponenter för tillverkningsindustrin i kombination med Arubas framstående position inom trådad och trådlös LAN-infrastruktur.

Framtidssäkrat integrerat nätverk. Vad bolagen nu kommer att erbjuda är Siemens och Aruba i ett integrerat OT/IT-system som sägs vara, ”snabbt och enkelt att installera, säkert att hantera, samtidigt som man erbjuder effektivt support.
Klaus Helmrich, i ledningsgruppen på Siemens AG, säger i ett uttalande att samarbetet mellan Siemens och Aruba är ett viktigt steg mot att utveckla denna typ av erbjudande inom industrinätverk.
– Det är en av delarna som vi erbjuder det digitala företaget och inkluderar då även IT-erbjudandet från Aruba. Kunder kan få tillgång till ett framtidssäkrat, integrerat nätverk som håller en hög tillgänglighet och säkerhetsnivå, säger han.

Arubas Keerti Melkote, styrelseordförande och medgrundare, är inne på samma spår.
– Vi har faktiskt redan har arbetat tillsammans i nästan tre år för att bygga en bro mellan OT och IT. Det gör vi med hjälp av teknisk integrering och validerade referensdesigner. De lösningar som blivit resultatet av arbetet är mycket lämpade för tillämpningar inom industrin, och stöds av både Siemens och Arubas supportteam.

Både trådlöst och trådat. Det man nu lägger upp på bordet i lösningsväg inkluderar trådade och trådlösa nätverksprodukter och programvara. Dessa kan implementeras med hjälp av de båda företagens återförsäljare och ger då direkt tillgång till leverantörernas tekniska expertis och support.
Aruba och Siemens hävdar vidare att man kan, ”stötta kunders krav i fråga om rådgivning och teknik inför ett köp såväl som tjänster som projektstyrning, implementering, testning och utformning. Dessutom managering, underhåll och support.”
Lösningarna stödjer nätverkssäkerheten i både IT och OT. Exempelvis kan Arubas 360 Secure Fabric för IT-nätverk kombineras med Siemens Defense in Depth för OT-säkerhet. Eftersom kunders säkerhetsbehov varierar, inte minst i fråga om äldre installationer, så kan Aruba och Siemens skräddarsy säkerhetslösningarna.

Heineken har implementerat denna kombolösning. Ett av världens största bryggeriföretag, Heineken, saluförs av de båda parterna i denna deal som ett exempel på  en implementerad kombinerad OT/IT-lösning. Upplägget används i Hertogenbosch, Nederländerna, där Heineken har en anläggning.
– Vi behöver synlighet och säkerhet i hela vårt OT och IT. På så sätt kan vi använda nätverket effektivt och skydda oss mot IT-intrång, säger Henk van den Scheun, teknisk chef. Genom att arbeta med Siemens och Aruba har vi nått våra mål och fått en lösning som kunnat implementeras på ett väldigt smidigt sätt. Den har varit mycket driftsäker sedan vi införde den.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title