Annons

Siemens på hugget inom fordonselektronik – samarbete med Arm för vassare IC-design

Siemensbasen menar att Armteknologin, som per dags dato har använts i applikationer över hela fordonet i mer än två decennier, i och med samarbetet med Siemens kommer att, ”omdefiniera vad som är möjligt när det gäller förmåga att utveckla säkra lösningar och skalbar hantering av heterogena datormiljöer.”
Det som är på gång inom automotive, menar Hemmelgarn, är en våg av innovativa halvledarlösningar och det samarbete man nu etablerar blir en viktig katalysator för utvecklingen av elektronikdesign i detta hänseende.

Inte bara tomma ord
Klart är också att Siemens, som en av de ledande spelarna inom PLM för automotive dels har ett stort ansvar att utveckla spetslösningar för sina industriella kunder, dels också se till att man behåller ett teknologiskt ledarskap inom den allt viktigare mjukvaru- och elektroniksektorn.
Pressen är hård alltså, men bolaget har också under Hemmelgarns ledarskap gjort en rad investeringar på elektronikområdet – tänk bara på Mentor Graphicsköpet; satsningar som inneburit att man troligen kommit längre än någon annan spelare när det gäller sömlös integration av elektronik- och mjukvaruverktygen i sin PLM-plattform. När Hemmelgarn säger att man nu går in i ett djupt samarbete med Arm för att påskynda e-mobilitetens framtid genom att omdefiniera designfunktioner för komplexa elektroniska system är det sålunda inte bara tomma ord.
Men det är som sagt en alltmer svåröverskådlig kedja av lösningar som ska koordineras och integreras och det handlar förutom att vässa specifikt dedicerade verktyg också om att koppla ihop dessa inom ramen för koncept som IoT/IIoT/Industri 4.0, digitala tvillingar och trådar.

Siemens Digital Industries Software’s chef, Tony Hemmelgarn, har under sina år som ledare för bolagets PLM-satsningar satsat hårt på att bygga upp en digital verktygsarsenal med de senaste lösningarna. Inte minst emanerar många av de satsningar man gjort i form av bolags- och lösningsköp från krav och behov inom automotive. Dagens annonserade samverkan med Arm är ytterligare ett steg på vägen att kunna erbjuda fordonskunderna marknadens vassaste digitala stöd för elektronik- och IP-utveckling.

Vad det nya partnerskapet innebär
Här fyller nu de kapabiliteter som Arm kan lägga upp på bordet viktiga funktioner. Så här beskriver Tony Hemmelgarn värdet av Arm-samarbetet:

• Partnerskapet innebär en förening av ledande metodik, processer och verktyg för integrerade kretsar (IC) för att stödja bilförsörjningskedjan i att lösa design- och verifieringsutmaningar
• Genom att utnyttja Arms IP inom automotive och Siemens mjukvarupaket PAVE360 – en miljö uppbyggd för att hantera digitala tvillingar – möjliggörs ett bättre samarbete och ger bilproducenter och leverantörer möjlighet att utveckla och validera differentierade säkerhetsaktiverade system, integrerade kretsar och mjukvarulösningar för hela fordonet
Vi ska i detta konstatera att Siemens PAVE360 är en del av bolagets Xcelerator-portfölj, som, ”hjälper utvecklare inom automotive att förnya och utveckla de komplexa elektroniska system som behövs för dagens och morgondagens fordon.”

En del av nästa generations plattformar
Dagens annonserade samarbete tar alltså sikte på att hjälpa biltillverkare, integratörer och leverantörer att samarbeta, designa och marknadsföra sina nästa generations plattformar snabbare. Partnerskap bildades, skriver bolaget i en pressrelease, ”för att möta de alltmer komplexa utmaningar som branschen står inför när det gäller att utveckla plattformar för att förverkliga aktiv säkerhet, avancerad förarassistans, infotainment i fordon, digitala cockpits, fordon-till-fordon/fordon-till-infrastruktur och självkörande fordon.”
Klart är också att viktiga framsteg inom dator- och sensorteknik gör det möjligt för företag att omdefiniera mobilitet med utgångspunkt från de integrerade kretsarna och programvaran inom fordonselektroniksystem.
– Kombinationen av Siemens och Arms innovativa teknik kan hjälpa biltillverkare och leverantörer att leverera morgondagens elektroniska design och fordonslösningar, idag, säger Hemmelgarn.

Digitala tvillingar och ”hi-fi-modellering”
Han påpekar vidare att den digitala tvillingmiljön i PAVE360-paketeringen, med Arm IP, tillämpar modeller för ”hi-fi-modellering”, från sensorer och integrerade kretsar till fordonsdynamik och miljön inom vilken ett fordon arbetar. Med hjälp av Arm IP, inklusive Arms ”Automotive Enhanced (AE)-produkter”, med funktionssäkerhetsstöd, kan digitala tvillingmodeller köra hela programvarustackar på ett sätt som ger tidiga mätvärden för kraft och prestanda, medan de arbetar. Allt levererat inom ramen för en högkvalitativ, ”hif-fi-modell” av fordonet och dess miljö. Något som man från Arms sida hävdar, ”hjälper till att skapa en ny framtid för mobilitet.”
– Att utveckla framtida transportlösningar kräver samarbete över komplexa ekosystem, kommenterar Dipti Vachani, senior VP och general manager för Arms automotive- och IoT-affärsområden, saken. Vår Armteknologi har använts i automotiveapplikationer i över två decennier och samarbetet med Siemens ska ses en viktig katalysator för nästa våg av halvledarinnovationer i fordon.

En demokratisering av ”kiselbaserade kretsars kapabiliteter”
Exakt vad den nya kombon, Siemens/Arm, återstår att se, men tanken är principiellt att man genom att använda Siemens PAVE360 med Arm automobile IP, långt innan fordonet är fysiskt byggt, ska kunna simulera och verifiera undersystem och system på chip (SoC)-konstruktioner och bättre förstå hur de presterar inom en fordonsdesign, från ”kiselnivån” och uppåt. Arms fordons-IP hjälper kort sagt till att demokratisera förmågan att skapa säkerhetsaktiverade kretsar, vilket placerar lösningen inom räckhåll för hela bilförsörjningskedjan. Genom att ompröva IC-designen för fordonsindustrin kan tillverkare konsolidera elektroniska styrenheter (ECU), något som på sista raden kan spara tiotusentals kronor per fordon genom att minska antalet kretskort och meter tråd inom fordonets design. Detta minskar i sin tur fordonsvikten, vilket kan främja elbilar med längre räckvidd.
– Vårt mål att ge transportföretag och leverantörer de mest omfattande digitala tvillinglösningarna, från design och utveckling av halvledare, till avancerad tillverkning och distribution av fordon och tjänster inom städer, säger Tony Hemmelgarn. Han tillägger:
– Siemens anser att samarbetet med Arm är en vinst för hela branschen. Fordonstillverkarna, deras leverantörer och IC-designföretag kan alla dra nytta av samarbetet, av nya metoder och av insikter som nu skapar nya innovationer.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title