Annons

CAE: Siemens vässar försörjnings-kedjan inom elektronik med säker termisk digital tvillingteknologi

SIMULERING & ANALYS. Elektronikområdet har varit särskilt aktuellt de senaste åren. Inte minst relaterat till trycket på försörjningskedjan inom elektroniken och en växande komplexitet hos IC-paket (Integrated Circuits, integrerade kretsar), där en viktig poäng har handlat om att få bort hinder för samarbete och utveckla termisk analyseffektivitet under konstruktion.
Till bakgrunden hör att dagens elektronik ofta har utmaningar kring just detta med värmeavledning. De här bitarna måste lösas under designfasen. Problemen i sig hänger ihop med sånt som högre effekttäthet kopplad till miniatyriseringen av halvledarpaket och elektroniska system, något som i sin tur drivits fram av trender för konsumentprodukter som att ”tunna” former efterfrågas eller krävande processkrav.
Ett resultat av detta är ett växande behov av mer detaljerade termiska modeller för att lösa designuppgifter kopplat till problematiken kring värmehantering. Moderna IC-paketarkitekturer som 2.5D, 3D IC eller ”chiplet-baserade” konstruktioner har i allt högre grad mycket komplexa utmaningar kring värmehantering, som kräver 3D-termisk simulering både under utvecklingen och under integreringen av IC-paketen i elektronikprodukter.
Vad kan programutvecklarna göra för att möta detta? Ett intressant svar kommer från Siemens Digital Industries Software, som tagit fram ett innovativt tillvägagångssätt för att dela exakta termiska modeller av integrerade kretsar (IC)-paket till den elektroniska försörjningskedjan.
Med de senaste uppdateringarna av Simcenter Flotherm-mjukvaran för simulering av elektronikkylning - den s k ”Embeddable Boundary Condition Independent Reduced Order Model (BCI-ROM)-teknologin” - blir det möjligt för ett halvledarföretag att generera en exakt modell, som kan delas med kunder och andra intressenter – en säker digital tvilling - för användning i nedströms high-fidelity 3D termisk analys, utan att exponera ICns interna fysiska struktur.
De främsta fördelarna är att skydda immateriella rättigheter, förbättra samarbetet i försörjningskedjan och noggrannheten hos modeller för steady state och transient termisk analys för att förbättra designstudier.
- Vi talar i detta om banbrytande ny teknologi, som gör det möjligt att dela exakta termiska modeller på ett säkert sätt inom elektronikens leveranskedja utan att exponera känsliga immateriella rättigheter, vilket gör det möjligt för alla parter att lösa termiska problem snabbare, säger Jean-Claude Ercolanelli, senior VP för simulerings- och testlösningar, inom Siemens Digital Industries Software.

– Med tanke på trycket på elektronikförsörjningskedjan och den växande komplexiteten hos IC-paket måste hinder för samarbete och termisk analyseffektivitet under konstruktion elimineras där det är möjligt för att stödja konkurrenskraftig utveckling, säger Jean-Claude Ercolanelli, senior VP, Simulation and Test Solutions, på Siemens Digital Industries Software.

Ett bolag som prövat Siemens-lösningen är MediaTek, en globalt verksam halvledarutvecklare och marknadsledare inom innovativa ”system-on-chips” (SoC) för mobil, hemunderhållning, anslutningsmöjligheter och Internet of Things (IoT)-produkter. Bolaget har utnyttjat Simcenter Flotherm för att öka effektiviteten i sitt samarbete med kunder.
– Inbäddningsbar BCI-ROM är ett utmärkt sätt att dela våra termiska modeller med våra kunder. Den har flera nyckelfunktioner: enkel generering, konfidentialitet, låg felfrekvens och lämplighet för stationära och transienta applikationer, säger Jimmy Lin, teknisk chef, MediaTek. Han tillägger:
– Med tanke på trycket på elektronikförsörjningskedjan och den växande komplexiteten hos IC-paket måste hinder för samarbete och termisk analyseffektivitet under konstruktion elimineras där det är möjligt för att stödja konkurrenskraftig utveckling.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title