Annons

Siemens vässar sina verktyg för digital tillverkningsplanering i nya versionen av Opcenter APS

En av Siemens Digital Industries Softwares starkaste distanser är lösningar som kopplar ihop produktutveckling och tillverkning. Det finns i detta en rad lösningar med siktet inställt på öppenhet för att riva barriärerna mellan dessa traditionellt silofierade domäner. Detta färgar väl in i en verklighet där de flesta företag landat i PLM- och automations-system med varierade uppsättningar av mjukvaror, vilket gör de industriella landskapen tämligen disparata. För att kunna utnyttja data optimalt krävs därmed att kopplingsbarheten är omfattande och inte för komplex. Visst blir det enklast att riva barriärerna i homogena miljöer, men poängen med att bottna sina lösningar i en disparat verklighet ger bolaget stora förtjänster.
I Siemens mjukvarumiljö tar sig i detta uttryck främst i bolagets Xcelerator-portfölj och en del i denna portfölj är Opcenter-familjen, som är ett tydligt uttryck för viljan att skapa smidiga flöden i hela produktframtagnings-processen. Mer specifikt för tillverkningsbitarna finns dels Opcenter APS för produktionsplanerings- och schemaläggning av produktion, som synkroniserar tillverkningsprocesserna. Utöver detta finns sedan Opcenter Execution Discrete- och Process-plattformarna, som är dedikerade för tillverkningens exekvering (MES).
Dagens aktualitet i detta är en uppdatering och vässning av Opcenter APS-mjukvaran. Denna plattform kan användas för långsiktig strategisk planering som omfattar månader och år, taktisk planering på medellång sikt med några veckors planeringshorisont och för detaljerad sekvensering och schemaläggning. Vidare kan Opcenter APS installeras ”out-of-the-box” och anpassas och konfigureras efter behov. Den kan användas fristående för att hantera planering och schemaläggning, men är också designad för integration med annan programvara som ERP, MES, datainsamling, prognoser, efterfrågeplanering och OEE-applikationer. Det senare, OEE står för ”Overall Equipment Effectivenes” och handlar om nyckeltal för övervakning och förbättring av effektiviteten i tillverkningsprocesser avseende maskiner, celler, linjer eller fabriker.
Bland förbättringarna finns bl a ett nytt modernt användar-gränssnitt och integrationer på MOM-sidan (Manufacturing Operations Management). Men vilka är de andra förbättringarna?

I pressmaterialet noterar man att Opcenter Advanced Planning and Scheduling (APS) ger större synlighet och kontroll, vilket i sin tur kan ge ökat resursutnyttjande och leverans i tid, samtidigt som man minskar lagernivåer och slöseri. Allt detta är förstås synnerligen eftersträvansvärt vad avser kapacitetsplanering och schemaläggning.

Fördelar med lösningen är flera, bl a för att man kan:

• Utöka sekundär begränsningsmodellering för att stödja global avstängning av skiftperioder

• Utnyttja ett nytt modernt användargränssnitt för att anpassas till Siemens Opcenter-portföljen

• Använd ett gemensamt licenssystem i hela Siemens Opcenter-portföljen

Förbättrad sekundär begränsning off-shift-täckning
Opcenter Schemaläggning stöder både primära och sekundära resurstyper. Man kan vanligtvis använda primära resurser för att modellera stora utrustningar; alternativt kan man använda sekundära resurser för att modellera verktyg eller arbete.
På grund av arbetskraftsbegränsningar efter förändringar i skiftmönster ligger ett värde i att Opcenter Scheduling även kan hantera lägen där arbetskraft inte är tillgänglig. Detta har man i den uppdaterade lösningen uppnått genom att införa sekundära begränsningar för sånt som ligger utanför skiften.

Man kan definiera sådana perioder utanför skift i en begränsningskalender för att tillåta

ett jobb att spänna över detta. När en operation använder flera schemalagda sekundära begränsningar, och om en av dessa begränsningar innehåller ett intervall för off-shift perioder, då ”ärver” alla begränsningar denna off-shift period.

Opcenter APS handlar om intuitiv och lättanvänd produktionsschemaläggning. Man ställer in sina begränsningar med hjälp av en enkel men heltäckande modell som gör att du snabbt kan ställa in all ytmonteringsteknik (SMT) och manuella stationer i sin fabrik som grund för att genomföra simulering. Man kan enkelt styra optimeringsparametrar, som förfallodatum, produktionstid och byten, och sedan jämföra olika scenarier föär att på sista raden välja det schema som bäst passar behoven.

Nytt modernt användargränssnitt
Vi talade i ingressen om det nya moderna gränssnittet och i Opcenter APS finns nu ett modernt sådant, som dessutom ligger i paritet med de senaste riktlinjerna för Siemens Digital Industries Software för att ge en konsekvent användarupplevelse i portföljen.

Detta inkluderar en ny meny och ett nytt navigationssystem med uppdaterade, lättare att identifiera ikoner, som stödjer befintliga kunduppgraderingar till de nya standardikonerna.

Dessutom är detta användargränssnitt fullt anpassningsbart via en menydefinitions-fil, vilket ger varje lösning ett unikt menysystem för att tillgodose individuella behov.

Teamcenter Share integration
Vidare kan noteras att Siemens Xcelerator Share nu heter Teamcenter Share, som också ingår i Siemens Xcelerator affärsportfölj. Opcenter APS har också uppdaterats för att integreras direkt med Teamcenter Share för att möjliggöra fil-samarbete över hela Opcenter-portföljen.

Viewer för schemaläggning av statistik
Opcenter APS Anywhere – Viewer är en webbläsarbaserad kompletterande produkt till Opcenter Scheduling. Denna lösning tillåter användare att publicera och se släppta scheman via en webbläsare, när som helst, var som helst. Med Opcenter APS Anywhere – Viewer kan man se schemaläggningsstatistik för publicerade scheman för alla faciliteter.

MOM och integrations-kompatibilitet
Opcenter APS stöder en rad integrationer över MOM-portföljen. MOM spelar en avgörande roll för att förbättra effektiviteten och produktiviteten i tillverkningsverksamheten. Genom att tillhandahålla realtidsinsikter i produktionsprocessen gör MOM det möjligt för företag att fatta välgrundade beslut, minska stilleståndstider, minimera avfall och effektivisera arbetsflöden.
Den här versionen stöder kompatibilitet med Opcenter Execution Discrete 2307, Opcenter Execution Process 2307, Opcenter Scheduling ytmonteringsteknologi (SMT) 2310, Opcenter Research, Development and Laboratory (RD&L) och Siemens Digital Logistics AX4.

För den som vill läsa mer om Opcenter i real produktion
Missa inte vår fallstudie av svenska Absolut Vodka och deras anläggning i Åhus, som oprimerar produktionen med hjälp av Opcenter-lösningar. Klicka på den länkade rubriken nedan för att läsa hela caset:

På Absolut Vodka är det Siemens Opcenter som dirigerar produktionen

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title