Annons

Sifo-undersökning: Möjlighet till distansarbete kan vara avgörande vid rekrytering

Möjlighet till distansarbete kommer att vara avgörande för arbetsgivare som rekryterar, enligt undersökningen. På frågan “Om du skulle söka nytt jobb idag, hur skulle du då förhålla dig till din nya arbetsgivares policy om distansarbete?” uppgav 62 procent av respondenterna att de önskar en policy hos sin nästa arbetsgivare som tillåter dem att arbeta så mycket på distans som de själva vill. Var tionde svensk kontorsarbetare skulle till och med välja bort arbetsgivare som inte erbjuder distansarbete på den anställdas villkor.
– Många har med anledning av pandemin jobbat på distans så pass länge att det är någonting de vant sig vid och uppskattar. Möjlighet till distansarbete innebär också att arbetsgivare kan rekrytera från ett större upptagningsområde än om arbetet endast sker på kontoret, säger Peter Ericson, Sverigechef på Citrix.

FLER FÖRÄLDRAR VILL KUNNA JOBBA PÅ DISTANS
För föräldrar är andelen som vill kunna arbeta på distans större – 64 procent jämfört med 57 procent för dem som inte har barn. Det är föräldrar med barn under fem år som i störst utsträckning önskar flexibilitet gällande distansarbete. I den gruppen uppger sju av tio, 71 procent, att de själva vill kunna styra över i vilken utsträckning de ska jobba på distans.
– För organisationer blir utmaningen att se till att de anställda har samma möjligheter och lika goda förutsättningar oavsett hur ofta de väljer att vara på kontoret. Arbetsgivare behöver noga se över vilka digitala plattformar och verktyg personalen behöver för att göra sitt jobb och vilka audiovisuella hjälpmedel som behövs för att hålla dem uppkopplade och engagerade, säger Peter Ericson.

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Citrix under perioden 2–8 juni 2021. Totalt intervjuades 1016 sysselsatta personer i åldern 18-69 år.

Resultat
Om du skulle söka nytt jobb idag, hur skulle du då förhålla dig till din nya arbetsgivares policy om distansarbete?

 TotalHar barnJag har inga barnHar ett barnHar flera barnHar barn upp till 5 årHar barn 6 år eller äldre
%%%%%%%
För mig är det ett krav att jobba i en organisation där man arbetar på kontoret1%1%1%3%0%2%1%
För mig är det en fördel att jobba i en organisation där man jobbar på kontoret i så stor utsträckning som möjligt21%18%27%16%19%15%19%
För mig är det bra att kunna jobba på distans så mycket jag vill52%54%48%55%53%64%51%
För mig är det ett krav att jobba i organisationer där jag får jobba på distans så mycket jag vill10%10%9%11%10%7%12%
Det spelar inte så stor roll för mig13%14%12%13%14%10%15%
Tveksam/vet ej3%3%3%1%3%1%3%
Bas1 016640376150490159459
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title