Annons

Sifoundersökning: Nyckelkompetens och resursbrist oroar IT-cheferna

En Sifoundersökning som gjort på uppdrag av molnteknologiföretaget Citrix visar att många IT-chefer kan inte uppfylla uppsatta mål och visioner. Nästan varannan anger att de har för lite personella resurser på avdelningen. En fjärdedel av IT-cheferna anser även att det är ganska stor eller mycket stor utmaning att de saknar rätt kompetens i teamet.
- Många företag lider av kompetensbrist och det gäller att skapa en långsiktig plan där man satsar på att vidareutbilda sin egen personal, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Enligt undersökningen uppger nästan hälften (44 procent) av IT-cheferna att de inte har tillräckligt med personella resurser på avdelningen. Därtill anger 25 % av de ansvariga att de saknar rätt kompetens i företaget. En fjärdedel (26 procent) av cheferna anger att de själva inte har rätt erfarenheter och färdigheter för sin roll.
 
Tidsbrist och för lite ”frihet”
Undersökningen visar vidare att 34 procent av IT-cheferna tycker inte att de kan leverera kring vision på grund av tidsbristen och för lite frihet. Än fler (32 procent) anger att de inte kan hitta en balans mellan fritid och arbetsliv. En stor utmaning är att hälften svarade att de tvingas spendera för mycket tid åt det operativa (fixa/lösa problem).

Mats Ericsson, Citrix.

– Resultaten visar att många it-chefer går på knäna och behöver mer stöd från företagsledningen. Om inte rätt förutsättningar finns på arbetsplatsen är det stor risk att it-cheferna lämnar sina roller, kommenterar Mats Ericson.
 
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under perioden 18–30 januari 2019.
Totalt intervjuades 115 personer via telefon inom målgruppen IT-chef/CIO. Utav dessa så var det 105 personer inom huvudmålgupp som slutförde undersökningen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title