Annons

SIMULERING & ANALYS: Altair bygger upp konsortium för att vässa och öka spridningen av sin materialdatabas

Till bakgrunden hör det faktum att utveckling av hållbara och effektiva designlösningar har en nära koppling till materials vikter. Samtidigt kräver minimalare vikter exaktare kunskaper om materialens egenskaper relaterat till flera områden. Valet av dessa material är kort sagt ett framgångskritiskt inslag i produktutvecklingsarbetet. I detta är materialdatabaser av stor vikt.

MOLNBASERAD DATABAS
Altairs materialdatabas, AMDC, som lanserades 2020 förser i detta användarna med egenskapsinformation för de material de behöver för sina simuleringar och när de skapar virtuella prototyper. Med denna typ av information lätt tillgänglig blir det möjligt för designers, ingenjörer och forskare att bläddra, söka och jämföra material i en fristående applikation eller genom gränssnitten för de verktyg de använder i sina simuleringar och optimeringar.
I sitt pressmaterial skriver Altair att, ”AMDC-konsortiet kommer att forma tillväxten för denna molnbaserade databas som förser ingenjörer och designers med omedelbar tillgång till exakta data om en mångfald olika metaller, plaster och kompositmaterial för användning i sina datorstödda ingenjörsapplikationer (CAE).”

Altair hävdar att gör det möjligt för produktutvecklings-team att engagera sig i material tidigare i utvecklingsprocessen genom att göra det lättare för dem att tillämpa dem på sina produkter. Material Data Centers automatiska konvertering av råleverantörs-testdata till användbar materialegenskaps-information gör detta särskilt enkelt under tidig designutforskning, med konsekventa egenskaper som sedan används under produktutvecklingen. Leverantörens kontaktinformation är lätt tillgänglig för kunderna som driver en bättre kunddialog.

ÅTERMATNING AV BEST PRACTICIES
Allmänt kring denna typ av lösningar ska sägas att ensam inte alltid stark. Input från flera trovärdiga källor är alltid av stort värde, ju fler desto bättre. Därför hävdar Altair idag att konsortiets deltagare kommer att dela med sig av bästa praxis och erfarenheter från den verkliga världen såväl som att arbeta för att säkerställa att riktningen för AMDC korrekt återspeglar deras behov. Genom att utöka materialdatabasens bredd och omfattning ger de värdefulla bidrag till en tillgång som världen över tjänar ingenjörer och de som är involverade i tillverkningsprocesser.
– Grunden för förutsägbara struktursimuleringar med CAE ligger i att standardiserade byggblock definieras för testförfaranden med egenskaper av material och att experimentella data bearbetas för inkludering i CAE-verifierade och validerade materialkort, säger en av konsortiedeltagarna, dr Gerardo Olivares, chef och forskningsledare vid Wichita State University National Institute for Aviation Research, och han fortsätter:
– NIARs forskargrupp för avancerad virtuell konstruktion och testning är stolt över att ingå i konsortiets styrkommitté för Altairs Material Data Center.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title