Annons

SIMULERING & ANALYS: Artificiell Intelligens lyfter Siemens HEEDS till nya banbrytande nivåer

Simulering och analys är ett av områdena där Siemens Digital Industries Software satsat mest resurser på att utveckla sitt produktsortiment inomsub-PLM-segmenten, framför allt då gällande uppbyggnaden av den breda Simcenter Systems-portföljen. Vid sidan av EDA-bitarna – alltså Electronic Design Automation-verktygen - har området varit ett av de som fått mest interna och externa utvecklingsresurser. Resultatet är att man steg för steg vässat apparna i Simcenter-portföljen ordentligt, och dessutom kontinuerligt lagt till nya lösningar och kapabiliteter vartefter utvecklingsdynamiken krävt det. Dels organiskt via egen produktutveckling, och dels via bolagsköp där det utvecklingsmässigt varit mer fördelaktigt att köpa relativt klara lösningar. Det senare som en genväg både i tid och vad avser resursutnyttjande, där det mesta av utvecklingsarbetet handlat om att integrera lösningarna i Siemens stora portfölj för PLM och fabriksautomation, Xcelerator, vilket också är hemvisten för Simcenter-plattformen. Kommersiellt har det hela också betalat sig bra: Siemens har klättrat på området och ligger idag på bronsplats när det gäller CAE-intäkterna
En av de mest spännande mjukvarorna som passerat igenom detta Siemens’ utvecklingsmönster är HEEDS, som bolaget lade vantarna på i samband med köpet av CD-adapco 2016. Kapacitetsmässigt handlar HEEDS-mjukvaran om att möjliggöra automatiserade arbetsflöden för att enkelt driva produktutvecklingsprocesser. HEEDS integreras med befintliga design- och simuleringsverktyg och utnyttjar högpresterande datorinfrastrukturer för att automatisera designutforskningsstudier och förstärka tekniskt beslutsfattande. Med en omfattande lista av utvecklade gränssnitt för kommersiell CAD och relaterade stöd för CAE-verktyg, är en tung poäng att HEEDS snabbt och enkelt integrerar många tekniker utan anpassade skript.
Här har det nu hänt stora saker. I veckan lanserade Siemens två lösningar inom simulerings- och analys-området som man menar, ”sätter riktmärket för innovation inom området teknisk simulering.” Stora ord i en bransch där utvecklingen är explosiv, inte minst relaterat till AI. Men å andra sidan är just införandet av Artificiell Intelligens det som lyfter veckans lanseringen av vad bolaget kallar, ”två banbrytande lösningar”:
* HEEDS AI Simulation Predictor – som ger full nytta av den digitala tvillingen för att optimera produkter genom avancerad toppmodern AI med inbyggd ”medvetenhet” vad gäller noggrannhet.
* Simcenter Reduced Order Modeling, som använder high-fidelity-simulering eller testdata för att träna och validera AI/ML-modeller för att göra förutsägelser på bråkdelar av en sekund.
Varför är detta så märkvärdigt? Klicka på rubriken för att läsa mer på PLM&ERP News.

Siemens har satsat mycket på digitala tvillingar med omfattande möjligheter att haka på marknadens kanske mest avancerade kapabiliteter. Bolagets ”comprehensive digital twins,” som man betecknar saken, är också vad man tagit sikte på med HEEDS AI Simulation Predictor. Lösningen sägs, ”ge organisationer möjlighet att dra full nytta av den digitala tvillingen för att optimera produkter genom avancerad toppmodern AI med inbyggd noggrannhetsmedvetenhet.”
Siemens HEEDS AI Simulation Predictor låser upp nya möjligheter för tillverkare genom att ge ingenjörsteam möjlighet att utnyttja potentialen hos avancerad AI-driven prediktiv modellering. Som ett nytt tillskott till Siemens Xcelerator-portföljen kan den revolutionera designutforskning av rymder.

HEEDS AI Simulation Predictor ger organisationer möjlighet att dra full nytta av den digitala tvillingen för att optimera produkter genom avancerad toppmodern AI med inbyggd noggrannhetsmedvetenhet. (BILD: Siemens Digital Industries Software)

Viktiga fördelar är:

  • Optimering av produkter med högprecision: HEEDS AI Simulation Predictor utnyttjar toppmodern AI med inbyggd ”medvetenhet” om värdet av noggrannhet. Detta hjälper organisationer att fullt ut utnyttja den digitala tvillingen för att finjustera och optimera sina produkter med extremt hög precision.
  • Snabbare, mer innovativa konstruktioner: Genom att utnyttja historiska simuleringsstudier och ackumulerad kunskap kan ingenjörsteam snabbt skapa högpresterande, innovativa konstruktioner, vilket avsevärt minskar tiden till marknad.

Tar itu med utmaningen med AI-drift
En av de viktigaste utmaningarna i AI-driven simulering är den relaterade driften, där modeller extrapolerar felaktigt när de står inför okända designutrymmen. För att möta denna utmaning introducerar HEEDS AI Simulation Predictor ”noggrannhetsmedveten AI.” Den här nya tekniken verifierar aktivt förutsägelser, och hjälper ingenjörer att utföra simuleringar som inte bara är korrekta utan också tillförlitliga i samband med verkliga industriella tillämpningar.
– Med HEEDS AI Simulation Predictor har vi avsevärt förbättrat olika komponenter i gasturbinen, vilket leder till mycket optimerade konstruktioner och accelererade designcykler, kommenterar Behnam Nouri, Team Lead, Engineering & Platform Design, på Siemens Energy. Han fortsätter:
– Våra termomekaniska förutsägelser av utmattningseffekter har effektivt uppgraderats för att bearbeta ~20 000 designelement på bara 24 timmar, vilket ger en 20 procent förbättring av komponentlivslängden. Detta har gjort det möjligt för oss att fullt ut karakterisera gränserna för vårt befintliga designutrymme som krävs för högeffektiva turbinmotorer. HEEDS AI Simulation Predictor-tekniken har gjort det möjligt för oss att spara över 15 000 timmars beräkningstid.

Simcenter Reduced Order Modeling erbjuder enligt Siemens pressmaterial, ”klassens bästa modellreduktionstekniker, automatisk utbildning och validering av alla tillämpliga modeller för en viss applikation, sammanfattning med prestandamått för att jämföra noggrannheten och lämpligheten för var och en och vägleda användarens val.” (BILD: Siemens Digital Industries Software)

Träning av AI- och ML-modeller
Den andra intressanta lanseringen är, som nämndes i ingressen, Simcenter Reduced Order Modeling. Detta är en ny programvara som utnyttjar ”high-fidelity-simulering” och testdata för att träna och validera AI/ML-modeller.

Dessa modeller gör det sedan möjligt för ingenjörer att utföra förutsägelser på en bråkdel av en sekund, vilket förändrar hur ingenjörsproffs närmar sig simulering.
Här talar vi om fördelar som:

  • Hastighet och precision: Simcenter Reduced Order Modeling använder högfientlig data för att ge ingenjörer möjlighet att få snabba förutsägelser och fatta kritiska beslut på en bråkdel av den tid det skulle ta med konventionella metoder.
  • Förutsägande prestanda: Genom att träna AI/ML-modeller på omfattande datauppsättningar gör den här tekniken det möjligt för ingenjörer att få robusta, pålitliga och pålitliga insikter, vilket hjälper till att eliminera det vanliga problemet med AI-drift.

En användare som prövat på lösningen kapacitet är Jurgen Dedeurwaerder, simuleringsingenjör på företaget Plastic Omnium.
– Simcenter Reduced Order Modeling låter oss accelerera våra simuleringsmodeller till den punkt där ett detaljerat bränslecellanläggningsmodellen går snabbare än i realtid, med samma noggrannhet som en komplett systemmodell, säger han, och fortsätter: ”Detta gör att aktiviteter som modell-in-the-loop-styrenhetsutveckling och testning kan göras snabbare, vilket förkortar den övergripande utvecklingscykeln med cirka 25%. Samtidigt ger det oss ett pålitligt, IP-skyddat och kostnadseffektivt sätt att distribuera modeller till andra team, både internt och till våra kunder för att utöka sina egna produkter och processer, vilket resulterar i bättre kvalitetsprodukter levererade till slutanvändare. ”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title