Annons

SIMULERING & ANALYS: Daimler Trucks storsatsning på Siemens STAR-CCM+ – ett steg in i en CO₂-neutral framtid för transporter

Daimler Truck, är idag ett eget bolag, avknoppat från Daimler AG-koncernen. Bolaget är i tuff konkurrens med svenska Volvo Group världens största lastbils- och busstillverkare, med branschledande positioner i Europa, Nordamerika och Asien och med mer än 35 större anläggningar runt om i världen. Med mer än 100 000 anställda förenar bolaget sju varumärken under ett tak: Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, Mercedes-Benz, Setra, BharatBenz och FUSO. Det är alltså en global spelare med stor tyngd som väljer att bygga upp en simulerins- och analysmiljö baserad på digitala tvillingar enligt Siemens’ koncept.

DAIMLER TRUCKS ÄR LÅNGT IFRÅN ENSAMMA. Scania är ett av många företag som använder Siemens Simcenter Star-CCM+ för simulering. Redan när Siemens köpte lösning i samband med förvärvet av CD-adapco 2016 var mjukvaran en stjärna i CAE-branschen med 14 av de 15 största automotiveföretagen som användare.

FASADE UT CATIA TILL FÖRMÅN FÖR NX CAD
Till saken hör att Daimler-koncernen tog ett stort kliv mot den miljö man har idag i samband med att man under åren runt 2015 beslutade sig för att fasa ut Dassault Systemes mjukvaror, framför allt CAD-programmet CATIA V5, för att istället gå över till en mer renodlad produktutvecklingsmiljö, baserad på Siemens flaggskeppsprodukt inom CAD, NX. Redan sedan tidigare hade man Siemens Teamcenter som produktdata backbone.
Att man nu går vidare och expanderar Siemens-miljön är dels en indikation på att den fungerar bra och dels att den teknologiska praktik och vision som Siemens-folket demonstrerat för Daimler Truck ligger på en sådan nivå att den anses täcka in de framtida behoven inom e-Mobilitet.
Klart är också att en rad prominenta automotiveföretag är användare av STAR-CCM+. Några exempel är Volvo Group, Volkswagen-ägda SCANIA, Volvo Cars, Polestar, och Jaguar Land Rover.
Ett annat faktum är att S&A-lösningar alltid är betydligt mer kostsamma att investera i än t ex CAD-säten. Medan en större användare kan få upp till 50-procentiga rabatter som storkund på CAD-sidan, lämnas ofta få eller marginella prisreduktioner på de betydligt dyrare CAE-mjukvarulicenserna.
En CAE-licens kan vara upp till 3 eller 5 gånger så dyr, beroende på vilka kapabiliteter den omfattar.

UPPRÖRDE DASSAULT-CHEFEN
STAR-CCM+ var en av lösningarna som Siemens fick när man köpte CD-adapco 2016 för 970 miljoner dollar. På köpet fick man mjukvarulösningar som täcker ett brett spektrum av tekniska discipliner inklusive fluiddynamik (CFD), solidmekanik (CSM), värmeöverföring, partikeldynamik, reaktant flöde, elektrokemi, akustik och reologi.
Tveklöst ett attraktiv ”paketinnehåll” alltså. Något som inte minst bekräftades av den budgivning på CD-adpaco som föregick köpet, med framför allt Dassault Systemes (DS) involverade. Det lär också ha varit synnerligen upprört när DS-chefen, Bernard Charles, fick klart för sig att han förlorat budgivningen.
Vi ska också tillägga att dagens annonserade affär förutom mjukvara innebär att Siemens och Daimler Truck ska samarbeta i utbildningen av unga ingenjörer för att skapa simuleringsspecialister på hög nivå som kommer att hjälpa till att säkerställa att Daimler Truck behåller sitt ledarskap på marknaden.

Med ett enda integrerat användargränssnitt och präglad av en multifysisk natur som förbättrar noggrannheten i resultaten vid simulering av system av system, har STAR-CCM+ fördelen att man inte behöva lära sig och ansluta flera verktyg. Simcenter STAR-CCM+ är en simuleringslösning för:
• Vätskedynamik, fast mekanik, vätske-strukturinteraktion, värmeöverföring, partikeldynamik, reagerande flöde, elektrokemi, flerfasflöde, partikeldynamik, reagerande flöde, elektrokemi, elektromagnetik, akustik och reologi.
• Replikering av stela och flexibla kroppsrörelser med tekniker inklusive mesh morphing, overset mesh och sex frihetsgrader (6DOF) rörelse. Realism genom multifysik.
• Kombinera de olika fysik- och rörelsemodellerna i en enda simulering för att täcka dina specifika applikationer.

MED DEN DIGITALA TVILLINGEN FRÅN START TILL MÅL
En miljö uppbyggd kring Siemens’ digitala tvillingskoncept är alltså en av huvudpunkterna i dagens annonserade affär. Allmänt ska noteras att koncept med en digital tvilling hittills fått ett stort genomslag på marknaden. Analytikern Gartner hävdade i en tidigare undersökning att att hälften av alla stora industriföretag redan 2021 skulle använda sig av digitala tvillingar. Den förväntade tillväxttakten är motsvarande hög. Marknadsundersökningar utförda av analytiker på Grand View Research förutspår faktiskt att marknaden för digitala tvillingar kommer att nå 26 miljarder dollar år 2025 – en årlig tillväxt på cirka 38 procent.

Idén med att etablera digitala tvillingar är inte heller ny för Siemens. Företaget har sedan en följd av år systematiskt utvecklat lösningar kring detta konceptet. Målet är att via tvillingar, över hela organisationen, gå mot ett läge där företag kan hantera och styra allt som har med den digitala 3D-modellens – och förstås också den fysiska ekvavilentens – produktlivcykel att göra. Från start till mål så att säga, inkluderande allt från produkt-förstudier, -utveckling och -tillverkning, till sånt som förebyggande underhåll och produktionstillväxtstrategier på eftermarknadssidan.
Det är ett rejält grepp, men den tyska PLM-utvecklaren har tagit tanken på djupaste allvar och kläcker nu i ett rasande tempo, lösningar som bygger upp dessa helhetskoncept. Man är inte framme, men har kommit en bra bit på väg; i helhetsperspektiv längst av alla, inte minst när det gäller sammankopplingen av produktutveckling och tillverkningsautomation.

EN SNABBT VÄXANDE MARKNAD FÖR DIGITALA TVILLINGAR. Analytikern Gartner hävdade i en tidigare undersökning att hälften av alla stora industriföretag skulle använda digitala tvillingar 2021 till 2022. Den förväntade tillväxttakten är motsvarande hög. Faktum är att marknadsundersökningar gjorda av analytiker på Grand View Research förutspår att den digitala tvillingmarknaden kommer att nå 26 miljarder dollar år 2025.

EN HÖRNSTEN I INDUSTRY 4.0-UPPLÄGG
Den digitala tvillingen är alltså en hörnsten, inte minst i Industri 4.0-upplägg. Den ska s a s kunna hängas på all information – simulerings- och analys-resultat inkluderat – som behövs i alla produktens ”livsfaser”, för att på sin ideala nivå inte bara ”själv” kunna tala om hur den ska tillverkas, vilka resurser som krävs, utan också t o m kunna tala om för slutanvändaren hur, var och när det behövs underhållsåtgärder.
För att det digitala tvillingupplägget ska vara fullt genomförbart förutsätter det således att det också finns digitala kopior av allt som omgärdar och är kopplat till framtagningen av en digital utvecklad produkt. Medan en digital tvilling kan vara värdefull för simulering och beräkning i utvecklingsskedet, kommer i tillverkningsskedet ytterligare värden i dagern, utgående från det faktum att tvillingen i tillverkningen skickar in och ständigt uppdaterar data till den maskin som bearbetar, positionerar och justerar t ex ett ämne som ska bli till en specifik fysisk modell.

En bra produkt att ha i portföljen. När Siemens köpte CD-adapco 2016 deklarerade chefen för simulering och testning, Jan Leuridan, att lösningen skulle bli en del av den då framväxande Simcenter-portföljen. Senare sa Leuridan att Simcenter kommer att göra för simuleringsdata vad Siemens Teamcenter gör för design och ingenjörsdata. ”Simcenter kommer att hantera STAR-CCM+-data med fullständig spårbarhet under hela livscykeln, från projektkrav till produktdesign, till simulering till resultat,” sa han. CD-adapcos ledande produkt var STAR-CCM+ och det var lätt att se varför Siemens ville ha det. Lösningen användes redan av 14 av de 15 största fordonsföretagen, av alla topp 10 leverantörer inom flyg och av nio av de 10 största tillverkarna inom energi- och marinsektorerna. Siemens investerade 970 miljoner dollar i den här affären, som också inkluderade HEEDS-linjen av multidisciplinära designutforsknings- och optimeringsverktyg.

ETT VIKTIGT STEG FÖR DAIMLER
Klart är att Daimler Truck med dagens besked om en satsning på att bygga upp en digital tvillingmiljö kring sitt simulerings- och analysarbete tar steg i en riktning med starka kopplingar till hur framtiden kommer att se ut: Digitala tvillingar accepteras alltmer i utvecklingen av produkter, fabriksanläggningar och hela system.
Bara i denna senare beskrivning framgår att just multifysik-kapabiliteter är viktiga. Att simulera ett system i taget, som tidigare varit paradigmen, har förstås ett värde, men ett begränsat sådant. System av system innebär exempelvis att det kan finnas korseffekter där den ena effekten påverkar ett annat närliggande system, t ex via värmeeffekter. För att få reda på hur helheten av system av system fungerar tillsammans blir därmed en multifysisk angreppsvinkel avgörande för att skapa en helhetsbild.

Tack vare denna trend kan vi faktiskt förvänta oss att tekniken också accepteras för certifieringar som säkerhets- och miljöstandarder. Inom överskådlig framtid kommer kanske t o m produkter att levereras med sina digitala tvillingar. Det kommer att tillåta användare att till exempel testa och förutsäga hur modifieringar av en elmotor, en byggnads design eller en fabriks produktionsprocess kommer att påverka energianvändning och effektivitet.

FÖRBEREDER EN BATTERIFRAMTID. Batterielektriska lastbilar är mycket väl lämpade för urban användning i avfallshanteringen på grund av de jämförelsevis korta och planerade dagliga rutterna på upp till 100 kilometer, med en hög andel stopp-och-kör i innerstadstrafik. Med en förutseende körstil kan elektrisk energi återvinnas under inbromsning för att ladda batteriet, vilket ytterligare förbättrar räckvidden och effektiviteten. På bilden: eEconic-modellen, som först erbjuds i konfigurationen 6×2/N NLA. I framtiden kommer Daimler Truck att driva den globala produktionen av batterielektriska och vätebaserade drivsystem i ett produktions- och tekniknätverk för elektriska drivkomponenter och batterisystem, tillsammans med systerfabriken i Detroit. Flera stora investeringar ska följa med omläggningen. På produktionssidan kommer Gaggenau-fabriken, som är specialiserad på tunga lastbilstransmissioner, att omvandlas till ett kompetenscenter för elektriska drivkomponenter, samt montering av vätgasbaserade bränslecellsdrivkomponenter. Anläggningen i Kassel ska byggas ut i sitt nuvarande fokus på axlar för kommersiella fordon och kommer att bli ett kompetenscentrum för elektriska drivsystem.

SIMULERING ÖKAR SPEEDEN I UTVECKLINGSARBETET
I en blogpost diskuterar Siemens Jean-Claude Ercolanelli kring en nyligen genomförd undersökning av 177 tillverkare gjord av analytiker- och research-företaget Tech-Clarity. Enligt denna undersökning rapporterade 99 % av företagen in fördelar genom att använda simulering för att förnya och optimera design på kortare tid. Forskningsstudien fann att den senaste simuleringsmjukvaran ger företag en konkurrensfördel genom att möjliggöra snabbare samarbete mellan team, minska test- och utvecklingstider och leverera bättre produkter. Det avgörande är att toppresterande organisationer och personer har nästan dubbelt så stor sannolikhet som andra att ha effektiva processer på plats för att optimera sina produkter, och 74 % menade att en av fördelarna med att använda simulering är bättre produkter.
Här menar nu Ercolanelli att det bland annat ovanstående skäl som Daimler Truck har valt att satsa på Siemens Simcenter STAR-CCM+ programvara för att omvandla sin CAE-utvecklingsprocess till en fullständig digital dubbeldriven multifysikmiljö.

VÄTSKEDYNAMISKA OCH TERMISKA ASPEKTER
Teknikområdesmässigt täcker STAR-CCM+ alla vätske- och termiska aspekter av design, vilket gör att ingenjörer kan titta på avvägningar med flera attribut för att minimera energianvändningen, samtidigt som prestanda bibehålls och säkerställer effektiv kylning av batterier och elektronik. Detta inkluderar analys av fordonsmotstånd eftersom över 52 procent av bränsleförbrukningen beror på den kraft som behövs för att övervinna vindmotstånd.
Vidare, hävdar Jean-Claude Ercolanelli att Simcenter STAR-CCM+ underlättar minskningen av luftmotståndet i designen utan att påverka kylluften. Flerfas-simulering hjälper också till att förbättra fordonens komfortfaktor – minskar smuts på sidorutor, speglar och sensorer för att förbättra användarens synlighet och autonoma systemprestanda i hårt väder.

Periferiell medelvärdesberäkning av det axiella hastighetsfältet i en gasturbin. Ett viktigt dataanalysverktyg för bättre tekniska beslut över bladkonstruktioner är den nya blad-till-blad-vyn i 2021 års version av STAR-CCM+. Med Section Flattening kan du nu projicera en komplex 3D-blad-till-blad-lösning till en tillplattad 2D-vy. Detta hjälper till att förstå prestanda, visualisera flödesbeteende och säkerställer konsekventa jämförelser mellan design.

DJUPARE FUNKTIONSINSIKTER
När det gäller STAR-CCM+ så kom en ny version i mitten av fjolåret. En huvudpoäng i denna är att man fått Amazon Web Services, AWS, HPC-kompetensstatus (High Performance Computing). Enkelt uttryckt innebär detta att lösningen kan optimera sina HPC-arbetsbelastningar för prestanda och effektivitet med hjälp av AWS molninfrastruktur.
Men det finns mer intressant i den nya versionen av denna multifysik- och CFD-programvara: bl a innehåller den nya funktioner för att vässa modelleringen av dagens alltmer komplexa produkter. En följd av detta är att produktutvecklare kan bredda utforskningen av designmöjligheterna och att den prestandahöjning som följer med den nya versionen innebär att allt detta kan göras snabbare.
Annat är att Simcenter STAR-CCM +, ”kan bättre modellera komplexiteten i dagens produkter genom elektromagnetiska simuleringar.”
– För alla applikationer med elektriska kretsar, inklusive elektriska maskiner, brytare och batterier, kan ingenjörer nu spara betydande tid med den nya Electric Circuit Editor, säger Daryl Snider.
Ingenjörer kan enligt detta resonemang skissa sofistikerade kretsar med ett lättanvänt och intuitivt grafiskt gränssnitt, vilket förbättrar kretsmodellens användbarhet och sparar värdefull utvecklingstid.
Siemens uppger vidare att versionen utökar täckningen för elektromagnetiska applikationer för elektriska maskiner med introduktionen av en ny excitationsspolmodell, vilket möjliggör design av maskiner med högre effektdensitet med slutna spolar, som de som finns i maskiner med axiellt flöde.
– Simcenter STAR-CCM + fortsätter att utöka sina möjligheter för att modellera komplexiteten i dagens produkter genom integrerade multifysiska CFD-simuleringar, summerar Snyder och tillägger:
– Dessa förbättringar gör det möjligt för användare att utnyttja denna ökande komplexitet som en konkurrensfördel för att konstruera mer innovativt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title