Annons

SIMULERING & ANALYS: Därför vill Keysight Technologies köpa virtual prototyping-specialisten ESI Group

Simulering och analys är ett område som tycks bli allt hetare vartefter färden in mot den digitaliserade produktframtagningen fortskrider. Investeringarna inom detta område från världens företag är markant stigande och har varit så under de senaste tio åren. I dagsläget, enligt analytikern CIMdata, satsar världens bolag nära 14 procent av sina totala PLM-investeringar på CAE (Simulering & Analys, S&A). Drygt 8,3 miljarder dollar (2021, vilket är de senaste publicerade siffrorna) motsvarande drygt 85 miljarder kronor, satsas på området, vilket gör det till den näst största sub-PLM-sektorn, bara slaget av EDA, (Electronic Design Automation). Satsningarna antyder alltså att marknaden är het och de som är fast etablerade inom något av S&A-segmenten är synnerligen attraktiva att äga.
Ett av dessa bolag är franska virtual prototyping-specialisten ESI Group, som sedan en tid tillbaka jobbat hårt på, och kommit en bra bit på väg mot att få till bättre siffror i verksamheten. ESI Group grundades 1973 och är en ledande innovatör av virtuella prototyp-lösningar på marknaderna för fordon och flyg. Och får ses som en mycket teknologisk stark aktör på sina specialområden, bl a har Volvo Group – som PLM&ERP News tidigare rapporterat om - använt toppmoderna lösningar från ESI i samband med utvecklingen av en av sina senaste ellastbilar. Mot denna bakgrund har flera aktörer på PLM-marknaden tittat på bolaget i syfte att eventuellt få till ett förvärv, och förra veckan hände det:
Då meddelade Keysight Technologies sin avsikt att förvärva hela aktiekapitalet i ESI Group SA till ett pris per aktie av 155 euro kontant. Därmed värderas ESI Group till 913 miljoner euro efter full utspädning. Detta innebär sålunda ett totalvärde i svenska kronor på drygt 11 miljarder kronor. Vart det hela värdemässigt slutar återstår dock att se. Hur då?

Mer exakt, vad gör ESI Group? Bolagets sofistikerade mjukvarulösningar simulerar en produkts beteende under testning och användning i verkligheten. Företagets portfölj är mycket differentierad, med prediktiv simuleringsteknik för de mest utmanande systemdesignerna. ESI Groups digitala tvillinglösningar i realtid kombinerar modelldriven simulering med datadriven test för att skapa virtuella simuleringar, och dess uppslukande industriella lösningar möjliggör automatisering av arbetsflöden och virtuell tillverkning.
I dagens era av digital transformation flyttas produktutveckling inom många branscher åt ”vänster” i designcykeln och blir virtualiserad. Datorstödd ingenjörskonst stöder denna övergång med virtuell prototypframställning av produkter, tillverkningsprocesser och arbetsflöden.
Genom att ta med ESI Group i sin elektroniska design- och testportfölj kommer Keysight att ytterligare utöka sina prototypfunktioner för mjukvara till datorstödd teknik, vilket gör det möjligt för kunder att påskynda tiden till marknaden och sänka driftskostnaderna, samtidigt som de minskar sitt miljöavtryck.

Cristel de Rouvray, CEO för ESI Group.

ESI Group hade nära 1,9 procent av marknadstotalen i intäkter 2021
Varför vill Keysight köpa? Satish Dhanasekaran, CEO, summerade saken i pressmaterialet på följande vis:
– Keysights förvärv av ESI Group accelererar vår strategi att tillhandahålla mjukvarucentrerade lösningar med virtuella prototyper och avancerade simuleringsmöjligheter. Keysight och ESI Group delar rika kulturer av innovation och starka engagemang för att lösa kundernas mest komplexa utmaningar, vilket kommer att möjliggöra värdeskapande för alla Keysight-teamet ser fram emot att arbeta med talangen i världsklass på ESI Group för att låsa upp möjligheter och driva vår kombinerade framgång.

Till saken hör att ESI Group under 2021 stod för nära 2 procent (1,9) av de totala CAE-investeringarna, enligt CIMdata. Intäkterna låg på 132,6 miljoner euro i intäkter – motsvarade nära 1,5 miljarder kronor. 2022 låg intäkten dock inte så mycket högre, 133,9 miljoner euro.

Positiv respons från ESIs toppchef
Men också Cristel de Rouvray, CEO för ESI Group, verkade också vara positiv:
– Det gläder mig att ESI idag tillkännager denna betydelsefulla milstolpe med Keysight. Under de senaste fyra åren har hela vårt team varit dedikerade till att förvandla ESI Group till en ledande aktör inom industriprogramvaru- och simuleringssektorerna. Denna kombination med Keysight är ett bevis till framgången för det arbete som utförts under åren och kommer att göra det möjligt för ESI att gå in i en ny fas av sin utveckling. Kärnvärdena, visionen och ambitionen som har drivit Keysight under dess långa och välrenommerade historia och under dess nuvarande ledarskap är perfekt anpassade med ESI Group: pionjärer som möjliggör innovation för industrin. Jag litar på att denna verksamhet är löftet om en spännande och hållbar framtid.”

Bindande bud
Transaktionsstrukturen i den här affären utgår från ett den 28 juni 2023 lämnat bindande bud till vissa aktieägare i ESI Group om att förvärva ett kontrollerande block av ESI Groups aktiekapital och rösträtt.

När det är klart kommer Keysight att lämna in ett föreslaget obligatoriskt köpebud för de återstående utestående aktierna i ESI Group. Om juridiska villkor är uppfyllda i slutet av erbjudandet kommer ett squeeze-out-förfarande att inträffa och ESI Group kommer att avnoteras från Euronext Paris.

Slutförandet av förvärvet av det kontrollerande blocket av ESI-aktier förväntas ske under det fjärde kvartalet av kalenderåret 2023, med anbudserbjudandet att ske kort därefter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title