Annons

SIMULERING & ANALYS: ISO-säkerhetscertifiering öppnar nya dörrar för Altair

Simulerings- och analysutvecklaren Altair har i dagarna fått en certifiering för ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS), ISO/IEC27001:2022. Denna certifiering för 2022-ramverket befäster Altairs starka position inom informationssäkerhet och stärker företagets åtagande att följa de senaste globala ramverken för informationssäkerhet.
I en kommentar säger Altairs Jeff Marraccini, Chief Information Security Officer:
- Altairs fokus på att uppnå global ackreditering är unikt även bland världens mest framstående teknikorganisationer. Att erhålla denna certifiering är en monumental prestation och är kulmen på åratal av hårt arbete och investeringar från vårt globala säkerhetsteam. Detta är ett stort steg för Altair, särskilt för våra kunder på företagsnivå, där det blir allt viktigare att ha en ISMS-certifiering. I en värld där säkerhetsgränserna mellan kund och leverantör suddas ut, visar ett ISMS Altairs engagemang för informationssäkerhet. Detta kommer att öppna många nya dörrar för oss.
Att inneha denna certifiering verifierar att Altair uppfyller moderna säkerhetskrav, inklusive webbfiltrering, molnsäkerhet, hotinformation, hybrid- och distansarbete med mera. Det består också av människor, processer och teknik som tillhandahåller säkerhetskontroller som stöder Altairs affärsverksamhet inom mjukvaruutveckling, försäljning, teknisk support, personalresurser och utveckling av företagsapplikationer.
Enligt ISO innebär ”överensstämmelse med ISO/IEC 27001 att en organisation eller ett företag har infört ett system för att hantera risker relaterade till säkerheten för data som ägs eller hanteras av företaget, och att detta system uppfyller alla de bästa metoder och principer som anges i denna internationella standard. Ett ledningssystem för informationssäkerhet som implementeras i enlighet med denna standard är ett verktyg för riskhantering, cyberresiliens och operativ excellens.

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title