Annons

CAE: Lösningen som kan säkerställa korrekta vätskedynamiska effekter av komplexa fordonsrörelser

Siemens har släppt en ny versionen av Simcenter-mjukvaran SPH Flow. Mjukvaran är inte sällan använd för simuleringar inom automotive där man studerar sånt som vätskedynamik relaterat till fordon. Lösningen baserar sig på den nya generationens numeriska metodik, som innebär att man kan få mer exakta svar än med traditionella CAE-lösningar på t ex vad som händer när en bil kör genom en vattensamling.
Några av lösningens styrkor är att man ”meshfritt” får ett helt integrerat arbetsflöde för att enkelt och snabbt förbättra sina konstruktioner tidigt i utvecklingscykeln. SPH Flow utnyttjar för detta den nya innovativa metoden för hydrodynamik för utjämnade partiklar (SPH).
I ett inlägg på bolagets blogg skriver Laura Trappolini att nyheterna inkluderar flera nya funktioner, som som gör att man kan modellera mer komplexa fordonsrörelser, påskynda simuleringar av vattenavrinning och förbättringar av användargränssnittet.

Bakgrunden är att fordonsingenjörer allt mer lutar sig mot virtuella tester genom Computational Fluid Dynamics (CFD)-simulering för att säkerställa fordonsprestanda under alla körförhållanden samtidigt som utvecklingstid och kostnader minskar.
”Men för att minimera kostnadsintensiva experimentella tester måste simuleringar fånga komplexiteten i dessa körscenarier med tillräcklig trohet relativt de reala fysiska förhållandena. Från noggrann modellering av fordonsrörelsen till att förutsäga högdynamisk vattenhantering kräver CFD-simuleringar solida mekaniska och fysiska överväganden för att vända komplexiteten till en konkurrensfördel.”

Vässad användarupplevelse
Här hävdar Trappolini nu att man med den nya utgåvan av Simcenter SPH Flow 2202 kan dra nytta av nya möjligheter och förbättringar för att modellera komplexa dynamiska vätskekroppsinteraktioner, samtidigt som de går snabbare.
Den nya versionen ger en förbättrad användarupplevelse för att öka produktiviteten samtidigt som den minskar tiden till marknaden, noterar hon vidare.

En ny generation numerisk metodik
Allmänt kan som en bakgrund till denna lösning konstateras att SPH-metoden är en del av en ny generation numerisk metodik, utvecklad för att övervinna detta med meshingsrelaterade begränsningar i traditionella metoder; samtidigt som de är baserade på Navier-Stokes ekvationer. Med sin Lagrangian-karaktär och sitt partikelbaserade tillvägagångssätt är SPH Flow särskilt väl lämpat för högdynamiska flöden, deformerbara och komplexa gränser och gränssnitt med fragmentering/återkopplingar.

Simcenter SPH Flow inkluderar en helt integrerad simuleringsmiljö (Simcenter SPH Flow Studio) som tillhandahåller ett intuitivt användargränssnitt för automatisk geometriförberedelse, simuleringsinställning och lösningsanalys. Tillsammans påskyndar de analysen av komplexa applikationer som involverar högdynamiska vätskeflöden och rörelser.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title