Annons

SIMULERING & ANALYS: Modelons lösningar kring digitala tvillingar vässar SAP-specialist på prediktivt underhåll inom energiindustrin

Svenska utvecklaren av simulerings- och analys-lösningar, Modelon, berättar att man ingått ett strategiskt partnerskap med Iquant Consulting. Samverkan har utlösts av behovet att leverera ett tillvägagångssätt för prediktivt underhåll av kraftverk och energiinfrastruktur, baserat på digitalt tvilling-koncept.
”De flesta prediktiva underhållslösningar som finns tillgängliga idag involverar inte fysisk modellering av kritiska komponenter i en anläggningstillgång och är baserade på antaganden om komponentprestanda. Detta kan resultera i lägre noggrannhet av underhållstidslinjer och suboptimal prestanda,” skriver bolaget i en pressrelease som bakgrund till samverkan.
Av detta skäl – viljan att skapa starkare förebyggande underhållslösningar - har man alltså gått i allians med Iquant Consulting. Genom att kombinera sin respektive expertis inom tillgångshantering och fysisk systemsimulering är poängen att leverera lösningar som kan producera mer exakta resultat än vad som vanligvis är resultatet, vilket givet bolagens årtionden av extensiva erfarenheter på området förefaller vara en nåbar målsättning.
Modelon, med flaggskepps-plattformen Impact, är duktigt på systemmodellerings- och simuleringsmjukvara för att påskynda produktinnovation, utveckling och drift hos företag på global skala. Detta emedan Iquant Consulting är en ledande konsult- och lösningsleverantör i framför allt Latinamerika för implementering av SAP för kapitalförvaltning inom ett brett spektrum av industrier och platser. Bolaget har också levererat en rad projekt kring just detta med prediktivt underhåll, tillförlitlig hantering av tillgångar och liknande.
- Vi vet att Modelon Impact avsevärt kan förbättra teknisk innovation av industriella system, från designfasen till implementering och underhåll. Iquant Consulting tillför expertdomänkunskap och en meritlista av framgång med att leverera digitala tvillinglösningar för sina kommersiella kunder. Tillsammans kan vi främja fördelarna med systemsimulering inom energiindustrin, säger David Higbie, CCO, Chief Commercial Officer på Modelon.

Modelons flaggskeppsprodukt, Modelon Impact, är en mjukvaruplattform för molnbaserad systemsimulering med ett webbläsarbaserat gränssnitt för samarbete och tusentals beprövade modeller och komponenter som spänner över ett brett spektrum av applikationer.

Finessen med bolagets system är exakt modellering avr fysiska system, vilket möjliggör realistiska analysutfall vid simulkering av en fysisk tillgång, detta inklusive vätskedynamiskt beteende, värmeöverföring och mekanisk dynamik. Detta kompletterar Iquant Consultings plattform för hälsotillstånd i anläggningstillgångar; denna bearbetar simuleringsdata för att förutsäga fellägen med hög tydlighet och säkerhet.

– Tillsammans kan vi främja fördelarna med systemsimulering inom energiindustrin, säger David Higbie, CCO, Chief Commercial Officer på Modelon.

Digital tvilling av solkraftverk
Det är en rätt intressant händelse som ligger bakom dagens annonserade samarbete:
Iquant Consulting fick kännedom om ett projekt levererat av Modelon, där man använde Modelon Impact för att generera en digital tvilling av ett solkraftverk för att köras i SAP Asset Performance Management-molnet.
Iquant Consulting kontaktade Modelon och fann i detta det svenska bolagets breda organisation fylld av branschexperter med omfattande domänkunskap, inklusive tillgångsförvaltning och erfarenhet av Fortune 500 kommersiella konton.

Iquant Consulting kommer nu att leverera flera pilotprojekt med Modelon Impact, Modelons molnbaserade systemsimulerings-plattform, i kombination med PRODIGIO, Iquant Consultings plattform för prediktivt underhåll. Varje pilotprojekt kommer att bestå av en allomfattande lösning inklusive licenser och utbildning på båda plattformarna, samt utsedda experter från Modelon och Iquant Consulting.

Projekt på en nivå som kan konkurrera med vem som helst
Detta samarbetsengagemang är omgående tillgängligt för företag från alla regioner.
”Företag som väljs ut för detta engagemang kommer att uppleva en end-to-end digital tvillinglösning för förutsägande underhåll och tillgångsförvaltning. Detta inkluderar att avgränsa kundens tillgångar, hjälpa kunden att bygga fysiska modeller för tillgångarna, upptäcka och prognostisera de mest relevanta fellägena för dessa kritiska tillgångar, samt kvantifiera effektiviteten av underhållsuppgifter över tid för att förbättra tillgångens prestanda,” skriver Modelon i pressmaterialet.
– För Iquant Consulting är samarbetet med Modelon som partner under de kommande åren något av en teknisk revolution. Deras projekt inom fysikbaserad systemsimulering är extremt innovativa och på en nivå som kan konkurrera med vem som helst. Detta fungerar perfekt med vår kunskap om industriell verksamhet, vårt innovativa driv och behoven hos våra kunder som finns inom underhållsområdet för att få tidiga varningar om fel. Vi är här för att leverera en av de bästa lösningarna som finns på marknaden för tillgångshälsoövervakning, kommenterar Cristian Solís Calderón, partner på Iquant Consulting, saken.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title