Annons

Simulering & Analys: Nya COMSOL MULTIPHYSICS 5.6 – lösningar i världsklass med 30-50 procent snabbare analyser

PLM&ERP News har redan i en tidigare artikel ”tjuvtittat” på denna lösning och kunde då notera att mjukvaran är laddad med mängder av förbättringar och dessutom med tre helt nya moduler:
• Polymer Flow Module – för att designa och optimera processer som involverar icke-newtonska vätskor.
• Fuel Cell & Electrolyzer Module – för att modellera vätgasbränsleceller och vattenelektrolysatorer.
• Liquid & Gas Properties Module – här handlar det om beräkning av vätske- och gasegenskaper för sånt som komposition, tryck och temperatur.
• Dessutom finns här också en ”LiveLink for Simulink”.

RENSINGSAKTIONER I CAD-MODELL. Flera sektioner som korsar varandra, beröringar och gap upptäcks i denna importerade CAD-modell, inklusive information om föremålen och ytorna som är inblandade i störningarna. Gap listas tillsammans med mellanrumsavståndet och knappen ”Zoom to Selection” gör det enkelt att hitta platsen för störande ytorna i geometrin.

VÄSSAD HANTERING AV STÖRRE CAD-ASSEMBLIES
Andra bitar i den nya versionen handlar om flera nya verktyg för visualisering effektiserar modelleringen. Ett exempel är ”Clip Planes” som ger snabb tillgång till ränder och domäner i komplexa CAD-geometrier.
Hanteringen av större CAD-assemblies har också vässats med mer robusta solidoperationer och enklare detektering av gap och överlapp i sammansatta delar.
Annat värt att nämna, inte minst i skenet av den ökade breddningen i vilka som kan använda verktygen, är att bolagets speciella lösning för denna typ av verktygsspridning, Application Builder, ger nya applikationsmallar ett sätt att snabbt skapa organiserade användargränssnitt för simuleringsappar.
Inte alls dumt. Med vassare analysverktyg kommer tidsvinster i alla led. Sånt som förbättrade och mer lättanvända lösningar på CAD-sidan bidrar, liksom bättre kopplingar mellan program för geometrimodellering och beräkningskoder, snabbare lösningsalgoritmer och annat. I kombination med kraftfullare datorer vinner man ledtider i varenda analyscykel i produktutvecklingskedjan. Framförallt ser man i det som COMSOL nu presenterar en fördel i att tiden för beräkningar reducerats kraftigt.

COMSOLs CTO, Ed Fontes.

EN RIK ANRÄTTNING
FRÅN ED FONTES OCH HANS MEDARBETARE
Men övergripande finns det en hel del annat i COMSOL Multiphysics 5.6-versionen. Bolaget pekar självt på följande i pressmaterialet när det gäller större uppdateringar inom de olika tilläggsmodulerna:

  • Strukturmekanik: transient kontakt- och sprickmodellering
  • Akustik: ickelinjär akustik, mekaniska portar och metrik för analys av rumsakustik
  • Elektriska: laminerade järnkärnor, parasitisk induktans, snabba portar och strålspridning
  • Strömningsmekanik (CFD): icke-isotermt flerfasflöde, Shallow Water-ekvationer
  • Värmetransport: riktningsberoende ytegenskaper för värmestrålning
  • Kemiteknik: fördefinierade termodynamiska system för torr luft, fuktig luft och våt ånga.

Sammantaget – en rik anrättning av mjukvaran från COMSOL – som CTO Ed Fontes och hans team idag lägger upp, färdigt att användas, på bordet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title