Annons

CAE/FoU: Hans modeller ger svar på hur metaller påverkas av nya el-lösningar med väte

Det finns alltid små defekter i form av mikro-sprickor i metaller. Man måste därför försöka beräkna hur lång tid det tar innan en viss komponent måste bytas ut. Claudio Nigro har gjort datorsimuleringar för att bättre kunna förutse hur svagheter i metaller påverkas av ämnen som väte. Magnus Jando har på Malmö Universitets hemsida gjort en intervju med doktoranden, vars avhandling nyligen lades fram vid Chalmers i Göteborg.
– Under normala förhållanden kan en metall verka i en aggressiv miljö. Men när metallerna utsätts för en stor mekanisk belastning kan det uppstå korrosion i anslutning till defekterna och skapa bristningar i metallen, säger Claudio Nigro, doktorand vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik vid Malmö universitet.
Det kan handla om kemiska föreningar som rost när det handlar om järn, eller hydrid när det gäller väte. Dessa nya föreningar som bildas kan gå in i metallen genom kemiska reaktioner och på så sätt minska hållfastheten och påverka andra fysiska egenskaper. Claudio Nigro har särskilt studerat interaktionen mellan metall och väte.

MODELLER FÖRUTSER HUR SNABBT FÖRÄNDRINGAR SKER
I avhandlingen har Nigro gjort modeller för att kunna förutse hur snabbt dessa förändringar sker, hur de påverkar materialets egenskaper, hållbarhet och livstid. Om man kan bedöma hastigheten i förloppet kan man i nästa steg beräkna strukturens livslängd. Han undersökte metallförändringar som sker i närheten av sprickpunkten, samtidigt som hela strukturen utsätts för belastning.
– Trycket nära sprickpunkten är då så starkt att det kan påverka materialet negativt. Tänk dig att du har ett papper med en reva och drar i sidorna i motsatt riktning. Beroende på typ av förändringar kan sprickan växa med varierande hastighet. Att kunna beräkna hastigheten är väldigt viktigt för att kunna förutse livstiden hos en metall, säger Malmöforskaren.
Han ser sin forskning som ett bidrag till att bättre kunna förutse livstiden för komponenter som finns i en vätemiljö.
– Jag hoppas att man kan utveckla mer realistiska modeller som tar med fler aspekter. Modeller som kan användas industriellt av en ingenjör som vill göra beräkningar av hållfasthet.

Genom datorsimuleringar har Claudio Nigro undersökt olika faktorer som kan påverka hållfastheten hos en metall med en svaghet som utsätts för belastning och kontakt med väte.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title