Annons

SIMULERING I MOLNET: ”Produktivt kliv att ta för SOLIDWORKS-användare”

Vi ska börja med att titta lite närmare på vad Tech-Claritys rapport säger om detta med simulering i molnet. Vad analytikerns studie framför allt visar är att simulering – speciellt molnbaserade analys – verkligen är ett nödvändigt verktyg. Personer som använder simulering i molnet rapporterar följande:

  • 71 % mer datakraft/snabbare lösningsmetoder
  • 50 % fler dataresurser
  • 42 % enklare tillgång till experter
  • 42 % enklare samarbete
  • 42 % lägre kostnader för inköp och underhåll av hårdvara
De vinster som kan göras i samverkan mellan parter i utvecklingsarbetet, när alla data och mjukvarukapabiliteter som behövs finns i molnet, är stor. Det lätt att dela med sig av resultat till alla som är med i ett projekt då all data finns på molnet. 

SAMVERKANSVERKTYG EN NYCKEL TILL ATT FÅ UT MER AV SIMULERINGSARBETET
Tech-Claritys analytiker, Michelle Boucher, noterar i sin rapport att respondenterna hävdar att både erfarenhet och bättre programvaruverktyg hjälper att underlätta beslutstagningen i dagens komplexa designmiljöer. I själva verket ger 74 procent av de bäst presterande företagen sina designingenjörer de simuleringsverktyg de behöver.
Detta leder till många fördelar, men det finns möjligheter att få ut ännu mer värde.
”Ofta är det bristen på kunskap som håller tillbaka. Detta är troligt då 83 procent av toppresterarna i rapporten säger att om designingenjörer skulle kunna samarbeta lättare med en simuleringsexpert, vilket skulle det hjälpa dem,” skriver Boucher.
Kollaboration, eller samarbete är alltså en av nycklarna till effektivt simuleringsarbete. Majoriteten av respondenterna, 54 procent, var också överens om att det bästa sättet att möjliggöra samarbete mellan analytiker och designingenjörer är att skicka en länk för att samarbeta om en modell i realtid.

– Majoriteten av alla beräkningar körs lokalt på datorn idag, men molntekniken är intressant som alternativ för att spara pengar och tid i projekt, säger Dassault SOLIDWORKS simuleringsexpert, Mattias Robertsson.

VINSTER MED MOLNSIMULERING
En molnplattform, som SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE är ett sätt att underlätta detta, menar Mattias Robertsson, senior lösningskonsult på simulation Euronorth, Dassault Systèmes. Bolaget har sedan en tid etablerat möjligheten att ansluta SOLIDWORKS till 3DEXPERIENCE Works-portföljen, som är en enhetlig, molnbaserad plattform med produktutvecklingsverktyg, bl a då simuleringslösningar.
– Det innebär att man kan konstruera med hjälp av SOLIDWORKS samtidigt som man har tillgång till molnbaserad CAD och verktyg för Sub-D-modellering, datahantering, återgivning, simulering och tillverkning precis när man behöver dem, säger den rutinerade simuleringsexperten.
Varför ska man simulera i molnet – vad vinner man?
– Samverkan är förstås en värdefull vinst i detta. Det lätt att dela med sig av resultat till alla som är med i ett projekt då all data finns på molnet. Men det finns flera viktiga faktorer, som att man tjänar tid och datakraft då man kan köra beräkningen på molnet. Att beräkna på molnet är idag faktiskt gratis upp till 8 ”cores” (kärnor) CPU. Sen kan man expandera kapaciteten upp till 144 ”cores”.
Vilken är den snabbaste vägen att få tillgång till de verktyg som behövs för detta?
– Man köper en 3 månaders roll för den typ av beräkning man har behov av, t ex ”Struktur” eller ”Flöden”. Via en plugin i SOLIDWORKS kopieras geometrin till 3DEXPERIENCE-plattformen och där kan simuleringen köras i molnet. Geometrin och simuleringen hänger alltid ihop och vid en förändring i SW görs en ny variant, eller så skriver man över föregående resultat. Vi vill kort sagt att steget till molnet ska vara så enkelt som möjligt då tekniken i molnet kan samverka med desktop-världen.
Hur ser det ut i vår nordiska SW community på simulering i molnet-fronten?
– Det är en viktig del för oss som jobbar med simuleringsverktyg att informera vilka möjligheter som finns med modern teknik. Majoriteten av alla beräkningar körs lokalt på datorn idag, men molntekniken är intressant som alternativ för att spara pengar och tid i projekt. Dessutom ger Abaqus beräkningsmotor nya möjligheter för mer avancerad fysik och snabbare prestanda.

Man kan idag enkelt importera SOLIDWORKS-simuleringsgeometrier, modellfunktioner och simuleringsinställningar (inklusive alla tidigare definierade belastningar, gränsförhållanden, maskdefinitioner och materialegenskaper) till Structural Professional Engineer. Lösningen är skapad inom ramen för Dassaults high-end system, SIMULIA, och är nu alltså en del av SIMULIAWORKS portföljen med simuleringslösningar anslutna till 3DEXPERIENCE-plattformen. Det är självklart att ändringar som gjorts i SOLIDWORKS CAD-modeller uppdateras automatiskt i Structural Professional Engineer, vilket eliminerar behovet av att omdefiniera din simuleringsinställning och sparar en hel del tid.

VÄRDET AV CPU-POWER
Tech-Clarity-rapporten bekräftar också Robertssons uttalande om värdet av molnets omfattande datakraft. Medan bättre samarbete är en kraftfull fördel, är den ledande fördelen för dem som använder simulering i molnet, rapporterad av 71 procent av respondenterna, den extra datorkraften och snabbare resultaten. Man noterar också att högpresterare vill använda den extra, vunna tiden till att slutföra designarbetet snabbare, förnya mer och genomföra ytterligare simuleringar.
”Forskningen finner också att de som använder simulering i molnet rapporterar fler fördelar än förväntat jämfört med dem som inte använder det. Detta indikerar att när man börjar simulera i molnet triggas en dynamisk faktor, som kan hjälpa ingenjörer i produktutvecklingsarbetet på sätt som sätt man kanske inte förväntar sig,” konstaterar Michelle Boucher.

PERFEKT SÄTT ATT HANTERA OLIKA DATATYPER
Ett annat sätt att stödja designingenjörer är att se till att de har tillgång till de data som krävs för att stödja simuleringar. Molnplattformen igen, alltså.
Undersökningen visar att företag med toppresultat är 63 procent mer benägna än andra att vara överens om att molnet är det perfekta sättet att hantera de olika datatyper som behövs för simulering.
För övrigt är de som använder molnet för simulering också mer benägna att hantera materialdata, bästa praxis, testdata, tidigare simuleringar och verkliga prestandadata.

3DEXPERIENCE-plattformen som SaaS-modell gör att man kan aktivera Structural Mechanics Engineer under ett projekts längd (3 månader eller ett år). Simuleringsfunktionerna i detta är tillgängliga med ett strömlinjeformat arbetsflöde för alla SOLIDWORKS-användare via en anslutning som gör det möjligt att spara, dela och hantera SOLIDWORKS-modeller på 3DEXPERIENCE-plattformen. Expertanvändare kan anpassa användargränssnittet för att vägleda nya eller orutinerade användare för att lösa den mest komplexa simuleringen, vilket gör löftet om demokratisering till verklighet. Ett exempel: Spara en spridarenhet och dela den till 3DEXPERIENCE-plattformen direkt från SOLIDWORKS. SW-modellen öppnas automatiskt i Structural Mechanics Engineer från 3DEXPERIENCE-kompassen, som finns i SOLIDWORKS-användargränssnitt. BILD 1 (ovan) visar ett applicerat finita element mesh-nät och belastningen i SOLIDWORKS-modellen av spridarenheten. Eftersom det som behövs finns på den molnbaserade 3DEXPERIENCE-plattformen är det enkelt för alla projektintressenter att veta vilka data som ska användas eller granskas för simulering. Teamet sparar tid och stöter inte längre på fel när de söker efter data eller använder fel modell för simulering.
På BILD 2 ovan används den mer avancerade Abaqus-tekniken som nu är tillgänglig för SOLIDWORKS-användare för att lösa de mest komplexa fysikproblemen med tillförsikt: icke-linjära statiska (implicita) och dynamiska simuleringar (uttryckliga); höghastighetshändelser som falltest, inverkan och krasch; snäpppassningar; låghastighetshändelser såsom komprimering av packning; förinstallerad bultenhet; och andra. SOLIDWORKS-communityn har sammanfattningsvis nu tillgång till en skalbar simuleringsportfölj för att lösa från den enkla till den mest komplexa fysiken, allt i en enda miljö.

BREDDEN I UTBUDET VIKTIGASTE SKÄLET TILL MOLNPLATTFORMEN
Men, som sagt, helheten med en integrerad plattform, infrastruktur, datakraft, mjukvarutillgång, kollaborativ kapacitet och annat är svårt, för att inte säga nära nog orealistisk att bygga upp i lokala installationer. Särskilt för mindre företag med mer begränsade resurser.
Molnet är alltså ett sätt att stödja en integrerad och kapabilitetsmässigt bred plattform. Företag i Tech-Clarity-rapporten, rapporterade många fördelar med en integrerad plattform. Särskilt intressant var det faktum att ju mer komplex produkten är, desto mer sannolikt att respondenterna rapporterade fler fördelar. Enklare samarbete mellan designtekniker och analytiker, bättre spårbarhet, mer flexibel licensiering, enkel delning och kontroll av tillgång till resultat och tillgång till flera fysiker, var bland de vanligast rapporterade fördelarna.

För den som jobbar i SOLIDWORKS-miljöerna är detta goda skäl att pröva DS SWs 3DEXPERIENCE Works-alternativet. Särskilt som 3D prototyping tagit över allt mer och att molnet som plattform fått ett närmast explosivt intresse ute i företagen; ett intresse som också i allt större utsträckning börjat omsättas i handling med konkreta satsningar.
SW-communityn var en gång ett gäng revolutionärer – det är dags att ta fram mer av den varan igen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title