Annons

SIMULERING: Siemenslösning ger fler möjlighet att delta i utvärdering av systemmodeller

Hur skapar man branschspecifika applikationer för att driva samverkan kring simuleringar av hela systemmodeller? Det här funderar många produktutvecklare inom PLM-branschen på och har i detta kommit olika långt.
Siemens Digital Industries har tagit ett bredare grepp om saken i och med att dagens annonserade lösning, Simcenter System Analyst, läggs upp på bordet.
Den här lösningen hjälper till att distribuera systemsimuleringar i hela företag och bidrar till att utöka modellutnyttjandet på alla användarnivåer. Eric Chevalier, som är manager på fordonstillverkarens, Renault, test- och digitala avdelning för metod och simulering av hybrid- och elektriska system, har använt Simcenter System Analyst, med positiva resultat:
- Man kan, säger han, med den här lösningen få stöd för att säkerställa modellkontinuitet utan att man behöver ändra de interna processerna.

Att mycket förändras i dagens digitaliserade klimat behöver ingen tvivla över. Inte minst det faktum att nya roller dyker upp. Ett exempel inom automotivesektorn är att projektingenjörer behöver snabba och lättanvända lösningar för att kunna köra multipla variantanalyser för att utvärdera designalternativ och balansera prestanda i mekatroniska system.

Utökar återanvändningen av systemsimuleringsmodeller
Här menar Chevalier att Simcenter System Analyst kan spela en viktig roll: projektingenjörer kan fokusera på teknikmatchning när det gäller kraven på slutprodukten och slipper lägga tid på att skapa olika modeller. Med Simcenters nya System Analyst kan man utöka återanvändning av systemsimuleringsmodeller i projektgrupper, vilket hjälper till att maximera avkastningen på investeringar från modellutvecklingsinsatsen.
– Den plattform som drivs av Simcenter System Analyst är tänkt att förena olika expertkompetenser och olika systemingenjörer och gör det möjligt för team som aldrig samarbetat tidigare att faktiskt sitta tillsammans och kommunicera kring sina tekniska problem för att hitta gemensamma lösningar, säger Eric Chauvelier.

Inga CAE-färdigheter behövs
Lösningsmiljön erbjuder ett branschspecifikt tillvägagångssätt så att produktingenjörer utan CAE-färdigheter direkt kan sätta upp simuleringsmodeller och analys av flera attribut med några få klick.
Alla projektingenjörer kan därmed delta i arbetet med att utvärdera hundratals systemvariationer för att ta fram designalternativ och balansera mekatroniska systems prestanda för att möta lokala marknadsspecifikationer utan att äventyra kvalitet och prestanda.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title