Annons

Skarpare elektronikdesign: Siemens PLM vässar Mentor med köpet av Solido

Siemens PLM fortsatter hårdsatsa på att utveckla kapabiliteterna på elektronik- och mjukvaruområdet. Idag meddelar bolaget att man köper en av de ledande leverantörerna inom EDA, Electronic Design Automation, det kanadabaserade Solido Design Automation. Bolagets specialiteter omfattar verktyg för sånt som maskininlärning, variationsdriven design och mjukvara för halvledare. - Förvärvet av Mentor Graphics ifjol var bara första steget i vår strategi kring EDA, säger Siemens PLM’s chef, Tony Hemmelgarn. Med köpet av Solido förstärker vi arsenalen när det produktutveckling på IC-området (integrerade kretsar).   Han påpekar också att Solidos lösningar adderar kapabiliteter till Mentors teknologi för IC-design och -verifiering. Någon köpeskilling avslöjas inte.

Variantdriven konstruktion är ett av de snabbast växande områdena inom produktutveckling. Både rent generellt, men också när det gäller specialområden som elektronik och halvledare. Det hänger förstås ihop med flera saker, inte minst att produkterna blivit mer komplexa, ”kan mer” och fyllts med elektronik och mjukvara för att fungera.

Men det är inte bara detta faktum som komplicerar; lika viktigt är att funktionaliteten måste kunna varieras. Exempelvis beroende på sånt som kapacitetsskillnader i produktmodeller. En följd härav är att variation skapar effekter på konstruktioner av integrerade kretsar. Det här tenderar att bli riktigt komplext när man jobbar med avancerade noder. Därför är det viktigt att s a s komma rätt från början i sin variationsdrivna design och ”karaktärisering” av mjukvara.

IC-designers är i detta smärtsamt medvetna om hur variationseffekter påverkar kiselmaterialet i kretsar och därmed skapar behov av fler och bättre analys- och designinsatser för att ge chips på acceptabla nivåer.

Grundläggande i moderna halvledarbaserade produkter. I själva verket har variantionsdriven design och karaktärisering blivit grundläggande för att utveckla moderna halvledarprodukter med bästa möjliga effekt, prestanda och kostnad. När analoga, blandade signaler, minnes- och standardcellkretsar utformas för dagens komplexa tillämpningar, måste verifieringsprogrammen leverera korrekta simuleringsresultat, samtidigt som man undviker tids- och resursintensiva analysmetoder. Det är här Solidos proprietära maskininlärningsbaserade design- och karaktäriseringsmjukvara har visat sig ge bra resultat. Tids- och resursåtgång har kunnat minskas avsevärt på de ställen lösningarna använts och lösningens förmåga att visualisera data har hållit mycket hög nivå.

”Passar som hand i handske”. Den här lösningen, menar nu Tony Hemmelgarn och hans medarvetare på Siemens PLM, passar bolagets behov som hand i handske. Solidos maskininlärningsprodukter används för närvarande i produktionen hos över 40 stora företag.

Köpet av Solido vässar alltså också Mentors kapabiliteter när det gäller analog/mixed-signal (AMS)-verifiering och med denna förstärking av portföljen, ”kan man ännu bättre hjälpa kunderna ta itu med de växande utmaningarna inom IC-design och verifiering för fordons-, kommunikations-, datacenters-, nätverks-, mobil- och IoT-applikationer.

– Solido har blivit en ovärderlig partner, som hjälper våra kunder att ta itu med effekterna av variationer för att förbättra IC-prestanda, kraft och avkastning, säger Amit Gupta, grundare, VD och koncernchef för Solido Design Automation. Genom att kombinera vår teknologiportfölj med Mentors utmärkta IC-kapacitet och marknadstäckning kan vi erbjuda lösningar i världsklass till halvledarindustrin i en ännu större skala. Vi är också glada att bidra till Siemens bredare digitaliseringsstrategi med vårt tillämpade maskininlärning för teknikteknikportfölj och expertis.

– Kombinationen av Solido och Mentors ledande analoga och blandade signalkretsverifieringsprodukter skapar branschens mest kraftfulla lösningarportfölj för att hantera dagens IC-kretsbekämpningsutmaningar, säger Ravi Subramanian, VP och chef för Mentors IC Verification Solutions Division. Solido ansluter sig till Mentor på en spännande tid. Att ha ett krafthus som Siemens in i EDA visar sig vara en sann spelväxlare för oss.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title