Annons

”Slut på begränsande processorkapacitet”: AWS flyttar upp storskalig 3D-simulering i molnet

Nu är det viktigaste användningsområdet för 3D inte bara en fråga om enskilda objekt, utan också hur en mängd olika objekt interagerar i en miljö. Från hur en ny möbel passar in i det egna vardagsrummet till hur morgondagens städer växer fram.
Här lanserade AWS dels en produkt för att skapa digitala tvillingar av platser och objekt, IoT Twinmaker, men huvudnumret var SimSpace Weaver – en helt molnbaserad lösning för att göra storskalig 3D-modellering mer lättillgänglig, mer kostnadseffektiv och snabbare.
– Simuleringar används för situationer som är för komplexa, för farliga eller för dyra för att testa i verkligheten. Till exempel kan inte en stad vänta på att en naturkatastrof slår till för att få reda på om beredskapsåtgärder fungerar, menade Marcia Villalba, Principal Developer Advocate på AWS. 

Kopplar ihop upp till tio Amazon EC2-instanser
SimSpace Weaver sammankopplar upp till tio Amazon EC2-instanser och fördela beräkningsbehovet mellan dem. Det gör det möjligt att köra simulationer i enorm skala utan att ha tillgång till egen kraftfull infrastruktur – med upp till en miljon oberoende och dynamiska objekt. Tjänsten hanterar också nätverks- och beräkningsinfrastrukturen vilket gör att användare kan fokusera helt på design, observation och tester av olika scenarion.
Några konkreta exempel är simulering av förväntade människo- och trafikflöden vid planeringen av en ny evenemangsarena, att effektivt skapa nya produktlinjer i en fabrik, och storskalig plantering av skog för att få största möjliga positiva effekt på miljön. Ett sådant projekt, tillsammans med Terraformation, visades upp vid keynoten.

AWS SimSpace Weaver finns tillgängligt för svenska kunder redan idag. Lösningen är tillgänglig utan licenskostnad och kostnaden baseras på användning, beroende på hur många instanser en utvecklare integrerar i simuleringen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title