Annons

Smart Migration – om en ny intressant tjänst för automatiserad dataflytt

Att flytta data kan som sagt många gånger vara både utmanande och kostsamt. Med Smart Migration, hävdar Edlund, kan man enkelt och systematiskt flytta dokument från externa lagringsplatser till M-Files och automatisk klassificera och lägga till metadata i innehållet.
Det nya verktyget gör att användare lättare kan prioritera bland all information och direkt få underlag för att fatta affärsbeslut.

MOLNÖVERGÅNGEN KAN BLI EN TUFF UTMANING
M-Files Smart Migration kan användas tillsammans med övriga tjänster för informationshantering så att användarna kan:
• Flytta ohanterat och integrerat innehåll till M-Files-valvet
• Klassificera ohanterade dokument under flytten med M-Files Smart Classifier
• Extrahera viktig information från dokument och automatiskt lägga till metadata med M-Files Smart Metadata
• Skapa rapporter och detaljerade översikter av innehållet som har analyserats och flyttats i ett användarvänligt format

– Företagen går allt snabbare över till molnet för att modernisera sin affärsverksamhet och anpassa sig till nya hybridbaserade arbetsmiljöer. Ofta blir då informationshanteringen en både övermäktig och kostsam arbetsuppgift. Med hjälp av våra metadatadrivna lösningar kan företag flytta data från äldre system och externa lagringsplatser till M-Files-plattformen. Den automatiska dokumenthanteringen gör att våra kunder kan starta arbetsflöden och hantera datastyrning på ett effektivt sätt. Samtidigt blir det också lättare att samarbeta och påskynda sin digitalisering, säger Anders Edlund.

GODA BETYG FRÅN ANALYTIKERN GARTNER
Till bakgrunden med M-files hör att lösningarna har lyfts fram av analytiker och nyligen positionerades bolaget som en framstående visionär i ”2021 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms.” Företaget intar en topposition vad gäller att fullborda visionerna. M-Files fick även högsta betyg inom informationsstyrning och har bland de tre högsta betygen i samtliga användningsfall enligt rapporten ”2021 Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title