Annons

SMARTA FABRIKER & PLM: Nya kap för Rockwell i köprond på väg mot ”Connected Enterprise-visionen”

Om ASEM kan noteras att bolaget mer specifikt tillhandahåller industriella PCer (IPC), HMI-maskinvara och mjukvara, fjärråtkomstfunktioner och säkra Industrial IoT-gateway-lösningar.
Analytikern ARC Advisory menar i sammanhanget att ASEMs automationslösningar kommer att hjälpa till att ytterligare stärka Rockwells visioner som de formulerats i ”The Connected Enterprise-konceptet”. Detta kokar i sin tur ner till att man med hjälp smartare teknik, förbättrad produktivitet och genom en säkrare miljö, byggd på integration av smarta enheter, kontrollplattformar, design- och operativprogramvara, kan hantera industriföretags tillverkande enheter i ett enda nätverk.
I pressmaterialet påpekas vidare att transaktionen inkluderar köp av en minoritetsandel i ASEM, som innehas av tyska KEB Group. ”Rockwell Automation kommer att upprätthålla ASEMs strategiska leverantörs- och teknikpartnerrelation efter KEB,” skriver man.
Köpet förväntas avslutas under våren 2020 med förbehåll för sedvanliga godkännanden och villkor.

Därför förvärvar man Kalypso
Parallellt med köpet av ASEM rapporterar Rockwell också att man har tecknat ett avtal om förvärv av privatägda konsulten Kalypso. Det är ett USA-baserat mjukvaruförsäljnings- och konsultbolag, som specialiserat sig på stöd för digital omvandling av industriföretag med en kundbas inom biovetenskap, konsumentprodukter och industriell hightech. Kalypso erbjuder en svit av konsulttjänster, digital innovation, företagsteknologi och affärsprocesshanteringstjänster, som hjälper till att möjliggöra transformation av produktdesign och utveckling, produktionshantering och kundtjänstmodeller.

Det var en både överraskande och stor nyhet när Rockwell och PLM-utvecklaren PTC härom året meddelade att man gör en stenhård satsning på ett partnerskap. På bilden ovan ses Rockwellchefen, Blake Moret (t h) tillsammans med PTCs koncernchef Jim Heppelmann. För PTC blev detta en jättechans att få en rejäl knuff både vad avser kapaciteten att förlänga sina produktutvecklingsverktyg ut på verkstadsgolven och tillväxtkurvans utveckling. Bolagets PLM-svit Windchill, IoT-plattformen ThingWorx och AR-lösningen Vuforia (Augmented Reality) är bland de ledande verktygen på produktutvecklingsområdet. Tillsammans med Rockwells lösningssvit, FactoryTalk, när det gäller MES (Manufacturing Execution Systems, ”tillverkningsstyrning”), analytics och industriell automation såg parterna en chans att på allvar ta upp konkurrensen med framför allt Siemens när det gäller förmåga att få till tajt integrerade helhetslösningar för produktframtagning med sömlöst kombinationer av PLM/IT-lösningar och operativ teknologi (OT) a la Rockwell.
Rockwell satsade en miljard dollar på att köpa nyemitterade aktier i PTC tog med detta en ägarandel i PTC på 8,4 procent.

Rockwell är på offensiven
Allmänt sett har Rockwell Automation de senaste åren intagit en mycket offensiv position med en stark inriktning mot att hjälpa till att påskynda IT/PLM- och OT-konvergens (Operativ Teknik) för sina kunder. Detta gör man genom att att tillhandahålla lösningar som hjälper till att förena informationsteknologi (IT) och anläggningsteknik (OT).
I detta skiljer man sig rent visionärt inte mycket från konkurrenter som Siemens Digital Industries eller konkurrentkombination ABB/Dassault Systemes. Däremot finns det skillnader ifråga om kapabiliteter och klara ”paketeringar” för att bryta ner barriärer inom företag mellan traditionellt isolerade silor som produktutveckling å ena sidan och tillverkning å den andra.
Konstellationen ABB/Dassault är i detta hänseende ännu en tämligen ny kombo, som ännu har en del kvar att bevisa ifråga om ”klara-att-använda-paketeringar”, medan Siemens ännu utgör en tuffare konkurrent i termer av färdiga helhetslösningar. Det senare inte minst konstituerat i form av det nya ”Closed Loop Manufacturing-konceptet” (läs artikeln: CLOSED-LOOP MANUFACTURING: Siemens och ABB i nyckelroller i Northvolts batterifabrik), som präglas av ett långt drivet helhetsgrepp på industriproduktion baserat på en tajt integration mellan IT/PLM och OT.
Men i och med partnerskapet med PTC har Rockwell hur som helst kommit en bra bit på väg mot att täcka igen tidigare gap på vägen mot ett sömlöst produktframtagningskoncept.

ARC Advisory konkluderar att, ”Kalypso-teamets extra kapacitet och erfarenhet kommer att ytterligare förbättra Rockwell Automations förmåga att distribuera teknik och leverera ytterligare värde till sina kunder.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title