Annons

Smarta industrifordon: Elektronikleverantören CrossControl vässar sin digitala resa med PTCs Windchill PLM

PDSVISION – den svenskbaserade PLM-konsulten som numera är PTCs största globala VAR (Value Added Reseller) – meddelar att man skrivit ett samarbetsavtal med CrossControl, som utvecklar och tillverkar elektroniska styrsystem, HMI- och datorprodukter, som används på industrifordons-marknaderna, t ex i skogsmaskiner eller traktorer. CrossControl har valt PDSVISION för att ytterligare effektivisera och integrera sina ingenjörs- och operativa processer. Detta främst genom PTCs PLM-lösning Windchill.
CrossControl har ambitiösa målsättningar:
- Vi har satt en ära i att tillhandahålla högkvalitativa, pålitliga produkter som gör livet enkelt för våra kunder, säger Jesper Bergsjö, Engineering Director på CrossControl, och tillägger att man med Windchill tar nästa steg i sin digitaliseringsresa: ”Här finns precis de viktiga effektivitetsverktyg som behövs för vår fortsatta tillväxt.”
Med kapabiliteterna i Windchill-plattformen, kombinerat med PDSVISIONs expertis på PLM-området, får CrossControl en digitala verktygs- och kompetens-arsenal som ska vässa förmågan att identifiera fel tidigt, ytterligare minska tiden till marknaden genom att eliminera manuell bearbetning och göra relevant produktinformation lättare tillgänglig för intressenter.
Valet av PDSVISION bekräftar än en gång bolagets goda trackrecord på PLM-sidan. Det är inte utan goda skäl man vuxit till att bli världens ledande PTC-partner på VAR-sidan. När det gäller partnerskapet med CrossControl kommer PDSVISION att fungera som lokal support med insatser, innovativa lösningar och tjänster för implementering av PTC Windchill. Partnerskapet formaliserades efter en noggrann utvärdering av olika nyckelfaktorer nu i november 2023.
- Vi är glada över att ge oss ut på den här resan med CrossControl och hjälpa dem att uppnå sina mål för produktdatahantering, säger Elin Wegner, Customer Success Manager på PDSVISION Nordics.
Om PDSVISION kan noteras att man har vuxit kraftfullt de senaste åren, byggt på en kombination av organisk tillväxt och företagsförvärv. På knappa tre år, gått från intäkter på ca 400 miljoner till dagens beräknade årsomsättning för 2023 på cirka 120 miljoner euro, motsvarande drygt 1,4 miljarder kronor.

Inom industrin är CrossControl ett specialistkonsultföretag för elektronisk styrning och automation av industrifordon. Bolaget grundades 1991 och har sedan dess vuxit och utvecklats till att bli en fullfjädrad produktplattforms-leverantör, som utvecklar, tillverkar och levererar avancerade HMI- och datorprodukter. Per detta år, 2023, sysselsätter verksamheten 220 personer med verksamhet i Finland, Tyskland, Sverige och USA.

Tunga poänger är dels en öppen och modulär mellanvaruplattform och dels omfattande teknisk supportexpertis som stödjer ledande OEM- och systemleverantörer globalt för att, som man beskriver saken, ”göra industrifordon smartare, säkrare och mer produktiva.”

CrossControl är en del av CentroMotion-gruppen.

Bland sina kunder är CrossControl kända för att kontinuerligt förbättra operativ effektivitet och kvalitet genom digitalisering.

Tidig identifiering av fel
CrossControls projektledare, Emma Gryting, säger i en kommentar:

PDSVISION har givit oss utmärkt stöd under vår förstudiefas. Jag ser fram emot vårt samarbete under genomförandet och implementeringsdelen av detta projekt och att vi i detta kan dra nytta av potentialen som Windchill kommer att tillföra CrossControl, säger hon.
Mariam Shams, PDSVISIONS affärschef tillägger att man i samarbetet inte bara strävar efter att effektivisera CrossControls verksamhet, utan också, ”vill ge kunden strategiska fördelar och förbättrad produktkvalitet genom tidig felidentifiering och strömlinjeformade processer.”

En kraftfull mjukvaruarsenal
Aleksander Cholakov Patz, CEO för PDSVISION Nordics, menar i en kommentar att  CrossControls val av PDSVISION och PTC Windchill blir ett bra stöd i CrossControls nästa steg inom affärsdigitaliseringen.
– Ja, våra lösningar och tjänster säkerställer kostnadseffektivitet, hantering av kostnader för ökade volymer och förbättrad lönsamhet. Den färdplan vi gjort upp tillsammans med CrossControl bäddar för en transformativ resa, och ger dem en betydande fördel på kort och lång sikt.

De lösningar PDSVISION erbjuder handlar primärt alltså om PTCs PLM-mjukvaror och simulerings- och analys-program från Ansys. PTCs PLM-plattform Windchill är PDSVISIONs starka cPDm-kort (collaborative Produt Definition management), kombinerat med 3D CAD-mjukvaror som CREO och molnbaserade Onshape, IoT-programmet ThingWorx och augmented reality-lösningen Vuforia.  Till detta kan läggas andra lösningar inom t ex SLM (Service Lifecycle Management) och en kompetent medarbetarstab. Dessutom har bolaget utvecklat egna mjukvaror, som underlättar, effektiviserar användningen av och adderar kapacitet till de digitala produktutvecklingsverktygen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title