Annons

Smartare upplevelser och snabbare spridning när ServiceNow vässar generativa AI-funktioner i nya plattformsreleasen

GEN AI - en EXPLOSIVT VÄXANDE MARKNAD, enligt IDC. Generativ AI växer, inte överraskande, så det knakar. Enligt analytikern IDC investerade världens företag 16 miljarder dollar, motsvarande 164 miljarder kronor, i generativ AI under 2023. Dessa investeringar väntas nu öka till över 143 miljarder dollar (1462 miljarder kronor) under de kommande tre åren, i takt med att organisationer inser värdet och maximerar användningen bland sina anställda. Som väntat är detta inget som går spårlöst förbi när IT-bolagen nu tar sats inför framtiden, plattformsbolaget ServiceNow är ett av de mer proaktiuva i detta hänseende.
Bolaget berättar idag om sina senaste nyheter i detta, hur man bygger på sina lösningar inom generativ AI (GenAI) med nya funktioner som lanseras i plattformsreleasen kallad Washington DC. De nya funktionerna förbättrar GenAI-upplevelsen i Now Assist, som erbjuder intelligent automatisering i ServiceNow-plattformen
Bland annat introduceras Now Assist för IT Operations Management (ITOM), samtidigt som man lägger upp även Now Assist in Virtual Agent, som förbättras ytterligare, och Impact AI Accelerators. Sammantaget, hävdar man, ”utökar dessa delar ServiceNows innovation inom AI, vilket hjälper till att öka produktivitet och värde från investeringar i AI.”
Allmänt innehåller ServiceNows release av Washington D.C. flera nya och utökade lösningar för att skapa smartare upplevelser och möjliggöra snabbare distribution. Detta gör det i sin tur möjligt för organisationer att skala generativ AI över avdelningar och se sin ROI på en enda plattform.
Den sammanlagda effekten av dagens nyheter är att man kan skala upp effekten av generativ AI inom hela företaget. ”Med den förbättrade generativa AI-portföljen kan företag använda generativ AI inom sina samtliga avdelningar, snabbt skala över till andra delar av verksamheten och därmed påskynda värdet av sina AI-investeringar,” skriver bolaget i pressmaterialet. Nya Now Assist för ITOM AIOps, förbättringar av Now Assist in Virtual Agent och nya GenAI-acceleratorer tillgängliga i Impact, förenklar de intelligenta automatiseringsupplevelserna och boostar produktiviteten med ett enda, intuitivt gränssnitt för omfattande automatisering av arbetsflöden.

Vi ska titta lite närmare på detaljerna:
• Now Assist for ITOM AIOps stärker ServiceNows marknadsledande ITOM AIOps-lösning och tillämpar generativ AI för att påskynda problemlösning genom att analysera uppkomna varningar och ge operatörer en kontext. Now Assist for ITOM AIOps använder generativ AI för att översätta komplexa, maskingenererade varningar till enkelt naturligt språk så att driftteam bättre kan förstå, förebygga och lösa problem. Now Assist for ITOM AIOps drivs av en domänspecifik stor ServiceNow-språkmodell (Now LLM) och är optimerad för produktivitet och datasäkerhet för att skydda företagets driftdata.
• Förbättringar av Now Assist in Virtual Agent innebär en utökning av ServiceNows generativa AI-funktioner som presenterades i juni 2023. Befintlig funktionalitet kombinerar AI-sökning och servicekatalogartiklar. Dessutom används generativa AI-chattfärdigheter för att påskynda problemlösning och öka ärendeavböjning från liveagenter med en konversationsbaserad självbetjäningsupplevelse. Nya Virtual Agent Designer med generativ AI och integrerad dynamisk översättning berikar utvecklingssidan av lösningen för att göra det både snabbare och enklare att skapa AI-drivna konversationer, så att kreatörer kan nå högre nivåer av automatisering i Virtual Agent.
– Virtual Agent Designer: Använder sig av generativ AI för att snabbt skapa anpassad konversationsautomatisering för att förbättra självbetjäning och tjänsteleverans. Intelligensen i Virtual Agent Designer kan hantera variationer i hur människor kommunicerar för en engagerande självbetjäningsupplevelse.
Dynamisk översättning känner av språket i textinmatningen och svarar automatiskt på samma språk för att leverera enkel, sömlös lokalisering i realtid.
• ServiceNow Impact AI-acceleratorer är en del av ServiceNow Impact, den första värdeaccelerationslösningen i sitt slag som hjälper organisationer att korta ner tiden till att uppnå värde med sina ServiceNow-investeringar. Impact AI Accelerators gör det möjligt för plattformsägare att snabbt och enkelt använda ServiceNows generativa AI-upplevelser, kartlägga investeringar och spåra det värde de har fått från generativ AI för snabbare ROI. Med en blandning av ServiceNows expertsupport, demos och utbildning, ger acceleratorerna ytterligare expertis och vägledning kring generativ AI, uppgiftsintelligens, prediktiv intelligens och förståelse för naturligt språk.

Fler innovationer i Now-plattformen

Versionen från Washington, D.C. innehåller nya verktyg för att optimera viktiga interaktioner, driva affärstillväxt och hjälpa organisationer att anpassa sig till ständigt föränderliga kund- och medarbetarbehov. Höjdpunkterna inkluderar:

Försäljnings- och orderhantering (SOM) hjälper organisationer att öka intäkterna genom att förena försäljnings- och orderlivscyklerna mellan front-, middle- och backoffice-team på ServiceNow-plattformen. Försäljnings- och leveransagenter kan enkelt hantera affärsmöjligheter, konfigurera och prissätta offerter samt ta emot och uppfylla beställningar. SOM gör det möjligt för kundtjänstagenter att genomföra förändringar efter försäljning, vilket hjälper till att skapa möjligheter till merförsäljning och korsförsä ljning – allt på samma plattform som de använder för att hantera kundtjänstförfrågningar. Servicehandläggare kan skapa möjligheter, offerter och ordrar precis som säljare.

Platform Analytics erbjuder en säker, enkel och enhetlig upplevelse för rapportering och analys över hela Now-plattformen. Kunder kan nu smidigt skapa datavisualiseringar och instrumentpaneler som införlivar flera datainmatningar på ett enkelt sätt för snabbare och smartare beslutsfattande. Platform Analytics visar också meningsfull, personaliserad och aktuell information direkt på Next Experience-arbetsytorna och ansluter enkelt till Workflow Studio, så att kunder enkelt kan skapa villkorsbaserade arbetsflödesutlösare baserade på analyströsklar för att smidigt gå från insikt till handling.


Påskyndar problemlösning
Nya AIOps-experiences i Service Operations Workspace för ITOM gör det möjligt för AIOps-användare och administratörer att påskynda problemlösning och uppnå snabbare time to value med förbättringar av Express List och aviseringsautomatisering. Express List hjälper operatörer att arbeta och åtgärda problem snabbt och effektivt.

Aviseringsautomatisering ger en kontext så att operatörer enklare kan förstå och åtgärda händelser med förenkling och gruppering av aviseringar, så att de kan registrera sig snabbare och påskynda lösningstiderna.

Den nya Workflow Studio gör det möjligt för kreatörer att skapa arbetsflödesautomatiseringar snabbt och enkelt från början till slut. Användarna beskriver helt enkelt den process de vill automatisera, och Workflow Studio visualiserar och skapar arbetsflödena. Lösningen integrerar funktioner som Flow Designer, Automation Engine, Process Automation Designer och Decision Builder i en enda vy, så att anställda kan samarbeta och enkelt skapa, konfigurera och övervaka automatiserade arbetsflöden.

Kunskapshantering för operativ teknik (OT) kompletterar befintliga produkter för OT-synlighet, servicehantering och sårbarhet genom att påskynda lösningen av problem på verkstadsgolvet, vilket ytterligare bryter ner organisatoriska hinder genom att samla in och dela kända lösningar för OT-incidenter och processavvikelser mellan anläggningar. Med ett uppgraderat tillgångslager, förstärkt säkerhet och förbättrad drifttid för produktionsprocessen gör ServiceNow för OT vad det gjort för IT under de senaste två decennierna – påskyndar den digitala omvandlingen, särskilt för industriella miljöer och smarta fabriker.

Insyn i kritiska luckor
Security Posture Control (SPC) är en ny lösning i Security Operations-portföljen som hjälper organisationer att få insyn i kritiska luckor i säkerhetsverktygets täckning, identifiera tillgångar med högriskkombinationer och automatisera svarsarbetsflöden i hela företaget. Den här lösningen bygger på kundernas befintliga investeringar i ITOM Visibility- och Service Graph

Connector-program. Med Security Posture Control får kunderna en bättre förståelse för sin säkerhetsstatus, vilket förbättrar cybersäkerhetens styrka och motståndskraft.

Den senaste versionen av Now-plattformen innehåller nya förbyggda, tvärfunktionella arbetsflöden som utvecklats med vår Common Service Data Model (CSDM), så att företag kan utnyttja kraften i sina driftdata och öka effektiviteten i stor skala. Genom automatisering gör CSDM det möjligt för organisationer att samla in data över hårdvara eller mjukvara, moln eller datacenter, till en betrodd, granskningsbar datamodell som kan användas i flera arbetsflöden och följer riktlinjer för efterlevnad.

Tillgänglighet

Innovationerna som tillkännagavs igår är en del av ServiceNows Now Platform Washington, D.C.-version och är allmänt tillgängliga för alla kunder i ServiceNow Store från den 20 mars.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title