Annons

”SMIDIGT, SNABBT OCH LÄTTILLGÄNGLIGT:” Därför satsar finska byggjätten på IFS molnlösning

Det stora finska byggbolaget Lujatalo har tecknat ett intressant avtal med affärssystemutvecklaren IFS kring de senares molnlösning. Tanken är att man med IFS Cloud-plattformen kan öka smidigheten, tillgängligheten, snabbheten och andra tillhörande effekter för att öka insikten i och genomförandet av affärsprocesserna. På sista raden strävar Lujatalo efter värdena som följer med en modernisering av infrastruktur och man kalkylkerar med att kunna skapa konkurrensfördelar gentemot bakgrunden av stigande råvaru- och energipriser.
IFS Cloud ERP-lösning kommer i detta att stödja finansiella transaktioner, försörjningskedja och projektledning för ledande entreprenörer. Initialt implementeras plattformen i affärsenheten för betongtillverkning, Lujabetonis.
Men Lujatalo planerar också att utöka IFS Clouds fotavtryck inom större delar av koncernen framöver.
- Vi är en av de främsta aktörerna i vår bransch, vars styrka har baserats på bland annat kontinuerlig förnyelse och utveckling av effektivitet och lönsamhet, kommenterar Mikko Isotalo, VD på Lujabetoni. Vi förstår vad som krävs för att stannar där: Hålla koll på våra processer, fatta snabbare och bättre beslut och driva operativ effektivitet. När det gällde att ersätta vår nuvarande ERP-mjukvara insåg vi att IFS Cloud är det bästa alternativet för att stödja den affärs-agilitet vi letade efter.

Beslutet att implementera IFS mjukvara kommer vid en tidpunkt då Lujatalos befintliga lösning inte levde upp till företagets behov och förväntningar. De nuvarande utmanande marknadsförhållandena gjorde det alltmer brådskande att hitta en lämplig systemersättning.

Snabbare och mer exakta beslutsgrunder
I pressmaterialet kring affären noteras att den finska byggjätten valde IFS Cloud för att det ger användare realtidsuppdateringar om status för deras affärsprocesser, vilket gör att de kan få omedelbar transparens, fatta snabbare och mer exakta beslut och ligga steget före konkurrenterna. Tillsammans med detta lockades Lujatalo av plattformens öppna gränssnittsarkitektur, baserad på APIer, vilket gör det möjligt för den att effektivt utnyttja de befintliga affärslösningar den kör.

Bolaget kommer initialt att implementera IFS Clouds ekonomi-, supply chain management, elektronisk fakturering, cirkulation och delvis tillverkningsmoduler, med en del annan funktionalitet, som CRM vilket kommer att följa strax efter.
Total beräknas utrullningen omfatta 150 användare över hela Finland, främst inom ekonomi- och inköpsteamen.
Mikko Isotalo, VD på Lujabetoni, säger när det gäller att ersätta den nuvarande ERP-mjukvaran att smidigheten var ett viktigt argument.
– Precis, vi insåg att IFS Cloud är det bästa alternativet för att stödja den affärsagilitet vi letade efter. Vi är också övertygade om att IFS kommer att stödja den med bästa möjliga service och support med en lång livscykel för IFS Cloud-plattformen.

IFS landschef för Finland, Bjarne Baarman, tillägger att, ”Lujatalo förstår till fullo vikten av affärssystem och ser det som det operativa hjärtat i sin verksamhet.”
– Vi är glada över att de vände sig till oss när de först började leta efter en lösning. De uppskattar också att vi har en lokal närvaro i Finland, genom vilken vi har byggt upp en stark, förtroendebaserad relation under engagemangsperioden, avslutar Baarman.

Hur stort är bolaget?
Om Lujatalo Oy ska noteras att vi talar om en mångsidig byggentreprenör med erfarenhet av att bygga bostäder, kommersiella och offentliga byggnader såsom flerbostadshus, köpcentrum, företagsparker, skolor och sjukhus. Sedan 1970 har Lujatalo vuxit till att bli ett av de mest välrenommerade byggföretagen i Finland.
Utöver nybyggnation har Lujatalo lång erfarenhet och har den största marknadsandelen inom byggnadsrenovering. Bolagets projekt sträcker sig över Finland från Rovaniemi till Helsingfors med i genomsnitt 120 pågående byggprojekt varje år.

Lujatalos team består av över 1 000 yrkesverksamma inom nybyggnation och byggnadsrenoveringsprojekt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title