Annons

Snow och Anodot i partnerskap för att vässa hanteringen av molnkostnader

Det svenska IT-företaget Snow Software och verksamhetsövervakningsföretaget Anodot inleder ett strategiskt partnerskap för att hjälpa organisationer att möta kostnadsutmaningarna med nästa generations molnlösningar. Det nya samarbetet ger organisationer kontroll över och insikter om sina molninvesteringar, vilket minskar avståndet mellan IT-resursförvaltningen och FinOps.
Till bakgrunden hör att Snow Software, med huvudkontor i Stockholm, är en av de globalt ledande spelarna inom teknikinformationslösningar, regulatorisk hantering och annat, där poängen är att säkerställa att de miljarder som spenderas på alla former av teknik optimeras för att ge maximalt värde. Mer än 4 000 organisationer runt om i världen använder Snows plattform.
– Organisationer som kämpar för att hantera sina investeringar betalar ofta mer än vad de behöver. Genom att kombinera två nyckeldicipliner – ITAM och FinOps – har vi en unik position för att göra omedelbar och meningsfull skillnad för en organisations molninvesteringar. Med det här partnerskapet för vi in teknikanalys i molnkostnadshanteringen för att ge våra kunder mer kontroll, synlighet och beslutskraft över sina molninvesteringar, säger Vishal Rao, VD på Snow.

Molnutgifterna fortsätter att öka och organisationer kämpar för att få en komplett bild av sina molninvesteringar och sina ackumulerade kostnader. IT-resursförvaltning, på engelska IT Asset Management eller ITAM, ger en vy över den programvara som används och FinOps, en praxis för molnkostnadshantering som anammas av allt fler företag världen över, hjälper organisationer att hantera molntjänstekostnaderna, men det saknas i dag en helhetsbild av tjänster och kostnader.

Det nya samarbetet mellan Snow och Anodot kommer att länka samman IT-resursförvaltningen och kostnadshanteringen för molntjänster, FinOps, för att möta de nya utmaningarna kopplade till molnkostnadsförvaltning. Utmaningarna innefattar fullständig utgiftssynlighet, ojämn kostnadsfördelning, total kostnadstilldelning, fakturakomplexitet och att minimera kostnadsöverskridning.

Första steget till en ännu effektivare molnhantering
Som ett första steg i partnerskapet introducerar Snow lösningen Snow Cloud Cost som övervakar och optimerar molnkostnader, ger transparens, möjliggör kostnadsfördelning och budgetering, stöder tvärfunktionellt samarbete och underlättar operativ effektivitet.

– Molninvesteringar är avgörande för organisationer och tillför strategiskt värde till den övergripande marknadsmöjligheten eller innovationspotentialen för företaget. Men i takt med att investeringarna i molntjänster sväller ser vi en ny era av kostnader och komplexitet som kräver ett nytt tillvägagångssätt, säger David Drai, VD och medgrundare av Anodot.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title