Annons

CAD: SOLIDWORKS når milsten, 500 000 certifierade användare!

I en blogpost skriver SWs Mike Puckett att, ”en av de bästa delarna av vårt jobb är att få mejl från människor som berättar hur en av våra certifieringar hjälpt dem. Från studenter som berättar att de fått komma på en jobbintervju och sedan fått ett erbjudande eftersom de hade en CSWP. Eller mejl från ingenjörer utan arbete som berättat att certifieringen har hjälpt dem på samma sätt. Men vi har också fått en mängd mejl från ingenjörschefer och anställda som berättar hur certifieringar har hjälpt dem att förbättra produktiviteten.”

SOLIDWORKS REVOLUTIONERADE 3D-MARKNADEN
Puckett gör i sin blogpost också en tillbakablick. Han börjar med 1998 när SW-utbildningsprogrammet utvidgades i takt med den enormt snabb inflöden av nya användare. SW har ända sedan man kom ut på marknaden 1995 blivit en lösning som ruskat om på marknaden. Innan denna mjukvara fanns kostade de arbetsstationer och mjukvaror som användes för 3D-design 100 000-tals kronor. Med SW på banan blev 3D CAD något som alla hade råd med och kunde jobba med på sin desktop.
Alltså kom i slutet av 1998 premiärern för den allra första certifierade SOLIDWORKS Professional (CSWP)-användaren.

Under de kommande åtta åren skulle CSWP växa till att bli något av ett varumärke i SOLIDWORKS communityn. Det var en exklusiv grupp att vara med i, och om du deltog i SOLIDWORKS World, fick du till och med delta i ett privat evenemang som endast var öppet för andra CSWPer som deltog i konferensen.

BRA FÖR INDUSTRIKARRIÄREN
När Mike Puckett kommer fram till 2006 konstaterar han att man tydligt såg vi vilken inverkan en CSWP-certifiering hade på karriären hos dem som tagit hem certifikatet.
”Vi förstod snabbt att utveckla en liknande certifiering till studenter runt om i världen. Denna certifiering kan hjälpa dem mycket när de avslutat sin examen och började bedriva sin karriär inom industrin. Utifrån detta lanserades Certified SOLIDWORKS Associate (CSWA) certifieringen.”
Han fortsätter: ”2007 till och med 2010 tillkom våra första ”Advanced Topic” -tentor där vi erbjöd tentor med fokus på specifika delar av programvaran. I det här fallet var det plåtprovet. Listan över avancerade ämnesundersökningar fortsatte att utvidgas till att omfatta de fem olika tentorna som finns tillgängliga idag.
År 2019 introducerade vi den andra expertnivåexamen med fokus på simulering. 2014 sa vi adjö till CSWP-evenemanget på SOLIDWORKS World och introducerade CSWE-evenemanget, som fortfarande är det exklusiva årliga evenemanget på 3DEXPERIENCE World varje år.

När vi går vidare från en halv miljon certifierade användare fortsätter vi att fokusera på att erbjuda det bästa certifieringsprogrammet i CAD-branschen. Vi har redan klarat 5 000 certifieringar för 3DEXPERIENCE Works portföljroller som vi har skapat och släppt tentor för.

LITE ROLIG STATISTIK
• Den första certifieringen som någonsin utfärdades var CSWP den 22 oktober 1998
• Dagen med flest lanserade sessioner någonsin inträffade den 31 oktober 2019
• Den 31 oktober 2019 inleddes 2744 tentamenstillfällen. Obs att den dagen inleddes en tentamen någonstans i världen ungefär var 30e sekund!
• SOLIDWORKS-certifieringsprogrammet erbjuder för närvarande 19 olika tentor
• Bolaget erbjuder också för närvarande 7 tentor som täcker roller från 3DEXPERIENCE Works Portfolio
• Partnercertifieringsprogram innehåller nästan 30 olika tentor, varav många kräver årlig omcertifiering
• Tentamen med flest utfärdade certifieringar är CSWA-examen med drygt 325 000 certifieringar
• Personen i certifieringsteamet med den längsta tiden på SOLIDWORKS är Yannick med totalt 20 år
• Det tog 18 år att nå 250 000 certifierade användare
• Sen tog bara drygt fyra år att fördubbla det antalet och nå 500 000 certifierade användare.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title