Annons

Strategiskt partnerskap mellan Snow och Anodot kan sänka investeringskostnader i molnet

I pressmaterialet skriver man att, ”det nya samarbetet mellan Snow och Anodot kommer att länka samman IT-resursförvaltningen och kostnadshanteringen för molntjänster, FinOps, för att möta de nya utmaningarna kopplade till molnkostnadsförvaltning.” Utmaningarna innefattar fullständig utgiftstransparens, ojämn kostnadsfördelning, total kostnadstilldelning, fakturakomplexitet och att minimering av kostnadsöverskridning.

Bakgrunden till samarbetet är att molnutgifterna fortsätter att öka och organisationer kämpar för att få en komplett bild av sina molninvesteringar och sina ackumulerade kostnader. IT-resursförvaltning, på engelska ”IT Asset Management” eller ITAM, ger en vy över den programvara som används och FinOps, en praxis för molnkostnadshantering som anammas av allt fler företag världen över, hjälper organisationer att hantera molntjänstekostnaderna, men det saknas i dag en helhetsbild av tjänster och kostnader.

Ett första steg mot bättre molnhantering
Som ett första steg i partnerskapet introducerar Snow lösningen Snow Cloud Cost som övervakar och optimerar molnkostnader, ger transparens, möjliggör kostnadsfördelning och budgetering, stöder tvärfunktionellt samarbete och underlättar operativ effektivitet.

– Molninvesteringar är avgörande för organisationer och tillför strategiskt värde till den övergripande marknadsmöjligheten eller innovationspotentialen för företaget. Men i takt med att investeringarna i molntjänster sväller ser vi en ny era av kostnader och komplexitet som kräver ett nytt tillvägagångssätt, säger David Drai, VD och medgrundare av Anodot.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title